Raport PWC o stolicy: jest nieźle, ale może być lepiej

Rafał Osiński    2015-10-08 07:57:41

Ostatnie lata to czas dynamicznego rozwoju polskich metropolii. Dotyczy to także Warszawy. Fakt ten nie zmniejsza jednak rangi wyzwań stojących przed naszym miastem, którym musimy sprostać, by wykorzystać możliwe szanse. Ocena tych kwestii przedstawiona została w trzecim już raporcie sporządzonym przez ekspertów firmy consultingowej PWC.

Ranking podzielony został na siedem kategorii. Jego autorzy starali się, by odzwierciedlał on dobrze ogromną złożoność problemu, jakim są czynniki rozwoju miejskiego. Dlatego też omówiono zarówno sprawy związane z kapitałem społecznym, instytucjami miejskimi i wizerunkiem miasta, jak i problem inwestycji, stanu infrastruktury oraz sytuacji finansowej stolicy. Niemniej ważna była także ocena jakości życia w Warszawie.

Ludzie

To kryterium dotyczy między innymi takich cech jak kwalifikacje mieszkańców, zapału do pracy, aktywności gospodarczej oraz społecznej. Pod tym względem sytuacja Warszawy jest nieco lepsza niż przeciętna. Szczególnie dobrze ma się kwestia wykształcenia. Najwyższy jest tu odsetek osób z wyższym wykształceniem, najwyższe jest także czytelnictwo gazet. Bardzo wysoka jest też skłonność do prowadzenia działalności gospodarczej – ilość osób będących przedsiębiorcami per capita jest obok Poznania najwyższa w kraju. Bardzo niskie jest również bezrobocie i to zarówno wśród ogółu mieszkańców jak i wśród młodzieży. Pod tym względem stolica wraz z Poznaniem i Wrocławiem są krajowymi liderami.

Dobrze przedstawia się także aktywność społeczna – zarówno frekwencja wyborcza jak i choćby liczba zgłoszonych projektów do budżetu partycypacyjnego należy do najwyższych w Polsce.

Jakość życia

Kwestia jakości życia nie przedstawia się już tak optymistycznie. Stężenie CO2 na 1km2 większe jest tylko w Krakowie. Wynika to z dużej liczby samochodów i braku obwodnicy miejskiej.

Nie najlepiej jest także w kwestii służby zdrowia. Poniżej średniej wypada jakość i dostępność szpitali oraz czas czekania na wizytę lekarską. Do pozytywów z kolei należy zaliczyć najniższą śmiertelność niemowląt.

Dobrze kształtuje się  z kolei obszar edukacji. Najwyższa jest tu zdawalność matur, w stolicy położone są także najlepsze uczelnie wyższe. Nieźle jest z bezpieczeństwem. Poprawia się system monitoringu miejskiego, poniżej średniej jest liczba zgłoszonych przestępstw, a także liczba wypadków samochodowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Wizerunek

Wizerunek miasta przedstawia się raczej pozytywnie. Choć nieco niższe od przeciętnej są wydatki na kulturę w stosunku do liczby mieszkańców, to sporo organizuje się tu festiwali i koncertów. Dobrze kształtuje się także ogólny wizerunek, czego dowodem jest spora liczba turystów, znacząca obecność miasta w Internecie, a także dobry wizerunek biznesowy. Pamiętać należy, że przynajmniej część tego wyniku wynika z faktu stołeczności, co niezależne od polityki władz miasta.

Poniżej średniej Warszawa wypada w takich kwestiach jak liczba miejsc w kinach, terenów zielonych czy miejsc na stadionach miejskich. Ponadprzeciętnie prezentuje się z kolei oferta gastronomiczna.

Instytucje

Dużo do poprawy jest w sferze instytucji. Choć nakłady na bezpieczeństwo per capita są najwyższe w kraju, dzięki czemu liczba policjantów i strażników miejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest również najwyższa, to jednak nie przekłada się to na wyższą wykrywalność przestępstw.

Źle jest z kolei ze sprawnością administracji. Mimo wysokich nakładów jej sprawność jest niska. Wynika to z długości procedur oraz niewystarczającej liczby godzin, w których otwarte są urzędy. Słabo jest także z możliwością załatwiania spraw przez Internet. Krytycznie ocenić należy również udział nakładów na budżet partycypacyjny w całości wydatków.

Infrastruktura

Ponadprzeciętnie dobrze wypada warszawska infrastruktura. Największa jest tu powierzchnia dróg w przeliczeniu na 1 km2, nieźle jest z gęstością ścieżek rowerowych, bus pasów, jak również z liczbą miejsc w transporcie publicznym. Problemem jest niewystarczająca przepustowość mostów.

Poprawia się sytuacja pod względem liczby mieszkań, choć problemem są ceny. Dużo jest w Warszawie sklepów, restauracji, hoteli oraz bankomatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nieco gorzej od średniej wypadamy z kolei w przypadku liczby użytkowników Internetu.

Finanse

Warszawa jest absolutnym liderem jeśli chodzi o wielkość PKB per capita. Jego wartość osiąga niemal dwukrotność średniej. Najwyższe są również dochody miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Odstajemy jednak jeśli chodzi o udział wydatków inwestycyjnych w budżecie.

Atutem jest dobre zarządzanie finansami miasta – wszystkie możliwe ratingi są na najwyższym poziomie. Bardzo wysoko lokujemy się także jeśli chodzi o wartość pozyskanych funduszy UE.

Inwestycje

Liczba inwestorów zagranicznych na mieszkańca jest trzykrotnie wyższa niż średnia dla wszystkich miast. Dużo jest także powierzchni biurowej. Problemem jest jednak dostępność absolwentów kierunków ścisłych i technicznych.

Atutem jest najwyższy w kraju poziom płac. Z kolei w przypadku innowacyjności jesteśmy dopiero na czwartym miejscu – za Katowicami, Wrocławiem i Rzeszowem. Na korzyść działa szeroka znajomość języków wśród warszawiaków. Utrudnieniem jest jednak niedostateczna ilość planów zagospodarowania przestrzennego, utrudniająca proces inwestycyjny.

Napisz do autora: osinski@politykawarszawska.pl

 

Zobacz także:

Warszawa rośnie w rankingu The Economist!

Niełatwy los warszawskiego turysty

Warszawa na czele miast uczących się

Zdjęcie: Facebook.com/warszawa

 

 

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...