Spór o Muzeum Karykatury | Rada Warszawy

Rafał Osiński    2015-05-29 07:59:13

Dwunaste posiedzenie Rady Warszawy zaczęło się od upamiętnienia 25-lecia samorządu. Wraz z podejmowaniem kolejnych punktów porządku obrad, atmosfera zaczęła robić się coraz bardziej niespokojna. Najwięcej kontrowersji wywołał pomysł włączenia Muzeum Karykatury w struktury Muzeum Warszawy, co dla PO stanowi szansę na rozwój instytucji, a dla PiS – pierwszy krok do jej likwidacji.

Radni upamiętniają 25-lecie samorządu

Pierwszym punktem programu było podjęcie stanowiska przez Radę Warszawy w sprawie uczczenia 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Radni upamiętnili twórców zmian, które weszły w życie w 1990 roku i przyczyniły się do przekazania istotnej części kompetencji decyzyjnych w ręce obywateli. W swoim stanowisku wyraźnie podkreślili rolę pierwszego premiera w III RP Tadeusza Mazowieckiego. Bez większych problemów udało się wypracować międzypartyjny kompromis i uchwała przeszła przy 55 głosach „za” i braku sprzeciwu.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie trybu i zasad nadawania honorowego obywatelstwa Warszawy. Dzięki czujności radnego Jarosława Krajewskiego udało się uzupełnić lukę, jaką był brak zapisu o możliwości darmowego podróżowania transportem publicznym i parkowania dla osób, które dostąpiły tego zaszczytu.

Istotnym punktem było również podjęcie uchwały o ogłoszeniu jednolitego tekstu statutu Warszawy. – Cieszymy się, że będzie jednolity tekst statutu, bo wtedy będziemy mogli podjąć działania, by go uchylić. Ten statut jest niezgodny z prawem w zakresie regulacji dotyczących uprawnień Prezydenta stolicy do dysponowania miejskim majątkiem – stwierdził radny Andrzej Kropiwnicki (PiS). Projekt uchwały poparło 31 radnych, 3 było przeciw a 20 wstrzymało się od głosu.

Warszawa wstępuje do ICLEI

Przegłosowano również pomysł, by przystąpić do międzynarodowej organizacji zrzeszającej samorządy ICLEI, choć wątpliwości w tej sprawie mieli radni Prawa i Sprawiedliwości. – Założenia członkostwa w tej organizacji brzmią patetycznie. Jak Warszawa zamierza budować wspólnotę z „miłością i zrozumieniem”? Na jakie korzyści z członkostwa możemy liczyć? Jakie będą nasze zobowiązania? Dlaczego Katowice z tej organizacji się wycofały? – dopytywał Tomasz Koziński (PiS). – Jedną z głównych korzyści wynikających z członkostwa jest wsparcie w pozyskiwaniu środków europejskich oraz z różnych innych instytucji międzynarodowych. Korzyści będą zdecydowanie przekraczać koszty. Katowice zaś wystąpiły z tej organizacji, gdyż zwyczajnie nie były w niej aktywne – twierdzili przedstawiciele ratusza. Ostatecznie przystąpienie do organizacji poparło 32 radnych, zaś 23 się wstrzymało od głosu.

Połączenie Omegi z Agrykolą

Dużo więcej kontrowersji wzbudził jednak projekt uchwały, zgodnie z którym Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego „Omega” ma wejść w skład Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”. Propozycja ta spotkała się z wyraźnym sprzeciwem opozycji. – To, co proponujecie, to żadna zmiana. Nie zmieni się nic poza tym, że dyrektor straci pracę. Czemu akurat Omega ma być połączona z Agrykolą? – zastanawiał się radny Piotr Szyszko (PiS). – Poza tym, dlaczego piszecie, że takie działanie ma poprawić konkurencyjność ośrodka. Czy chcecie go skomercjalizować? – dopytywał. – Mitem jest, że wzrosną dochody. Istnieje za to ryzyko, że kluby należące do Agrykoli będą preferowane w dostępie do boisk, a te powinny być dostępne również dla innych – kontynuował radny Szyszko. Ostatecznie przy 33 głosach „za”, 18 „przeciw” oraz 6 wstrzymujących się uchwała została przegłosowana.

Opozycja walczy o Muzeum Karykatury

Ostatnim i chyba najbardziej burzliwym punktem posiedzenia była dyskusja nad połączeniem Muzeum Karykatury im. Eryk Lipińskiego z Muzeum Warszawy. Przeciwko temu pomysłowi byli radni Prawa i Sprawiedliwości. – Dlaczego nie słuchacie ludzi? Dlaczego spychacie na bok kulturę? W rankingu sporządzonym przez „The Guardian” Muzeum Karykatury znalazło się w dziesiątce najlepszych muzeów, o których „do tej pory nie słyszano”, a tymczasem wy nawet nie pytaliście pracowników o zdanie – zarzucał radny Cezary Jurkiewicz (PiS).

– W uzasadnieniu do uchwały piszecie o oszczędnościach. Jakie oszczędności można poczynić przy tak niewielkiej instytucji? – pytał radny Filip Frąckowiak (PiS), który przekonywał, że stolica potrzebuje oddolnych inicjatyw, a wcielenie Muzeum Karykatury do tak dużej jednostki jest de facto likwidacją tego miejsca. Zarzuty opozycji odpierał Tomasz Thun-Janowski, dyrektor Biura Kultury. – Celem jest wzmocnienie Muzeum Karykatury, a nie jego osłabienie. Po połączeniu z Muzeum Warszawy jednostka ta zyska dostęp do wielu działów oraz ekspertów. Nie jest prawdą, że planujemy jakiekolwiek oszczędności – zapisaliśmy, że ta decyzja nie pociągnie za sobą skutków finansowych. Nazwa także nie zniknie – podkreślał dyrektor Thun-Janowski.

Poinformował również, że od 29 stycznia odbyło się pięć spotkań z przedstawicielami muzeum. Włączenie go do dużej i mającej ambitne plany inwestycyjne jednostki pozwoli na negocjowanie lepszych warunków z podmiotami zewnętrznymi oraz obniżenie kosztów funkcjonowania. Dodatkowo, zniknie konieczność zlecania im wielu zadań takich jak np. digitalizacja zbiorów, gdyż Muzeum Warszawy dysponuje odpowiednimi zasobami do tego. Dyrektor Thun-Janowski podkreślił jednocześnie, że projekt uchwały ma jedynie charakter intencyjny i nie rozstrzyga jeszcze o ostatecznym połączeniu jednostek. Ostatecznie 31 radnych poparło uchwałę, a 24 było przeciw. 

 

Zdjęcia: politykawarszawska.pl

ZOBACZ TAKŻE:

Stołeczny transport i białołęcki szpital | Rada Warszawy

Warszawa – (nie)bezpieczne miasto?

Pomnik smoleński na rogu Trębackiej i Focha. Rada podjęła decyzję

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...