Komisja Rewizyjna. Gra warta świeczki?

Karol Szyszko    2014-12-07 08:23:30

Próba powołania Komisji Rewizyjnej i walka o stanowisko jej przewodniczącego zdominowały ostatnią sesję Rady Warszawy. PiS próbowało przeforsować kandydaturę radnego Pawła Terleckiego. Ostatecznie Platforma postawiła na swoim i szefem komisji został ponownie Maciej Wyszyński. Czym tak naprawdę zajmuje się Komisja Rewizyjna i czy warto o nią walczyć?

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i statutem m.st. Warszawy, do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta oraz dzielnic, opiniowanie wykonania budżetu Miasta i przygotowanie oraz przedstawienie Radzie Miasta wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielania Prezydentowi absolutorium, przygotowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, w których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Miasta oraz opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta.

Przewodniczący komisji organizuje jej pracę, może upoważnić do prowadzenia czynności kontrolnych członków komisji, zawiadamia Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa wykrytego podczas kontroli oraz podpisuje i przekazuje właściwym organom sprawozdanie z kontroli. Przewodniczący jednoosobowo nie zleca jednak kontroli. Komisja jest ciałem kolegialnym i decyzje zapadają w głosowaniu.

Komisja rewizyjna posiada szczególną rolę w strukturze organów uchwałodawczych. Jest jedyną komisją, której zadania szczegółowo opisane są w ustawie i statutach jednostek samorządu terytorialnego. W jej składzie muszą znaleźć się przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Niepisaną zasadą jest oddanie przewodniczenia tej komisji przedstawicielowi opozycyjnego ugrupowania. Tak było m.in. w Gdańsku, Łodzi, czy Opolu. Jednak równie często zwycięskie ugrupowania "zachłyśnięte" wygraną postanawiają skupić w swoich rękach pełnię władzy i same obsadzają komisje rewizyjne. Tak dzieję się m.in. w Warszawie od 12 lat. Jako pierwsze praktykę tą zastosowało za swoich rządów Prawo i Sprawiedliwość, co dziś Platforma chętnie przypomina. Uzasadniano to w tamtym czasie tropieniem „układu Warszawskiego”. Jednak o „układzie” już dawno słuch zaginął, a komisja nadal jest w rękach partii rządzącej, tylko jej nazwa się zmieniła.

– Ludzie wybrali Hannę Gronkiewicz-Waltz, a nie Jacka Sasina, więc PiS nie ma kontroli nad ratuszem – powiedział w rozmowie z Gazetą Stołeczną Jarosław Szostakowski, lider większości w Radzie Miasta. Skoro tak, po co w ogóle wybierać radnych opozycyjnych? W radzie powinno zasiadać tylko 33 radnych Platformy. Przedstawicieli PiS, SLD i WWS można zwolnić z obowiązków, w końcu za 4 lata kolejne wybory, mieszkańcy rozliczą rządzących, a miasto zyska niebagatelne oszczędności. – Chcecie być państwo sędziami we własnej sprawie. Chcecie, żeby władza kontrolowała sama siebie. Jak zamierzacie kontrolować panią prezydent, która jest wiceprzewodniczącą waszej partii? – kontrował na czwartkowej sesji Jarosław Krajewski, szef klubu radnych PiS. Trudno się z tym nie zgodzić. Trzeba jednak brać pod uwagę również fakt, że we wszystkich (bodajże 8) sprawozdaniach z kontroli w ubiegłej kadencji, radni PiS nie wnieśli żadnego zdania odrębnego, czyli de facto zgodzili się z jej wynikami.

Rada m.st. Warszawy, jako organ uchwałodawczy największej polskiej metropolii powinna być wzorem dla innych, a nie wprowadzać standardy wzorując się na mało chlubnych przypadkach z innych gmin (których przykłady obie strony licznie na czwartkowej sesji wymieniały). Szanowni Radni! Wzorem niektórych komisji sejmowych może warto wprowadzić rotacyjne szefostwo w Komisji Rewizyjnej. Raz na pół roku lub raz na rok mógłby zmieniać się jej przewodniczący. Zamiast wzorować się na innych, wprowadźmy własne standardy. Nie tej, czy innej partii, ale standardy prawdziwie demokratyczne!

Źródło zdjęcia: Polityka Warszawska

ZOBACZ TAKŻE:

Rada Warszawy. Walka na standardy

Rada Warszawy rozpoczyna nową kadencję

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...