Co .Nowocześni obiecują Warszawie?

Karolina Wiśniewska    2015-10-18 09:57:57

Jedni obiecują zdrowsze starzenie się, inni rozpoznawalność Warszawy na miarę Londynu albo rozwój lokalnych społeczności. Pomysłów nie brakuje, jednak wśród najczęściej pojawiających się deklaracji pojawia się m.in. lepsze wykorzystywanie funduszy unijnych (zwłaszcza w zakresie kultury), konieczne zmiany w „janosikowym” oraz... załatwienie sprawy wysypiska na Radiowie. Sprawdźcie, co kandydaci Nowoczesnej obiecują Warszawie!

Formularze przygotowane przez serwis MamPrawoWiedziec.pl to skarbnica wiedzy o kandydatach. Dzięki dziesiątkom pytań jesteśmy w stanie dokładnie poznać ich poglądy na taki sprawy jak: praca, budżet, polityka zdrowia, cyfryzacja, polityka zagraniczna, socjalna i wiele, wiele innych. Nas interesuje dziś jedno pytanie, na które nie można udzielić odpowiedzi wybierając jedną z podanych propozycji, ale napisać samodzielnie: Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego? 

Dlaczego zaczynamy od Nowoczesnej? Odpowiedź jest prosta – formularze wypełnili niemal wszyscy kandydaci na liście, czego nie widzimy w przypadku innych komitetów.

Koniec z janosikowym

Jedną z bardziej konkretnych i często wymienanych deklaracji są zmiany w zakresie tzw. „janosikowego”. Jedni proponują ograniczenie (np. Zbigniew Gryglas, nr 3), inni całkowitą jego likwidację  Andrzej Krzak (nr 6) czy Jacek Władysław Bartyzel (nr 8) , dla którego to „niesprawiedliwy podatek nakładany na lepiej rozwinięte regiony”.

A skoro już jesteśmy przy pieniądzach, warto wspomnieć o funduszach unijnych, bo o nich w kilku formularzach również była mowa. Nowocześni są zdania, że po pierwsze – było ich za mało, a po drugie – władze spożytkowały je nieodpowiednio. „Zwiększenie wykorzystania funduszy unijnych na rewitalizację kulturową obszarów miejskich. W przeszłości znaczne sumy nie były wykorzystywane z powodu zaniedbań ze strony odpowiedzialnych władz”  przekonuje Mariusz Malinowski, startujący z pozycji 30.

Metro, drogi i tramwaje, czyli infrastruktura do poprawy

„Szybkie i sprawne wydatkowanie funduszy unijnych na rozwój Warszawy – przede wszystkim na duże inwestycje infrastrukturalne i kulturalne” – zapowiada z kolei Adam Matusik (nr 21), który dodaje że na sprawie się zna, bo o funduszach napisał dwie prace magisterskie i przez 3,5 roku prowadził badania w tym zakresie. Jakie zmiany inwestycyjne proponuje? Kluczowe – jego zdaniem – to: obwodnica Warszawy, rozbudowa dróg wyjazdowych, dokończenie II linii metra i budowa kolejnych, budowa Mostu Południowego i budowa nowych linii tramwajowych do rozwijających się dzielnic.

Infrastruktura – kolejna dziedzina, która zdaniem kandydatów Nowoczesnej jest do poprawy. Oprócz A.Matusika, „Działania na rzecz sprawnego dokończenia budowy drugiej linii metra oraz planów budowy trzeciej linii” obiecuje Anna Ambroziak (nr 16), która zapowiada również starania na rzecz budowania tras szybkiego ruchu w Warszawie w tunelach.

„Wspieranie budowy obwodnicy Pragi i wspieranie budowy mostu Południowego” zapowiada Grzegorz Bogucki z numerem 7, a także Jacek Bartyzel (nr 8), który w swoim formularzu deklaruje działania „na rzecz poprawy infrastruktury transportowej w stolicy i na rzecz jej bardziej racjonalnej eksploatacji”.

W tym miejscu warto też wyróżnić kandydatkę z numerem 11 Magdalenę Taborską, która w swojej ankiecie przyznaje szczerze: „W moich postulatach nie ma budowy dróg i mostów, bo się na tym nie znam :)”. Ale w zamian za to oferuje szereg innych zmian, w tym: promocję ruchu wśród mieszkańców Warszawy i rozwój infrastruktury w tym zakresie, wsparcie dla osób wykluczonych ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież z rodzin żyjących w nędzy lub patologicznych (bezpłatne korepetycje, opieka psychologa, wsparcie w zakresie możliwości rozwoju zainteresowań i talentów), promocję kultury w mieście oraz wspólnych przedsięwzięć sąsiedzkich i dzielnicowych. „Wspólny cel integruje najlepiej” – przekonuje i dodaje, że będzie działać na rzecz budowy małych społeczności, aby zapobiec sytuacji, że nie zna się własnych sąsiadów (a tych w Warszawie niestety nie brakuje).

