Warszawa na czele miast uczących się

Rafał Osiński    2015-06-07 19:15:02

Stolica znalazła się na czele pierwszego polskiego rankingu miast uczących się. Klasyfikacja opracowana przez analityków Polityka Insight we współpracy z Fundacją Schumana i Fundacją Konrada Adenauera w Polsce przedstawia wyniki badań nad zdolnością do konkurowania na krajowym rynku wiedzy przez 66 miast na prawach powiatu.

Klasyfikacja sporządzona została na podstawie danych pochodzących z instytucji publicznych takich jak GUS, ZUS, UKE czy Ministerstwo Pracy oraz Ministerstwo Finansów. Pod uwagę wzięto takie zmienne jak: infrastruktura produkcyjna, stan kapitału ludzkiego, infrastruktura komunikacyjna, skłonność do współpracy oraz łatwość prowadzenia biznesu. Ostateczna wartość indeksu obliczana była jako średnia arytmetyczna z indeksów cząstkowych odnoszących się do każdej zmiennej i zamykała się w przedziale od 0 do 100.

W skali kraju w całym rankingu, Warszawa zajęła pierwsze miejsce osiągając 54,9 punktu. Zdecydowanie najlepiej oceniono stan infrastruktury produkcyjnej – 91,9 pkt., co jest najlepszym wynikiem w kraju. Takie rezultaty miasto zawdzięcza m.in. temu, że nakłady inwestycyjne firm wynoszą przeciętnie 17,6 tys. zł, co stanowi trzykrotność średniej krajowej. Corocznie 14,5 proc. nowych firm rozpoczyna swoją działalność w sektorze usług specjalistycznych. Miasto przoduje także w liczbie instytutów naukowych na 100 tys. mieszkańców.

Nieźle prezentuje się również stan kapitału ludzkiego (74,2/100). Trzecie miejsce w Polsce wynika z faktu, iż 41 proc. osób w wieku produkcyjnym ma wyższe wykształcenie. Miesięcznie 15,6 proc. ofert pracy kierowanych jest do specjalistów od badań i rozwoju. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w stolicy jest 152 studentów i 39 absolwentów uczelni wyższych rocznie, co stanowi najlepszy wynik w kraju.

Niezły wynik w zakresie skłonności do współpracy (64,2 pkt. i 4. miejsce w kraju) wynika z wysokiego, jak na polskie warunki, zaufania do innych ludzi (deklaruje je 18,4 proc. osób) oraz wysokiego potępienia dla niepłacenia podatków (za akceptowalne uważa je 32 proc. mieszkańców). Wysoki kapitał społeczny przekłada się na dużą liczbę wniosków o fundusze UE na innowacje (32/1000 przedsiębiorstw wobec średniej krajowej 19/1000 przedsiębiorstw). W stolicy jest także przeciętnie trzykrotnie mniej przestępstw gospodarczych niż w innych miastach.

Gorzej wypadł stan infrastruktury podstawowej i i informacyjnej – 41,8 pkt. choć to i tak najlepszy wynik w Polsce. Szczególnie należy zwrócić uwagę na problem niedostatecznej ilości węzłów dostępowych do Internetu.

Bardzo źle z kolei kształtuje się łatwość prowadzenia biznesu ( miasto uzyskało jedynie 2,2 pkt. i znalazło się na ostatniej pozycji w Polsce). Ogromna ilość podmiotów gospodarczych utrudnia kontakt z instytucjami publicznymi. Przeciętnie 16 miesięcy trwa tu proces w sądzie rejonowym, wobec średniej krajowej wynoszącej 9 miesięcy. Na 1000 firm przypada zaledwie 6 urzędników skarbowych (średnia dla Polski to 13) oraz 10 pracowników ZUS (średnia krajowa to 23). Taki stan rzeczy zwiększa uciążliwość kontroli w firmach.

Do atutów Warszawy, zdaniem autorów rankingu, należy fakt, że jest ona siedzibą najważniejszych urzędów, korporacji i instytucji finansowych. Niemal 2,5 miliona osób przebywa tu w ciągu dnia pracy, co stanowi ogromne źródło kapitału ludzkiego. Stolica wytwarza 15 proc. polskiego PKB, działa tu co dwunasta zarejestrowana firma. Przeciętna płaca to 5100 zł brutto, a bezrobocie wynosi zaledwie 3,6 proc.

Do największych barier rozwoju miasta zaliczono skutki dekretu Bieruta, wskutek czego zablokowanych zostało wiele inwestycji w centrum miasta. Zarzucono władzom Warszawy brak jasnej polityki kształtowania obrazu miejskiego oraz braku dostatecznego budowania więzi stolicy z otaczającymi ją gminami. 

ZOBACZ TAKŻE:

Warszawa - miasto globalne?

Warszawa od nowa. Potrzebne zmiany ustrojowe

 

Zdjęcie: „Palace of Culture and Science nightshot” autorstwa Lukas Varhol - Praca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons 

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...