Oświadczenie Klubu Radnych Mieszkańców Śródmieścia

Karolina Wiśniewska    2015-10-09 13:41:24

Troje radnych z Klubu Mieszkańców Śródmieścia: Ewa Czerwińska, Andrzej Kozicki i Michał Sas postnowiło wydać oświadczenie, w którym tłumaczą, dlaczego zdecydowali się odstąpić od porozumienia z Platformą Obywatelską i zawiązać koalicję z radnymi z Prawa i Sprawiedliwości. Oświadczenie publikujemy w całości i przypominamy o nadzwyczajnej sesji, która odbędzie się już dziś o godzinie 16.30 w Urzędzie Dzielnicy.

OŚWIADCZENIE

W listopadzie 2014 roku mieszkańcy Śródmieścia powierzyli nam mandat radnych, ufając, że będziemy wierni złożonym im obietnicom naprawy ludzkich krzywd i poprawy sytuacji mieszkańców tej centralnej dzielnicy. Mając na względzie okazane zaufanie, doprowadziliśmy wówczas do powstania programowej koalicji z klubem Platformy Obywatelskiej. Podstawowymi merytorycznymi założeniami naszego porozumienia były m.in. ograniczenie skutków tzw. „dzikiej reprywatyzacji”, restrukturyzacja Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami z jednoczesną reformą polityki lokalowej, poszerzenie dialogu z mieszkańcami i konsultacji społecznych, ułatwienia dla rodzin z dziećmi oraz inne punkty. Łącznie porozumienie programowe przewidywało podjęcie przez Platformą Obywatelską wielu działań, których w większości do dnia dzisiejszego nie udało się zrealizować. Co więcej, podejmowane przez nas działania zmierzające do realizacji porozumienia programowego i obietnic złożonym wyborcom spotykały się z brakiem poparcia, a nawet próbami ich zatrzymania. Z tego względu, mając na uwadze, że dotychczasowa forma współpracy się wyczerpała, a mieszkańcy Śródmieścia nie mogą dalej czekać na przyrzeczoną poprawę warunków życia, zdecydowaliśmy się na przeniesienie współodpowiedzialności za zarządzanie dzielnicą na klub Prawa i Sprawiedliwości. Radnych tego ugrupowania poznaliśmy w trakcie prawie rocznej już działalności Rady Dzielnicy Śródmieście. Doceniamy ich zaangażowanie oraz troskę, jaką kierują się w ramach swojej działalności publicznej. Wierzymy, że we współpracy z nimi uda się podjąć realne działania, do których zobowiązani jesteśmy wobec mieszkańców, a które okazały się niemożliwe do wyegzekwowania w dotychczasowej koalicji. W najbliższych dniach opublikujemy wykaz spraw, których załatwienie jest celem współpracy z klubem Prawa i Sprawiedliwości i które będą faktycznym priorytetem nowej koalicji.

Mamy jednocześnie, że w sprawach ważnych dla mieszkańców Rada Dzielnicy Śródmieście będzie tak jak dotychczas przemawiać jednym głosem.

Z wielką przykrością przyjmujemy natomiast ataki zarzucające nam rzekomo niejasne działania w zakresie kontroli śródmiejskie reprywatyzacji. Umowy, o których się wspomina dotyczyły realizacji punktu 3 porozumienia programowego - przewidującego uruchomienie bazy roszczeń i badania wybranych spraw dekretowych w ramach dzielnicy. W tym celu powołany został w maju 2015 roku zespół mający zająć się zarówno tworzeniem bazy roszczeń i odszkodowań, jak również bieżąca kontrolą postępowań reprywatyzacyjnych. Wszelkie dokumenty w zakresie zespołu podpisywane były za zgodą, wiedzą i zgodnie z zaleceniami urzędującego burmistrza oraz pracowników urzędu. Działania zespołu, jakkolwiek w początkowej fazie skromne, spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony wspólnot mieszkaniowych, środowisk lokatorskich i mieszkańców pokrzywdzonych dotychczasowym kształtem reprywatyzacji prowadzonej w Śródmieściu, pozostawionych wcześniej praktycznie bez jakiejkolwiek opieki ze strony dzielnicy. Co więcej, fakt zainicjowania działań pozwalał nam utrzymywać dotychczasową nadzieję na dalsze trwanie koalicji z Platformą Obywatelską i realizację podpisanego w grudniu porozumienia programowego. Niestety, prace zespołu reprywatyzacyjnego zostały przerwane, a pod adresem jego członków i współpracujących z nim członków zarządu zaczęto wysuwać fałszywe i nieuzasadnione podejrzenia naruszenia prawa i działania na szkodę dzielnicy. Skutkiem powyższego jest jedynie utrzymanie obecnego nietransparentnego modelu dzikiej reprywatyzacji na terenie Warszawy, którego koszty są boleśnie odczuwane zarówno przez dzielnicę, jak i jej mieszkańców. Mamy nadzieję, że w nowej koalicji będziemy mogli skutecznie kontynuować podjęte dotychczas działania na rzecz zmiany niekorzystnego dla dzielnicy i mieszkańców kształtu procesu reprywatyzacji.

 

Klub Radnych Mieszkańców Śródmieścia


ZOBACZ TAKŻE: Platforma traci Śródmieście

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...