Korwin-Mikke, Wilk i Jarubas – kandydaci o Warszawie

Polityka Warszawska    2015-05-08 20:07:49

Ponad dwa tygodnie temu każdy z nich otrzymał pytania. Do tej pory, na odpowiedź zdecydowało się tylko trzech spośród jedenastu kandydatów w wyborach prezydenckich. Pytali warszawscy samorządowcy ze stowarzyszeń Wola Zmian i Inicjatywa Mieszkańców Warszawy. Pytali o trzy kwestie, powszechnie uznawane za jedne z głównych problemów stolicy.

Adam Jarubas (PSL), Janusz Korwin-Mikke (KORWiN) i Jacek Wilk (KNP) – to właśnie oni wyrazili swoje zdanie w sprawie „janosikowego”, reprywatyzacji i ustroju Warszawy. Wszyscy trzej, we wszystkich trzech kwestiach chcą daleko idących zmian. Różnice tkwią w szczegółach. Jak sformułowane były pytania? Tomasz Becherka (prezes Inicjatywy Mieszkańców Mokotowa) tłumaczy, że do każdego z nich dołączony był „krótki stan faktyczny”. I tak na przykład pytanie „Jakie zmiany poprze Pan/i jako przyszły Prezydent w sprawie janosikowego?”, poprzedzało wyjaśnienie, że Warszawa co roku płaci z tego tytułu 800 mln zł, co równało się kosztom remontu trasy AK wraz z mostem Grota-Roweckiego.

Należy podkreślić, że nie tylko trzej, wyżej wymienieni kandydaci zadeklarowali się, by udzielić odpowiedzi. Chętnych było podobno więcej. Tak to jednak bywa w polityce, że szczere chęci to jedno, rzeczywistość – drugie. Jak udało nam się ustalić, żadnej reakcji nie było ze strony sztabów wyborczych dwóch, najbardziej liczących się kandydatów. Ten fakt smuci tym bardziej, że – szacując w oparciu o przedwyborcze sondaże – cieszą się oni w sumie nawet 70 procentowym poparciem.

JARUBAS NA PLUS, KONKRETNY KORWIN-MIKKE, PROFESJONALNY WILK

  1. JANOSIKOWE”

Adam Jarubas zaczął odpowiedź od deklaracji, że kwestia finansowania samorządów jest jedną z najważniejszych, którymi chce się zająć jako prezydent. Ogólnie stwierdził, że istnieją także inne, niż redystrybucja, formy finansowania biedniejszych gmin i powiatów. Kandydat PSL ubolewa nad tym, że państwo nakłada na samorządy dodatkowe obowiązki, a nie zapewnia im należytego finansowania. Co za tym idzie – „za wykonywanie dodatkowych obowiązków państwo powinno płacić samorządom”. Jednym zdaniem – państwo ma dotować samorządy, by te… mogły dalej płacić „janosikowe”.

Janusz Korwin-Mikke, co nie jest zaskoczeniem, całkowicie sprzeciwia się „janosikowemu”. Niezmiennie wskazuje na te same argumenty – zabieranie jednym, a dawanie drugim, jest niesprawiedliwe.

Podobnie uważa Jacek Wilk. „Janosikowe” należy natychmiast zlikwidować. Jak tłumaczy – „to zwykła grabież i kara za lepsze zarządzanie”. Co proponuje w zamian? Mówiąc wprost – nic. Dodaje jedynie, że jeśli władze państwowe uważają wspieranie biedniejszych regionów za słuszne, niech nie robią tego kosztem „lepiej zarządzanych”.

  1. REPRYWATYZACJA

Adam Jarubas jako jedyny zwraca uwagę na problem skupowania roszczeń od dawnych właścicieli nieruchomości. Uważa że, aby zapobiec temu procesowi, należy jak najszybciej uruchomić środki na wypłatę odszkodowań. Jarubas nie wskazuje jednak na dalsze, konkretne rozwiązania tego problemu na poziomie ustawowym.

Janusz Korwin-Mikke nie zamierza wdawać się w polemikę w wyrokami Sądu Najwyższego. Ten wielokrotnie wypowiadał się w kwestii reprywatyzacji, częstokroć wskazując, że w przypadku nieruchomości znacjonalizowanych na podstawie tzw. Dekretu Bieruta, przez wiele lat nie toczył się bieg przedawnienia związanego z zasiedzeniem. Znacznie ułatwiło to dawnym właścicielom dochodzenie roszczeń w pełnym wymiarze. Podsumowując stanowisko Korwin-Mikkego – albo pełne odszkodowanie, albo zwrot nieruchomości spadkobiercom.

Jacek Wilk uderza w III RP jako pasera, który sprzedaje lub trwoni majątek zagrabiony w poprzednim systemie. Jego zwrot to kwestia „najbardziej elementarnych zasad” – dodaje kandydat Kongresu Nowej Prawicy. Wilk proponuje w tym zakresie trzy dopuszczalne rozwiązania: po pierwsze – zwrot majątku tam, gdzie to możliwe, po drugie – zapewnienie mienia zastępczego, gdy nieruchomość, co do której są roszczenia, pełni ważne funkcje społeczne albo gdy występuje taki stan prawny, który nie pozwala na jej zwrot (np. została sprzedana, a nowy właściciel nabył ją w dobrej wierze), po trzecie – wypłacenie pełnego odszkodowania w pozostałych przypadkach. Jacek Wilk zapewnia, że jako prezydent zgłosi do parlamentu odpowiedni projekt ustawy.

