Obszar Metropolitarny Warszawy – wypowiedz się!

Rafał Osiński    2015-04-16 18:47:56

Trwa tworzenie Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 2030 roku. Do środy, 22 kwietnia każdy zainteresowany w ramach konsultacji społecznych ma możliwość zapoznania się ze wstępną wersją dokumentu oraz zgłoszenia do niego swoich uwag.

Dokument, którego obecna wersja powstała na podstawie wcześniej stworzonej Diagnozy Obszaru Metropolitalnego Warszawy, przeprowadzonych warsztatów oraz głosowania internetowego dotyczy samej Warszawy, a także 71 gmin wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego. „Po raz pierwszy tak duża liczba okołowarszawskich jednostek samorządu terytorialnego określa wspólną wizję rozwoju w kategoriach metropolii. Powstające dotychczas dokumenty strategiczne były tworzone indywidualnie i dotyczyły głównie terenów wyznaczonych podziałem administracyjnym, tj. poszczególnych gmin, powiatów i całego województwa.” – czytamy w informacji UM.

Dokument składa się z kilku części. W pierwszej z nich możemy się zapoznać z diagnozą sytuacji w takich dziedzinach jak: gospodarka, przemysł, rolnictwo, demografia i społeczeństwo, transport i infrastruktura, środowisko oraz stan edukacji kultury czy też służby zdrowia. Odnotowano tam również interesujące zestawienia porównawcze. Z nich dowiadujemy się np., że OMW to zdecydowany lider pod względem lokalizacji firm zagranicznych – jest ich tu ponad 5-krotnie więcej niż na Śląsku oraz niemal 14-krotnie więcej niż w okręgu łódzkim.

Obecnie na terenie OMW zamieszkuje niewiele ponad 3 mln ludzi. W roku 2030 ma już ich być niemal 3,5 mln. Okręg stołeczny jako jedyny, obok Krakowa, odnotowuje wzrost liczby mieszkańców. Jest on jednak dużo niższy, niż w innych metropoliach europejskich.

Dużym problem Warszawy jest znaczny odsetek osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem – aż 26 proc. Stan środowiska z kolei plasuje nasze miasto w środku europejskiej stawki – jesteśmy na 16 miejscu na 30 sklasyfikowanych metropolii pod względem wskaźnika European Green City Index.

Druga część dokumentu to analiza SWOT dla Obszaru Metropolitalnego. Wśród głównych mocnych stron OMW wskazuje się m.in. na wysoki poziom kapitału społecznego, dobrą międzynarodową dostępność komunikacyjną, dobry poziom rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz energetycznej w stolicy. Największy problem zaś to ogromne zróżnicowanie rozwoju pomiędzy stolicą a pozostałymi gminami.

W Strategii zamieszczono również propozycje wielu projektów inwestycyjnych, które przybliżyć mają OMW do realizacji zaplanowanych celów strategicznych. Wśród nich znajdują się np.: zintegrowanie sieci transportu publicznego, poprawa ładu przestrzennego, poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego, poprawa warunków prowadzenia działalności przedsiębiorczej, wzrost kapitału ludzkiego oraz wsparcie dla idei społeczeństwa obywatelskiego.

Kluczowa faza działań realizacyjnych poszczególnych celów planowana jest na lata 2016 – 2022. Kolejne lata przewidziane są na kontynuację działań przy czym najwcześniej (w roku 2026) sfinalizowane mają być działania w obszarze transportu publicznego, aż do 2030 roku z kolei konturowane będą projekty dotyczące ładu przestrzennego.

Autorzy Strategii przewidują, że do zrealizowania założonych celów posłużą zarówno środki publiczne pochodzące od samorządu, państwa oraz z Unii Europejskiej, jak i środki prywatne oraz instrumenty dłużne.

Zobacz także:

Oswajanie metra na Woli

Warszawa będzie smart?

Praga odzyska blask

Źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/warszawa/photos_stream

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...