Piotr Guział (WWS): Złożymy ponad 210 tys. podpisów

Polityka Warszawska    2013-07-21 19:20:36

W ostatnim dniu zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum ws. odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz rozmawiamy z burmistrzem Ursynowa, liderem Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej i głównym organizatorem akcji referendalnej – Piotrem Guziałem.

Źródło zdjęcia: www.facebook.com/piotr.guzial

„Polityka Warszawska”: Jak przebiegał proces zbierania podpisów przez WWS? Jaki był stosunek warszawiaków do zbierających podpisy pod wnioskiem o referendum? Czy trzeba było ich szczególnie namawiać do składania podpisów? 

Piotr Guział: Zbieranie podpisów w tak wielkiej aglomeracji i przez 60 dni jest dość uciążliwe. Po początkowej euforii zbierających i bardzo życzliwych reakcjach warszawiaków w drugiej połowie dystansu nastąpiło wyraźne zmęczenie materiału i to po obu stronach. Wielu warszawiaków pod koniec akcji deklarowało, że już złożyli swój podpis. Przybyło osób agresywnych. Jednakże przez cały okres prowadzenia akcji przeważała liczba osób krytycznych w stosunku do Pani Gronkiewicz-Waltz. Jej zwolennicy są w zauważalnej mniejszości.

W jaki sposób odbywała się weryfikacja podpisów w sztabie WWS?

Weryfikacja podpisów należy do Komisarza Wyborczego, a nie do inicjatora referendum. Komisarz ma na to 30 dni od dnia złożenia ich przez inicjatora referendum, czyli od 22 lipca. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym mieszkaniec jednostki samorządu terytorialnego popierający wniosek o przeprowadzenie referendum podaje na karcie nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL. Dane te potwierdza własnoręcznym podpisem i to właśnie podpis jako oświadczenie woli obywatela jest najważniejszy.

Mówi Pan tak jakby obawiał się zakwestionowania części podpisów przez błędy w danych osobowych?

Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych jest tu jednoznaczne. Sąd Najwyższy w Postanowieniu SN z 31.08.11, III SW 10/11 zauważył, że „konstytucyjne prawa obywatela nie mogą być ograniczane przez nadmiernie restrykcyjną metodę oceny prawidłowości wpisów w wykazie osób popierających” oraz „zbędne jest wymaganie pełnej czytelności danych osobowych podanych przez wyborcę w wykazie poparcia, może ono natomiast ograniczyć konstytucyjne prawa wyborcze obywatela niemającego czytelnego pisma ręcznego. Podobnie orzekały sądy administracyjne, np. w Orzeczeniu IV SA/Gl 881/12 „w przypadku danych dotyczących adresu zamieszkania danej osoby informacja ta pełni funkcję uzupełniającą i nie musi rzutować w sposób kategoryczny na prawidłowość zgłoszonego poparcia”. A zatem minimalne dane, które muszą być podane przy wyrażeniu poparcia pod wnioskiem o referendum to takie dane, które umożliwią identyfikację osoby składającej podpis poparcia, czyli imię, nazwisko i numer PESEL. Nawet one nie muszą być jednak w pełni czytelne ani prawidłowe, jeśli na podstawie pozostałych danych porównanych ze spisem wyborców, można daną osobę zidentyfikować.

Najważniejsze pytanie, które rozgrzewa emocje wielu warszawiaków. Ile podpisów zostanie złożonych na ręce komisarza wyborczego w poniedziałek 22 lipca? Prosimy o podanie w miarę możliwości dokładnej liczby.

W przeddzień zakończenia zbiórki podpisów oceniamy, że złożymy ich ponad 210 tys. Ostateczna liczba zależy od ilości podpisów dostarczonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Partia ta szacuje, że zgromadzi ich nawet 45 tys.

Jak układała się współpraca między podmiotami, które włączyły się akcję zbierania podpisów m. in. z PiS, Republikanami, czy Ruchem Palikota?

Każdy podmiot wspierający akcję referendalną zbierał podpisy na własną rękę i własną odpowiedzialność. Jesteśmy wdzięczni za poparcie naszej inicjatywy wszystkim organizacjom, ale przede wszystkim mieszkańcom Warszawy. Środowiska polityczne i społeczne zbierały podpisy na miarę swoich możliwości ludzkich i organizacyjnych. W tym kontekście samodzielne zebranie przez Warszawską Wspólnotę Samorządową ponad 160 tys. podpisów wskazuje, że WWS stał się głównym obok PiS i PO graczem na samorządowej scenie politycznej Warszawy.

Czy nie obawia się Pan, że choć WWS wykonała największą pracę, z uwagi na fakt, że w skali kraju głównym rywalem PO jest PiS, także w stolicy będzie tak traktowany? Czy nie ma Pan wrażenia, że PiS lub inne partie korzystają z referendum nieproporcjonalnie do zaangażowania? PiS ustami Adama Hofmana mówi przecież „idziemy po Hannę Gronkiewicz-Waltz” tym samym pozycjonując się na jedynego, głównego przeciwnika PO i pani prezydent.

Każda partia ma prawo komentowania wydarzeń w Warszawie. Od zdolności komunikacyjnych danego ugrupowania zależy ile na tym skorzysta. Warto zauważyć, że nieobecność w debacie przedreferendalnej spycha w polityczny niebyt. Można zauważyć to na przykładzie SLD, która to partia nie poprała referendum i w konsekwencji przez ostatnie 60 dni nie istniała w przekazie medialnym i debacie publicznej w Warszawie. WWS natomiast dwa z zakładanych celów już osiągnęła. Staliśmy się rozpoznawalną marką, a prezydent Warszawy została zmuszona do nieznanej wcześniej aktywności i pracy na rzecz miasta.

Czy spodziewa się Pan wystarczającej frekwencji w dni referendum. Jaki poziom uczestnictwa mieszkańców Warszawy byłby Pana zdaniem zadowalający? 

W Warszawie frekwencja jest zawsze wyższa od średniej w Polsce. Ponadto nigdy nie odbyło się w naszym kraju tak bardzo nagłośnione referendum lokalne. Te czynniki sprawiają, że jestem dość spokojny o frekwencję. Powinna ona wynieść nieco ponad wymagany próg, czyli ponad 400 tys. głosujących.

Dziękujemy za rozmowę.

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...