  1. USTAWA WARSZAWSKA

Adam Jarubas jest za poszerzeniem kompetencji dzielnic. Jego zdaniem, wybór burmistrzów należy pozostawić mieszkańcom, a dzielnicowym radnym rozszerzyć uprawnienia. Jednym z elementów, do których nie powinien wtrącać się stołeczny ratusz, jest dzielnicowy budżet. Jarubas uważa, że decyzje w tym zakresie powinny być w pełni autonomiczne. Choć to Polskie Stronnictwo Ludowe często oskarżane jest o partyjny nepotyzm, (co chociażby pokazuje sprawa 24-letniej wiceprezes skierniewickiej elektrociepłowni, a prywatnie narzeczonej miejscowego polityka PSL) kandydat tego ugrupowania uderza w system, gdzie najwięcej mają do powiedzenia działacze partyjni. Tym samym krytykuje stołecznych zarządców (w tym z koalicyjnej PO), którzy przykładają się do jego urzeczywistniania. Zresztą, to nie jedyna uszczypliwość w kierunku Platformy. Adam Jarubas odniósł się do sytuacji w bemowskim ratuszu. Z jednej strony, dobrze świadczy to o nim jako o człowieku, który jest zorientowany w sprawach życia politycznego stolicy, z drugiej zaś daje do zrozumienia, że wyraźnie nie podobają mu się działania prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Janusz Korwin-Mikke uważa, że należy dążyć do decentralizacji zadań, zanim jeszcze dokona się zmian w ustawie o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Jak zauważa, dokument ten nie tworzy zamkniętego katalogu zadań przekazywanych dzielnicom. W rozszerzaniu kompetencji, Korwin-Mikke chce wyjść poza dzielnice i przekazać szerszą autonomię osiedlom. Wszystko, jak podkreśla, „w myśl zasady, że to lokalne społeczności wiedzą najlepiej, co będzie dla nich dobre”. Jakie konkretnie zadania i jak daleko idący zakres autonomii miałby zostać wyznaczony? Tego niestety nie precyzuje. Wyraża jedynie nadzieję, że nową ustawę byłby w stanie przegłosować parlament.

W tym przypadku co Korwin-Mikke sugeruje dyskretnie, Wilk punktuje z całą stanowczością. Prezydent może zaproponować jedynie pewne rozwiązania, ale, przede wszystkim, to władza ustawodawcza ma możliwość zmiany poszczególnych przepisów. Jacek Wilk co do zasady zgadza się, by poszerzyć kompetencje rad dzielnic. Pałeczkę przekazuje jednak Radzie Warszawy, która poprzez statut doprecyzowuje ustawę warszawską. Na koniec konstatacja: „nic nie stoi na przeszkodzie, by kompetencje dzielnic znacząco rozszerzyć bez zmiany ustawy”.

SAMORZĄDOWE SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚĆIU

Samorządowcy, którzy skierowali pytania do sztabów kandydatów, są zadowoleni z otrzymanych odpowiedzi. Smuci ich jedynie fakt, że tych napłynęło niewiele. „Nie można tego nazwać inaczej jak tylko „dezercją”. To dezercja od tematów trudnych, ale niezwykle istotnych dla warszawiaków. Ich głosy to nawet 10 procent wszystkich głosów, które zostaną oddane wyborach prezydenckich.” – podkreśla Aneta Skubida (wolska radna, prezes stowarzyszenia Wola Zmian). Zgromadzeni przed Pałacem Prezydenckim, zaznaczyli, że nie zgadzają się na przywódcę Polski, który nie ma zdania o jej stolicy. Mimo to, przedstawicieli IMW i WZ ucieszył fakt, że wszyscy przepytani kandydaci dostrzegają problemy w podobnych miejscach. Przedstawiciele stowarzyszeń zwracają uwagę na te najbardziej zaskakujące wątki – jak choćby wątpliwości Adama Jarubasa dotyczące rozwiązań ustrojowych w stolicy. „Przecież jest on koalicjantem, a nie wypowiadał się też zbyt pozytywnie o prezydent Warszawy.” – puentuje Iwona Szatkowska (wiceprezes Inicjatywy Mieszkańców Warszawy)

Wybory prezydenckie już w najbliższą niedzielę. To czas weryfikacji kampanijnych obietnic kandydatów. Niestety, patrząc na ostatnie sondaże, najprawdopodobniej nie będzie nam dane sprawdzić, które spośród wyżej wymienionych deklaracji mogłyby być urzeczywistnione, a które pozostałyby jedynie w sferze pobożnych życzeń ich twórców.

 

ZOBACZ TAKŻE:

Ruchy miejskie zadają pytania kandydatom na prezydenta

Ruchy miejskie pytają PKW o wyniki wyborów

Tekst i zdjęcia: K.C., Polityka Warszawska
 

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...