Partnerstwo publiczno-prywatne w Warszawie

Rafał Osiński    2015-02-23 18:10:33

W Warszawie, w jak w mało którym innym mieście w Polsce, istnieje duże zapotrzebowanie na realizację inwestycji publicznych. Ogrom kapitału niezbędny do ich wykonywania zmusza do poszukiwania nowych źródeł finansowania. Jednym ze sposobów jest koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przypomnijmy, PPP jest koncepcją, która zakłada współpracę sektora publicznego i prywatnego w celu zrealizowania inwestycji z obszaru usług publicznych. Przykładem mogą być m.in. parkingi, budownictwo mieszkaniowe, placówki edukacyjne czy też infrastruktura komunikacyjna. Dzięki takiej współpracy, sektor publiczny pozyskuje dodatkowy kapitał oraz dodatkową wiedzę w obszarze zarządzania.

Tematowi wykorzystania PPP przy realizacji zadań samorządowych Warszawy poświęcone było spotkanie, które odbyło się pod koniec stycznia w stołecznym ratuszu. Zorganizowano je przy współudziale Centrum PPP i Instytut PPP – podmiotów zajmujących się propagowaniem idei partnerstwa publiczno-prywatnego. W spotkaniu udział wzięli burmistrzowie, dyrektorzy biur urzędu i jednostek, a także zastępcy prezydenta stolicy: Jacek Wojciechowicz i Michał Olszewski. Gościem specjalnym był Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Prezes NIK zachęcał do stosowania instrumentu jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji zadań publicznych. W czasie spotkania zwrócono m.in. uwagę na fakt, iż konieczne jest właściwe rozłożenie ryzyk między partnerów umowy.

Partnerstwo publiczno-prywatne, przy realizacji zadań w Warszawie, jest wykorzystywane w sposób niedostateczny. Obecnie realizowanych jest 6 inwestycji, będących na różnym etapie. Najbardziej znana z nich, to budowa 1580 wiat przystankowych, które właśnie pojawiają się w Warszawie. W zamian za ich zbudowanie inwestor będzie miał wyłączne prawo do zamieszczania na nich ogłoszeń reklamowych.

Na wcześniejszym etapie realizacji jest m.in. projekt budowy parkingów podziemnych. W tej inwestycji z kolei przewidywaną formą wynagrodzenia dla inwestora jest prawo do wyłącznego korzystania z powierzchni parkingów wraz z możliwością czerpania zysków z działalności komercyjnej z nimi związanej. Wspomnieć warto także o budowie nowego ratusza dla dzielnicy Mokotów, w związku z czym inwestor zyska możliwość komercyjnego wykorzystania obiektów zwalnianych przez urząd po przeprowadzce do nowej siedziby. – Inwestycja jest niestety w powijakach. Jej pomysł powstał już kilka lat temu. Chcieliśmy podjąć współpracę z sektorem prywatnym ze względu na brak funduszy publicznych spowodowany kryzysem finansowym. Na razie jednak etap realizacji projektu jest mocno wstępny – powiedział Polityce Warszawskiej Krzysztof Rinas, wiceburmistrz Mokotowa.

Celem tej inwestycji jest ulokowanie wszystkich miejsc obsługi we wspólnym obiekcie, co z jednej strony ma się przyczynić do poprawy jakości obsługi mieszkańców, z drugiej zaś do obniżenia kosztów eksploatacji.

Przy udziale podmiotu prywatnego zrealizowana zostanie również modernizacja oświetlenia na ponad 400 ulicach (około 24 tys. latarń). Celem tego projektu jest m.in. zmniejszenie zużycia energii i poprawa bezpieczeństwa.

Pozostałe planowane inwestycje dotyczą poprawy oświetlenia dróg publicznych, modernizacji energetycznej placówek oświatowych w stolicy oraz budowy energooszczędnych budynków przedszkolnych. W tych przypadkach jedną z form wynagradzania inwestora będzie albo możliwość prowadzenia działalności komercyjnej nie kolidującej z podstawową funkcją obiektu, albo udział w zyskach w oszczędnościach poczynionych przez miasto w wyniku zrealizowania danego projektu.

Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi instrument dość powszechnie wykorzystywany w państwach Zachodnich. W Polsce jest ono wciąż w zbyt małym stopniu wykorzystywane, mimo od wielu lat obowiązujących przepisów regulujących ten obszar. Miejmy nadzieję, że w najbliższym okresie to się zmieni.

ZOBACZ TAKŻE:

Rusza przetarg na kolejne stacje II linii metra

Warszawa traci przedsiębiorców

Bankructwo Warszawy? Nie tak szybko

 

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...