Rada Warszawy pod znakiem historii

Rafał Osiński    2015-02-13 06:03:04

Czwartkowe posiedzenie Rady Warszawy zostało zdominowane przez kwestie historyczne. Nie zabrakło jednak innych tematów, które w ostatnich tygodniach wzbudzały zainteresowanie opinii publicznej. Ponownie dyskutowana była sytuacja na Bemowie oraz opóźnienia w budowie bulwarów wiślanych.

Na początku sesji radni uczcili chwilą ciszy prof. Jerzego Regulskiego, współtwórcę polskiego samorządu terytorialnego, doradcę prezydenta Bronisława Komorowskiego, który odszedł wieku 90 lat.

Ponownie głośno o „śpiących”

Chwilę później Jarosław Krajewski (PiS) złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt stanowiska Rady ws. usunięcia symboli komunizmu w stolicy. Przewidywało ono usunięcie z przestrzeni publicznej pomników upamiętniających Armię Radziecką. Na wniosek PiS szybko odpowiedział przewodniczący Jarosław Szostakowski (PO). – Popadacie w sprzeczność. W jednej uchwale proponujecie usunięcie Pomnika Czterech Śpiących, a w innej chcecie zmieniać jego miejsce – argumentował. Hanna Gronkiewicz-Waltz usunęła ten pomnik i już on nie wróci – zapowiedział. Do dyskusji włączyła się również radna Paulina Piechna-Więckiewicz (SLD). – Wy chcecie wyrywać karty historii z encyklopedii. Społeczność Warszawy wypowiedziała się za pozostawieniem pomnika „Czterech Śpiących” w przestrzeni miejskiej – stwierdziła. – Gdybyśmy działali według pani logiki, mielibyśmy do dziś pomnik Dzierżyńskiego – odparł radny Krajewski. Prawu i Sprawiedliwości nie udało się jednak przekonać Rady do swojej propozycji. Wobec 22 głosów za i 29 przeciw wniosek został odrzucony.

Zgoda ws. kamienicy przy Strzeleckiego

Pokrewnym tematem, który jednak wzbudził dużo mniej kontrowersji było uznanie  piwnic budynku przy ul Strzeleckiej 8 za obiekt zabytkowy. W kamienicy tej w latach 1944 – 1948 przetrzymywani i torturowani byli polscy bohaterowie i patrioci. – Część piwnic jest już uznana za zabytek – poinformował wiceprezydent Włodzimierz Paszyński. Wobec pewnych rozbieżności, wnioskodawcy zdecydowali o tymczasowym wycofaniu propozycji, by możliwe było uzgodnienie projektu możliwego do przyjęcia przez Radę przez aklamację. Z tym na szczęście nie było problemów i w dalszej części posiedzenia udało się przyjąć bez głosu sprzeciwu stanowisko wzywające Konserwatora Zabytków do potraktowania wszystkich piwnic za zabytek. Dyskusji na ten temat towarzyszyły transparenty na widowni wzywające do przyśpieszenia działań we wspomnianej kwestii.

Dyskusja o stanowiskach

Na V posiedzeniu Rady powrócił także wątek kryteriów doboru zarządów i rad nadzorczych spółek miejskich. O informację w tej sprawie zwrócił się radny Dariusz Figura (PiS). – Postępuje obsadzanie intratnych stanowisk byłymi burmistrzami z PO oraz przedstawicielami partii koalicyjnych. Proszę o informację w tej sprawie – zakomunikował radny Figura. Radny Szostakowski uznał zarzuty za insynuację, a Paweł Lech (PO) poprosił o wycofanie tego wniosku i obiecał, ze na kolejnym posiedzeniu stosowna informacja zostanie przedstawiona. Wobec braku zgody Prawa i Sprawiedliwości na ten apel, wniosek został odrzucony w głosowaniu wobec poparcia przez 22 radnych, 3 głosach sprzeciwu i 31 głosów wstrzymujących się.

Do ostrej polemiki doszło przy omawianiu propozycji powołania drugiego wicedyrektorskiego stanowiska w stołecznej Estradzie, o czym pisała Polityka Warszawska. – W naszej instytucji pracuje relatywnie mniej osób niż w innych. Rozrasta się ciągle nasza działalność. Potrzeba zatem nowej osoby, która będzie pomagać w zarządzaniu. Nieprawdziwy jest argument, że chcemy mnożyć etaty. Gdyby tak było, stworzylibyśmy etat poza zarządem i nie musielibyśmy pytać Rady o zgodę – argumentował dyrektor Estrady Andrzej Matusiak. Radni PiS byli przeciwko tej propozycji, argumentując, że kryteria konkursu na to stanowisko są niejasne, a nowo powołany wicedyrektor zajmować się ma jedynie zarządzaniem kawiarnią i Parkiem Fontann, co jest nieracjonalne. Zarzucano także, że dyrektor Estrady nie przedstawił nowej struktury, która miałaby obowiązywać po zatrudnieniu nowej osoby. Rada głosami PO (32 za, 21 przeciw) przychyliła się jednak do prośby dyrektora Matusiaka.

Zgoda ws. Bemowa

Do zaskakującego sojuszu radnych PO i PiS doszło podczas omawiania propozycji unieważnienia uchwał ze stycznia br. podjętych przez Rady Dzielnicy Bemowo dotyczących ponownego wyboru jej zarządu. – Radni są ciągle wprowadzani w błąd przez Ratusz. Wciąż nie mamy pełnomocnictw Ratusza. Jeśli uchwała przejdzie, podejmiemy wszystkie starania, by ją uchylić – zgłaszał zarzuty wobec prezydent Warszawy Krzysztof Zygrzak, burmistrz Bemowa. Wobec 51 za i 1 wstrzymującego się uchwały zostały jednak uchylone.

Ostatnim wątkiem poruszonym przez radnych była kwestia opóźnień w budowie bulwarów nadwiślańskich. – Wobec niedotrzymania warunków umowy miasto 2 lutego wypowiedziało umowę firmie Hydrobudowa SA – tłumaczył wiceprezydent Mariusz Olszewski. – Wykonawca nie informował nas o tym, z jakimi podwykonawcami współpracuje mimo, że miał obowiązek. Dokonał cesji wierzytelności na rzecz banku, do czego nie miał prawa. Nie wywiązywał się z terminów, co wynikało m.in. z faktu, że nie regulował zobowiązań wobec podwykonawców. Musieliśmy zatem odstąpić od umowy – poinformował Olszewski. Obiecał również, że nie ma zagrożenia utraty funduszy unijnych na tą inwestycję. Nie będzie także żadnych roszczeń wobec miasta ze strony banków, gdyż miasto nie zaakceptuje cesji.

Mimo pojawienia się wielu dość kontrowersyjnych wątków, V posiedzenie Rady Warszawy upłynęło w dość spokojnej atmosferze. Niewątpliwie jednak żadna z najbardziej palących kwestii nie została sfinalizowana, prędzej czy później należy się zatem spodziewać ich powrotu.

Zdjęcia: www.politykawarszawska.pl

ZOBACZ TAKŻE:

Spory wokół warszawskich "śpiących"

Rada Warszawy. Walka na standardy

Radni przyjęli budżet na 2015 rok

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...