Projekt ochrony Lasu Bielańskiego. Eksperci mówią o szkolnych błędach

Jan Kunert    2015-09-08 07:59:28

Dotarliśmy do projektu planu ochrony rezerwatu Las Bielański. Dzisiaj będzie zaprezentowany mieszkańcom, a następnie rozpoczną się konsultacje społeczne. Będzie dostępny również w internecie, urzędzie dzielnicy i siedzibach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Lasów Państwowych.

Od czterech lat ślimaczą się prace nad planem ochrony, trzeciego pod względem wielkości, stołecznego rezerwatu. Poprzedni powstał w 1992 roku. To dokument, który będzie obowiązywał dwadzieścia lat. Wymienia cele i sposoby ochrony przyrody w bielańskim rezerwacie.

Zimą 2011 roku warszawski RDOŚ ogłosił rozpoczęcie prac. Wówczas wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać uwagi. Te, które zostały uwzględnione przez urzędników, zostały włączone do ponad 300stronnicowego opracowania. Jest to podstawa projektu planu. I to właśnie ją gremialnie krytykują eksperci.

Chronić rezerwat

Celem projektu jest zachowanie wartości społecznych i krajobrazowych Lasu Bielańskiego. Ma to się odbywać poprzez utrzymanie rezerwatu jako naturalnego ekosystemu, określenie sposobu zagospodarowania obszarów wokół rezerwatu (tzw. otuliny), odtworzenie naturalnych cech zbiorowisk leśnych. Projekt zakłada również powiększanie liczebności dwóch gatunków chrząszczy, zalesianie, tępienie „obcych” gatunków roślin i zwierząt, naprawę infrastruktury – ogrodzenia, ławek, stolików, tablic itp.

Projekt dzieli rezerwat na 10 stref – od „A” do „J”. W pierwszej strefie ochrona jest największa, w ostatniej najmniejsza. W każdej strefie projekt nakazuje utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu. Projekt ustanawia otulinę wokół rezerwatu, w której znajduje się Lasek Lindego oraz część Marymontu.

Wreszcie jest

Z tego, że w końcu projekt planu ochrony ujrzał światło dzienne, cieszy się wiceburmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk – Obecnie nie ma żadnego dokumentu, który chroniłby tak ważny dla naszej dzielnicy teren zielony – mówi „Polityce Warszawskiej” i zapowiada szerokiego konsultacje społeczne. – Przystaliśmy na propozycje samorządu Starych Bielan, zorganizowania dwóch spotkań – pierwszego z ekspertami i drugiego, na który będzie mógł przyjść każdy zainteresowany – zapowiada. Pierwsze spotkanie odbędzie się już ósmego września, drugie pod koniec miesiąca.

„Rezerwat pośrodku miasta”

Rezerwat Las Bielański, który prawie cały jest jednocześnie chronionym obszarem Natura 2000, ma specyficzną lokalizację. Otaczają go z trzech stron ruchliwe arterie: Marymoncka, Al. Armii Krajowej i Wisłostrada. W samym jego środku znajduje się zabytkowy zespół klasztorny ojców kamedułów, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz kilka firm. Można tam dojechać tylko wąską ul. Dewajtis. Rozbudowie uczelnianego kampusu oraz dużemu ruchowi samochodowemu przez sam środek rezerwatu nieraz sprzeciwiali się ekolodzy. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się też na dewastowanie lasu przez quady, rowerzystów oraz na biegające psy. – To taki rezerwat pośrodku miasta – mówi dr Chojnacki, biolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Ocenia, że największym zagrożeniem dla Lasu Bielańskiego jest okoliczna zabudowa, która powoduje obniżanie wód gruntowych.  – Należy robić wszystko, żeby to minimalizować – zaznacza. Zwraca również uwagę na odizolowanie rezerwatu od innych terenów zielonych, co skutkuje brakiem dróg migracji dla żyjących tam zwierząt.

Maciej Luniak, emerytowany profesor Polskiej Akademii Nauk zauważa, że przez trzyletnie opóźnienie zdezaktualizowały się badania. – To obniża wartość dokumentu – twierdzi. Jako jedno z największych zagrożeń dla Lasu Bielańskiego wymienia ruch samochody na ul. Dewajtis. – Rozwiązania, które się proponuje, będą niewykonalne i nieskuteczne – mówi.

