To nie jest miejsce na wysypisko

Bartłomiej Kozek    2015-03-28 08:01:39

Polityka warszawska ma wpływ również na życie… poza Warszawą. W rozmowie z naszym portalem burmistrz gminy Halinów, Adam Ciszkowski, opowiada o planowanej inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, która budzi ogromne kontrowersje w lokalnej społeczności.

Bartłomiej Kozek, Polityka Warszawska: Kiedy i w jakich okolicznościach MPO zakupiła grunt w okolicy Państwa gminy? Czy spółka dyskutowała w tym czasie na temat sposobu jego zagospodarowania z mieszkańcami oraz władzami gmin, na które będą oddziaływały ich inwestycje?

Adam Ciszkowski, burmistrz Halinowa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zakupiło ten grunt 3 października 2012 roku – bez żadnych konsultacji i rozmów ani z władzami gminy, ani też z sąsiadującymi z planowanym wysypiskiem właścicielami budynków i gruntów, oddalonych raptem o kilkaset metrów. 

Przy tego typu inwestycjach należy uwzględniać stan zastany. Teren ten jest położony w gminie Zielonka, tuż przy granicy z gminą Halinów. Dzieli go 15 kilometrów od zabudowań tej pierwszej miejscowości i tylko 400 metrów od zabudowań w naszej gminie. Co więcej – w tej okolicy powstaje coraz więcej budynków i terenów rekreacyjnych. Poszkodowanymi są tu nie tylko mieszkańcy gminy Halinów i okolicznych gmin, ale i Warszawa, bo coraz więcej warszawiaków spędza tu swój wolny czas. Musimy zadbać o wspólną sprawę ponad granicami administracyjnymi.

Czemu planowana przez MPO lokalizacja budzi Państwa zastrzeżenia? Proponowali Państwo jakieś alternatywy? Jeśli tak, to jak reagowała na nie stołeczna spółka?

Naszym zdaniem, nie jest dopuszczalne lokalizowanie tak ogromnych instalacji odpadowych w tak niewielkiej odległości od zabudowań mieszkalnych, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, a w szczególności bez dopuszczenia gminy Halinów – potencjalnie najbardziej poszkodowanej przez tą inwestycję – jako strony, na żadnym etapie postępowania. Zarówno na etapie wydawania decyzji środowiskowej, jak i procedury wydania pozwolenia na budowę, wnioski gminy Halinów o bycie stroną postępowania były odrzucane. 

Nie może być tak że wszystkie koszty społeczne, ekonomiczne, ekologiczne i komunikacyjne tej inwestycji ponosi gmina Halinów, a zyski płyną do gminy Zielonka oraz stołecznego MPO. Zwłaszcza, że cały transport śmieci ma się odbywać przez teren naszej gminy, jako że brak jest drogi dojazdowej na przyszłe wysypisko od strony Zielonki. Alternatywne lokalizacje na które jest zgoda społeczna proponujemy (m.in. na terenie powiatu mińskiego), ale nikt nie chce nas słuchać. 

Nie uspokoiły Państwa deklaracje MPO, przedstawione m.in. w „Gazecie Stołecznej”, że trafiające na wysypisko odpady będą nieszkodliwe dla otoczenia?

Te deklaracje pod kątem prawa nic nie znaczą. MPO co innego mówi, a co innego ma w dokumentach – w pozwoleniu na budowę, w decyzji środowiskowej oraz w planie zagospodarowania przestrzennego Zielonki. Wynika z nich że zostanie tam wybudowane jedno z największych wysypisk śmieci w Polsce. Skoro jest to taka dobra i nieszkodliwa inwestycja, nie powinno być żadnych przeszkód, żeby MPO znalazło dla niej inną lokalizację.

Protestujący w Warszawie mieszkańcy opowiadali niedawno „Polityce Warszawskiej”, że MPO planuje powiększenie należącej do siebie działki o niemal 200 hektarów – z 53 do 240. Dochodzą do pana takie informacje?

Wspomniane powierzchnie wynikają z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zielonki z 1997 roku, w którym to planie – mimo protestów gminy Halinów – Zielonka zarezerwowała ok. 200 hektarów terenów pod wysypisko śmieci. Wszystko to na terenie leśnym tuż przy granicy z naszą gminą. 

Czy w trakcie dyskusji wokół wysypiska nie pojawił się pomysł odkupu należącego do MPO terenu? Jeśli tak, to czy pojawiły się jakiekolwiek alternatywne pomysły na jego zagospodarowanie?

