Niełatwy dialog władz z trzecim sektorem

Bartłomiej Kozek    2015-03-20 18:25:48

We wtorek skończyły się konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy władz Warszawy z organizacjami pozarządowymi do roku 2020. Wprawdzie w dokumencie nie brak ciekawych pomysłów, jednak liczba organizacji biorących udział w dyskusjach budzi pewien niepokój.

Na wtorkowym spotkaniu w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej, Marta Lewandowska, przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Śródmieściu, podsumowywała dotychczasowe prace nad dokumentem. – 6 lutego odbyło się spotkanie otwierające konsultacje, które miało na celu wysondowanie ewentualnych źródeł kontrowersji w projekcie. Zorganizowana została również debata oksfordzka oraz trzy warsztaty, poświęcone trzem głównym celom, zarysowanym w programie współpracy z NGOsami (ang. Non-Governmental Organisations, organizacje pozarządowe  przyp. red.) do roku 2020 – mówiła zgromadzonym.

Niełatwy dialog

Co ciekawe, mimo iż konsultacje trwały dłużej niż ustawowe minimum (ponad miesiąc, zamiast 21 dni), przedstawiciele organizacji pozarządowych nie szczędzili uwag co do samego ich procesu. Okazało się bowiem, że wiele z nich dowiedziało się o przygotowanym (pod ich kątem) spotkaniu… przypadkiem, na przykład przeglądając miejskie strony internetowe. 

Jeśli ktoś wiedział o nim wcześniej, byli to głównie reprezentanci organizacji już włączonych w dyskusje z miastem, np. działających w Komisjach Dialogu Społecznego.

Lewandowska zgodziła się, że komunikacja ratusza ze społecznikami musi ulec poprawie – jest to zresztą jeden z zawartych w 60-stronnicowym dokumencie priorytetów. W przeciwnym wypadku, statystyki odzwierciedlające współpracę na linii stołeczny samorząd – trzeci sektor mogą wyglądać w przyszłości równie niewesoło, co te dotyczące liczby organizacji zgłaszających do dokumentu swoje uwagi. 

Do godziny 13.00 we wtorek – na 11 godzin przed zamknięciem konsultacji – swoje uwagi zgłosiły… 3 NGOsy. Nawet doliczając osoby, które brały udział w dedykowanych tematowi warsztatach, wyjdzie nam liczba dość skromna na tle 3,5-4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji, prowadzących działalność nakierowaną na rozwój naszego miasta.

Punkt wyjścia

W samym dokumencie znajdziemy sporo niezbyt pocieszających informacji. W obradach ogólnomiejskich oraz dzielnicowych Komisjach Dialogu Społecznego bierze średnio udział mniej niż 15 organizacji na spotkanie. Niemal połowa z nich uważa, że mają zbyt mały wpływ na podejmowane przez samorząd decyzje. Problemem są również zróżnicowane strategie wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych ze strony poszczególnych dzielnic.

Z drugiej strony, Warszawa chwali się preferencyjnymi warunkami wynajmu lokali dla organizacji trzeciego sektora, jak również eksperymentowaniem z konkurencyjnymi ofertami wynajmu, gdzie kryterium przyznania lokalu to nie cena, ale oferowane przez ubiegające się organizacje działania na rzecz lokalnej społeczności. 

Wsparciem dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego ma być również powołane do życia w roku 2008 Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej, udzielające m.in. porady organizacyjnej czy informujące o możliwościach sfinansowania swojej działalności pozarządowej.

Ambitne plany

Jakie zatem cele wyznacza sobie nasze miasto? Jeśli wierzyć wizji zawartej w „Programie rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020”, w ciągu najbliższych pięciu lat więcej będzie wieloletnich konkursów dotacyjnych, umożliwiających organizacjom pozarządowym planowanie i rozwój. 

Pojawi się również więcej przestrzeni do współpracy między miastem, a NGOsami oraz między samymi stowarzyszeniami i fundacjami. Doczekać się mamy m.in. „kamienic artystycznych” czy też „kamienic pozarządowych”. Ilość dostępnych dla trzeciego sektora funduszy ma wzrosnąć z 1 do 1,5 proc. miejskiego budżetu w sektorach takich jak edukacja, ochrona zdrowia, sport i rekreacja, a także pomoc społeczna.

Brak danych

Sęk w tym, że w dostępnym w Internecie dokumencie nadal brak ważnych informacji. Otrzymujemy zestaw proponowanych wskaźników, mających badać stan realizacji złożonych w nim obietnic. Przy wielu z nich znajdziemy jednak skrót b.d. przy ich wielkościach bazowych – i to niekiedy w takich dziedzinach, w których wydawać by się mogło, miasto powinno mieć już zgromadzone informacje. 

Najbardziej jaskrawym przykładem mogą tu być partnerstwa między samorządem, a organizacjami pozarządowymi, mające na celu pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania dla wspólnych projektów. Wiemy, ile takich projektów powstało (22 w roku 2012 i 18 w 2013), ale nie wiemy… jaka właściwie jest ich wartość.

Szybkie ustalenie brakujących wskaźników wydaje się zatem jednym z priorytetów, jakie powinny przyświecać dalszej części prac nad dokumentem. Wedle planów, ma on zostać uchwalony przez Radę Warszawy jeszcze przed wakacjami.

Zdj. Fragment okładki dokumentu

ZOBACZ TAKŻE:

Budżet partycypacyjny

Nowa energia dla miasta

Miasto wynajmie lokal na kilka godzin

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...