Profesor Luniak mówi też o tym, że Lasem Bielańskim nikt się nie interesuje. – Psy są puszczane wolno, na skarpie urządzane są  zawody rowerowe – wymienia. – To nie jest tak. Jestem tam prawie codziennie – odpowiada Marek Suchodolski z Lasów Państwowych. – Mamy wspólne patrole ze Strażą Miejską. Mamy również bardzo dobre kontakty z bielańską policją. Działania choć czasem niewystarczające, są adekwatne do naszych sił i potrzeb – dodaje. – RDOŚ nie ma własnych służb terenowych, które mogłyby podejmować skuteczne interwencje w terenie. Możemy jedynie, tak jak każdy obywatel, zgłaszać sprawę do organów ścigania, gdy ktoś łamie prawo – dodaje Marcin Kalbaczyk, Regionalny Konserwator Przyrody.

Szkolne błędy, opieszałość

– Część botaniczna jest fatalnie przygotowana – mówi wprost „Polityce Warszawskiej” dr Jan Chojnacki. – Zastosowano błędną metodologię, co skutkuje błędnymi wnioskami – dodaje. Autorom zarzuca fundamentalne błędy takie jak: pominięcie podstawowej literatury, błędną klasyfikację i inwentaryzację części gatunków. – Autorzy wymieniają 80 gatunków roślin, a jest ich ok. 400 – punktuje dr Chojnacki. Zgadza się z nim profesor Luniak – Zdecydownie zaniżono liczebność niektórych gatunków. A w opracowaniu nie ma mowy o wartościach przyrodniczych rezerwatu, a są one największe w Warszawie. Jedna trzecia stołecznej flory jest w Lesie Bielańskim – mówi, zarzucając autorom opracowania błędy w dokumentacji i niechlujstwo. Autorzy piszą, że fauna i flora nie została wystarczająco zbadana, a tymczasem ten rezerwat jest jednym z najlepiej przebadanych miejsc. Zasób wiedzy i zakres badań jest ogromny – zaznacza profesor. 

– Dobrze, że projekt jest. Większość jego stwierdzeń planu jest uzasadniona. Ma zalety, ale jest również mnóstwo błędów i zastrzeń - mówi prof. Stanisław Miściński z wydziału leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wymienia liczne błędy gramatyczne, historyczne, merytoryczne, „dziwaczne terminy”. – Jest to napisane w stylu studenckiej pracy dyplomowej – ocenia.

– Mój podstawowy zarzut to opieszałość – mówi Marcin Jackowski, ze stowarzyszenia Zielone Mazowsze, który "zjadł zęby" na tym, aby Las Bielański chronić. – To bardzo źle świadczy o organach odpowiedzialnych za plan. Mimo blisko czterech lat przygotowań efekt jest tak kiepski – ocenia ekolog. Dodaje, że celowo odwlekano jego powstanie, ze względu na budowę chodnika wzdłuż ul. Dewajtis, który powstał dwa lata temu. Wówczas ta sprawa wzbudzała wiele kontrowersji. Część mieszkańców oraz ekolodzy sprzeciwiali się budowie chodnika. Uważali, że jest to zbyt duża ingerencja w rezerwat, która zwiększy (i tak już bardzo duży) ruch samochodowy. Kontrola stołecznego ratusza w bielańskim urzędzie potwierdziła ich zarzuty, urzędnicy zostali ukarani upomnieniami. Jednakże w zeszłym tygodniu Warszawski Sąd Administracyjny odrzucił skarę Zielonego Mazowsza w tej sprawie. –  Powstał chodnik, którego plan by zakazał. Nie ulega wątpliwości że Las jest przedmiotem politycznej gry – uważa Jackowski. 

– Zarzuty ekspertów dotyczą dokumentacji sporządzonej na potrzeby opracowania projektu planu ochrony rezerwatu – mówi „Polityce Warszawskiej” Marcin Kalbarczyk. –  Została ona opracowana zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i stanowi dla nas jedno ze źródeł wiedzy – zaznacza. Nie zgadza się  ze stwierdzeniami o braku fachowości autorów dokumentacji – Trudno nam podważać opracowanie przygotowane przez liczny zespół naukowców bez weryfikacji w terenie – zastrzega. – Fima została wyłoniona w przetargu. Spełniała wszystkie warunki – zaznacza. Mówi, że Las Bielański to perełka. – Jest tutaj wiele sprzecznych interesów, ale uchwalenie tego planu będzie krokiem do przodu. Musimy zewrzeć szeregi, żeby wspólnie zrobić coś dobrego - zachęca konserwator. 

Obwieszczenie RDOŚ o wyłożonym do konsultacji społecznych projekcie planu, można przeczytać tutaj. Do ósmego października można składać uwagi. Będzie on również opiniowany przez Radę Warszawy oraz wojewodę. Wejdzie w życie czternaście dni po podpisaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Napisz do autora: jan.kunert@politykawarszawska.pl

Fot. Ireneusz S. Wierzejski

ZOBACZ TAKŻE:

Bielany ruszają z akcją sadzenia drzew

Warszawa traci parki po kawałku

Niepewna przyszłość praskiego Jordanka

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...