Zieloni zgłaszają uwagi do Programu Rewitalizacji Pragi

Rafał Osiński    2015-05-04 17:20:50

Miesiąc od publikacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2020 roku wciąż nie milkną kontrowersje dotyczące jego zapisów. Warszawscy Zieloni oraz lokalne stowarzyszenia postanowiły złożyć uwagi do projektu zaproponowanego przez ratusz.

Według Zielonych program nie jest dobrym dokumentem i nie przybliża do rozwiązania problemów o charakterze społecznym, które występują w prawobrzeżnej części Warszawy. Ich zdaniem, w dalece niewystarczający sposób zaakcentowany został udział mieszkańców w tworzeniu tego dokumentu. Pojawia się również zagrożenie gentryfikacją.

Uwagi są efektem spotkań Joanny Erbel z przedstawicielami takich stowarzyszeń jak Targowa dla Ludzi, PSM Michałów oraz Związek Stowarzyszeń Praskich. Wśród głównych zarzutów formułowanych przez aktywistów i mieszkańców pojawiają się następujące kwestie:

  1. Brak zgodności zarysowanych priorytetów, takich jak przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększanie aktywności mieszkańców z rzeczywiście wygospodarowani środkami finansowymi, które w większym stopniu zostały skierowane na cele związane z infrastrukturą i ładem przestrzennym.

  2. Zbyt mała partycypacja strony społecznej w tworzeniu zapisów programu. Zdaniem Zielonych, strona społeczna powinna zostać włączona zarówno do Komitetu Monitorującego jak i Sterującego program, zaś kwota przeznaczona na działania partycypacyjne powinna wynieść ok. 60 – 70 mln zł.

  3. Niepełne dane statystyczne (np. brak danych o zagrożeniu utratą mieszkania wskutek reprywatyzacji, zadłużenia) a także brak odniesienia danych z rejonów objętych programem do ogólnej sytuacji w mieście.

  4. Błędne kryteria doboru rewitalizowanych obszarów. Zdaniem Zielonych i współpracujących z nimi stowarzyszeń, gdyby pod uwagę wziąć te tereny, których w największym stopniu dotyczy problem degradacji społecznej i degradacji tkanki miejskiej, to obszarem priorytetowym stałaby się większość Starej i Nowej Pragi oraz Szmulowizny, nie zaś Targówek Mieszkaniowy. Członkowie organizacji przekonują, że pominięto wiele miejsc, których wpływ na objęte programem tereny jest duży.

  5. Brak wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw i zamiar przekształcenia terenów poprzemysłowych w centra handlowe. Według aktywistów oraz mieszkańców brakuje również pomocy w rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz propozycji działań zwalczających wandalizm i drobną przestępczość.

  6. Brak odzwierciedlenia wcześniejszych uwag zgłoszonych przez mieszkańców na warsztatach w końcowym projekcie dokumentu.

– Domagamy się, żeby rewitalizacja była realną odpowiedzią na problemy ludzi mieszkających w zdegradowanych częściach Pragi i Targówka oraz na Kamionku. Jej celem powinno być wspieranie lokalnych małych i średnich przedsiębiorców oraz walka z wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Ważne jest również budowanie nowych mieszkań komunalnych i czynszowych dla tych, którzy mogą stracić dach nad głową w wyniku reprywatyzacji bądź czekają w długiej kolejce po przydział mieszkania – stwierdziła Izabela Zygmunt, przewodnicząca warszawskiego koła Zielonych. – Rewitalizacja powinna też obejmować wsparcie szkół i zwiększenie liczby przedszkoli. Tylko tak można poprawić szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci i młodych ludzi z "trudniejszych" dzielnic i dać im lepszą przyszłość – dodała.

– Przypominamy Ratuszowi, że poprawa jakości przestrzeni miejskiej powinna obejmować ochronę istniejących terenów zielonych i tworzenie nowych, o czym autorzy programu zupełnie zapomnieli – mówiła Zuzanna Lulińska, jedna ze współautorek dokumentu.

Źródło zdjęcia: Paweł Lech, licencja CC-BY-SA 3.0

 

ZOBACZ TAKŻE:

Praga odzyska blask?

DWA BRZEGI: E.JANCZAR (PO) vs. P.LISIECKI (PiS) / Warszawa za 4 lata

Targówek Fabryczny przeżyje drugą młodość

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...