Warszawskie MPO kupiła ten teren za około 40 milionów złotych od prywatnej spółki. Kilka lat wcześniej teren ten należał do Skarbu Państwa i został wykupiony przez nią wykupiony za znacznie niższą sumę. Biorąc pod uwagę fakt, iż MPO jest spółką samorządową, czyli publiczną, trzeba podkreślić, że instytucje publiczne straciły na obrocie tym terenem ponad 32 miliony złotych i to mimo faktu, że ceny gruntów poszły w tym czasie mocno w dół. 

Cały teren to piękne miejsce, zajmowany dziś głównie przez lasy i łąki, jeszcze za czasów Stefana Starzyńskiego nazwany „zielonymi płucami Warszawy”. Moim zdaniem, powinno się tam stworzyć park krajobrazowy dla mieszkańców, a nie wycinać drzewa i wywozić śmieci. Może powstać tu teren rekreacyjny, z którego będą korzystać nie tylko mieszkańcy gminy Halinów i okolic, ale także Warszawy, oddalonej stąd zaledwie o 20 minut podróży.

Co Państwo robią ze swoimi odpadami?

Propagujemy segregację odpadów. Odpady – w większości posegregowane – odbierane są od mieszkańców przez wyłonioną w przetargu firmę i wywożone do zakładu utylizacji odpadów. Wszystko zgodnie z nową ustawą, na podstawie której to samorządy gminne przejęły obowiązek odbioru odpadów od mieszkańców. 

Czy projektowane przez stołeczną spółkę wysypisko w jakikolwiek sposób będzie służyło polityce odpadowej Pańskiej gminy?

Planowana przez MPO inwestycja nie jest nam do niczego potrzebna. Co więcej, stoi w sprzeczności z interesem naszej gminy i mam nadzieję, że nigdy tam nie powstanie. Nie jestem przeciwko budowie tego typu inwestycji, ale muszą one być planowane i budowane w takich miejscach, gdzie nie będą przeszkadzać innym.
 
Zarówno władze gminy, jak i sami mieszkańcy postanowili walczyć z tą inwestycją metodami prawnymi oraz administracyjnymi. Jakie rezultaty przyniosły do tej pory te interwencje? Czy planowane są kolejne – a jeśli tak, to do kogo skierowane?

Protesty mieszkańców – wiece oraz blokady ulic – będą trwały do skutku, czyli wycofania się MPO z planowanych inwestycji. Spodziewam się, że będą przybierały na sile. Jeśli dojdzie do prób rozpoczęcia prac budowlanych maszyny będą musiały najpierw przejechać przez naszą gminę. 

Jeśli chodzi o drogę administracyjną, złożyliśmy szereg pism i odwołań. Najważniejsze z nich to odwołanie do wojewody mazowieckiego w sprawie unieważnienia decyzji pozwolenia na budowę wydanej, moim zdaniem, niezgodnie z prawem przez starostę wołomińskiego. Podejmowane będą wszelkie możliwe środki prawne aby ta inwestycja tu nie powstała. 

Mieszkańcy Halinowa zbojkotowali niedawno spotkanie z przedstawicielami MPO twierdząc, że powinny się odbyć znacznie wcześniej. Zgadza się Pan z tą opinią? Jeśli tak, to na jakie działania nadszedł czas teraz – i co planuje Pańska gmina?

Te konsultacje są spóźnione – powinny się odbyć zanim MPO wydało 40 milionów złotych na zakup działki, która nie nadaje się na lokalizację zakładu śmieciowego zakładu. Zapraszam serdecznie MPO oraz władze Warszawy do dyskusji na temat alternatywnych lokalizacji.

Najważniejszą dla nas sprawą jest unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Złożyliśmy odpowiednie dokumenty do wojewody i wierzymy, że uszanuje nasze argumenty. Na podstawie polskiego prawa mamy powody sądzić, że pozwolenie na budowę wydane zostało bezprawnie. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, a konkretniej miejscowości Michałów, część drogi dojazdowej do tego terenu jest zlokalizowana na terenie leśnym, co jest niezgodne z prawem i skutkuje brakiem dostępu do drogi publicznej dla omawianej inwestycji. Każdy, kto kiedykolwiek coś budował wie dobrze, że bez dostępu do drogi publicznej nie można uzyskać pozwolenia na budowę. 

Dodatkowo wspominany już przeze mnie wcześniej plan zagospodarowania Zielonki z 1997 roku sam zauważa, że te drogi stanowią komunikację dojazdową z wykluczeniem transportu odpadów. Skoro MPO zrobiło taki „wspaniały” interes na zakupie tej nieruchomości to na pewno nie będzie miało problemu z jej sprzedażą i jeszcze na tym zyska.

Dziękuję za rozmowę.

Zdj. Adam Ciszkowski

ZOBACZ TAKŻE:

"NIE" dla wysypiska śmieci w Michałowie

WIOŚ skontroluje Radiowo

Rada Warszawy pod znakiem Radiowa

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...