RPO: uchwała ws. wykupu mieszkań komunalnych narusza Konstytucję

Karol Szyszko    2013-08-14 18:00:02

Rzecznik Praw Obywatelskich Prof. Irena Lipowicz złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie postanowień uchwały Rady Warszawy dot. zasad obrotu lokalami mieszkalnymi. Zaskarżonym postanowieniom Rzecznik zarzuca naruszenie nie tylko ustaw o gospodarce nieruchomościami i samorządzie gminnym, ale również Konstytucji RP.

Przypomnijmy, że w grudniu 2011 roku Rada Warszawy uchwaliła nowe zasady wykupu mieszkań komunalnych. Dotychczas lokatorzy mogli przejąć na własność taką nieruchomość nawet z 90% bonifikatą od ceny rynkowej. Nowa uchwała nie jest już tak korzystna dla najemców. Aby osiągnąć największą bonifikatę, która teraz wynosi 70% trzeba być najemcą lokalu przez co najmniej 40 lat. Ponadto ustanowiono szereg dodatkowych wymogów, które musi spełnić najemca by móc starać się o wykup zajmowanego przez siebie mieszkania. To właśnie część z nich zakwestionowała RPO.

Pani Rzecznik zaskarżyła zapisy §6 uchwały, w którym uchwałodawca określił przesłanki wykluczające ze sprzedaży lokale zajmowane przez najemców. Są to między innymi otrzymywanie dodatku mieszkaniowego, zasiłku mieszkaniowego, czy zaleganie z czynszem. – Zaskarżonym postanowieniom Rzecznik zarzuca naruszenie postanowień ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o samorządzie gminnym oraz Konstytucji RP i wnosi o stwierdzenie ich nieważności. – czytamy w piśmie Rzecznika do WSA. Prof. Lipowicz stawia zarzut dyskryminacji pewnej grupy najemców poprzez ustanowienie dodatkowych negatywnych kryteriów wykupu mieszkań.

Radni Warszawy postanowili, że zapisy nowej uchwały wejdą w życie 1 stycznia 2013 roku. Przez cały 2012 rok trwał więc bój mieszkańców o możliwość wykupu mieszkań na starych zasadach. Cała procedura trwa kilka miesięcy i nie wszystkim zainteresowanym udało się wykupić mieszkanie z atrakcyjną bonifikatą. Zbytnio nie pomagali w tym urzędnicy, którzy „skrupulatnie” badali każdy wniosek szukając argumentów, by ostatecznie nie zgodzić się na wykup mieszkania. W tym czasie wielokrotnie powodem odmowy wykupu mieszkania było korzystanie przez mieszkańców z usług Ośrodków Pomocy Społecznej. Taki zapis wprowadziła jednak dopiero nowa uchwała i to on między innymi został zakwestionowany przez RPO.

– Sprawa ta była prowadzona przez RPO przez ponad rok. Podjęta została przez Rzecznika z urzędu na podstawie artykułu prasowego, ale już wkrótce zaczęły napływać bardzo liczne skargi od mieszkańców Warszawy zainteresowanych wykupem mieszkań. W imieniu swoich wyborców interweniowało też kilku Posłów na Sejm RP. Początkowo Rzecznik prowadził w tej sprawie korespondencję z Przewodniczącą Rady Miasta, ale z uwagi na brak woli uwzględnienia jego argumentów, ostatecznie skierował skargę do WSA – wyjaśnia Kamilla Dołowska, Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego w Biurze RPO.

Z zarzutami Rzecznika Praw Obywatelskich nie zgadza się stołeczny Ratusz. – Nie zgadzamy się z postawionymi zarzutami. Urząd Miasta przygotowuje odpowiedź na postawione zarzuty. Inne kroki zostaną podjęte dopiero po zapoznaniu się z ostatecznym orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. – komentuje sprawę Bartosz Milczarczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Nie jest jeszcze znana data rozprawy, na której poznamy rozstrzygnięcie skargi.  Konsekwencje ewentualnego pozytywnego jej rozpatrzenia wyjaśnia „Polityce Warszawskiej” Sędzia WSA Joanna Kube – Sąd rozpoznając skargę na uchwałę lub akt prawa miejscowego, jeśli uzna skargę za zasadną, stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części. (…) Wyrok stwierdzający nieważność uchwały lub aktu wywiera skutek prawny z mocą ex tunc, a więc orzeka o jego wadliwości od chwili jego podjęcia. Wówczas zaskarżoną uchwałę należy traktować tak, jakby nigdy nie została podjęta, co może mieć znaczenie dla czynności prawnych podjętych na podstawie tego aktu.

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...