Integracja lokalnych społeczności

Integracja warszawiaków to także jeden z częściej deklarowanych postulatów. Nie tylko o budowie lokalnej społeczności, ale też jej stałym animowaniu pisze na przykład startujący z pozycji 34 Przemysław Łuszczki: „Odrodzenie wspólnoty mieszkańców pod patronatem posła/senatora z okręgu. Życie w dużych miastach jest obarczone zmianą otoczenia. Naturalnego środowiska. W tym pościgu "zmian na lepsze", zapominamy o tym co nas łączy. Jako czwarte pokolenie w powojennej historii Naszej stolicy, wychowany byłem w duchu wartości wspólnoty. Dziś tracimy takie wartości w pogoni za "lepszym jutrem". Warto by ktoś objął patronat nad lokalną społecznością i był aktywnym animatorem. 3. Praca na rzecz wszystkich mieszkańców. Walka o prawa każdego, bez względu na jego wyznanie, pochodzenie, czy przekonania”.

Dobre społeczeństwo, to świadome i zaangażowane społeczeństwo, dlatego Anton Bubiel (nr 18) stawia na znaczny wzrost partycypacji wśród warszawiaków w podejmowaniu kluczowych decyzji. „Organizacja debat i konsultacji, promocja budżetu partycypacyjnego, nagłaśnianie ważnych spraw społecznych” - czytamy w jego formularzu.

Rozwiązać sprawę Radiowa

Przeglądając wnioski Nowoczesnych i analizując ich pomysły dla Warszawy zaskoczeń nie brakuje. Jednym z nich jest kwestia wysypiska śmieci na Radiowie i to, jak wielu kandydatów porusza ją w swoich obietnicach. Jedni (na przykład warszawska „dwójka” Kornela Wróblewska) uważają, że Radiowo należy zamknąć, a teren oczyścić. Inni zaś proponują  jego modernizację (np. Aleksandra Szymańczyk, nr 17).

O rozwiązaniu kwestii wysypiska śmieci i kompostowni pisze też Anna Ambroziak oraz Piotr Jurkiewicz (nr 20), który podkreśla, jak bardzo kompostownia „jest uciążliwa dla mieszkańców Chomiczówki, Bielan, Bemowa.”

Nowocześni mają jeszcze wiele innych pomysłów na to, jak działać dla swojego regionu. Wiele z nich (np. rozwój ścieżek biegowych – Radosław Zasadziński, nr 24) spokojnie dałoby się rozwiązać na poziomie samorządowym, dlatego warto nawiązać kontakt z radnymi.

Mocne wsparcie dla rodziny | Szymańczyk, nr 17

Takie w swojej ankiecie zapowiada wspomniana już kandydatka z numerem 17 Aleksandra Szymańczyk. Oprócz działania na rzecz rozwiązania Radiowa, obiecuje wyborcom: uelastycznienie godzin pracy żłobków, przeniesienie żłobków z dzielnic, w których jest ich zbyt dużo, do tych, w których jest ich za mało, rozpowszechnienie instytucji Rodzica Dziennego oraz wsparcie dla kobiet ciężarnych i młodych matek.

Mało o reprywatyzacji

Czego zabrakło? Działań na rzecz rozwiązania problemu z reprywatyzacją. Nie da się ukryć, że jest to jedna z największych bolączek naszego miasta, o której wspomina tylko jeden kandydat Nowoczesnych – Adam Matusik. „W wielu miejscach wstrzymany jest proces wykupowania przez właścicieli mieszkań komunalnych z powodu roszczeń, często wątpliwej jakości, bardzo często ciągnących się latami. Sprawę trzeba jak najszybciej unormować, proces reprywatyzacyjny musi być sprawny – albo udaje się znaleźć dawnych właścicieli i udowodnić posiadane przez nich prawo własności w rozsądnym czasie i rusza proces odszkodowawczy albo nie należy wstrzymywać przekazywania nieruchomości nowym właścicielom” – czytamy w jego ankiecie.

Wśród kandydatów listy Nowoczesna Ryszarda Petru (warto dodać, że sam lider na omawiane pytanie nie odpowiedział wcale) wielu wymienia takie działania jak: podatki liniowe, zmniejszenie biurokracji czy liczne ułatwienia dla młodych przedsiębiorców, a w rubryce z pomysłami dla własnego okręgu dodaje, że „warszawiacy na tym również skorzystają”. Marcin Pawełczyk (nr 33) pisze wprost: „Sejm to władza ustawodawcza dla całego kraju, skupianie się na regionie nie jest najlepszym pomysłem. Taką aktywność pozostawiam samorządom. Oczywiście, będę do dyspozycji wyborców w każdej sprawie, mam jednak wrażenie, że mój region jest dobrze zarządzany i nie wymaga szczególnych interwencji.” Można i tak.

Niemniej jednak warto zapoznać się z propozycjami kandydatów dla Warszawy, ciekawsze zanotować, a na koniec kadencji szczegółowo kandydatów z nich rozliczyć.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej cytujemy wybrane odpowiedzi: 

Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?

- Kornelia Wróblewska (nr 2): Zamknięcie i oczyszczenie terenu wysypiska śmieci na Radiowie i unowocześnienie polityki śmieciowej, Mieszkania na wynajem dla młodych i potrzebujących.

- Zbigniew Gryglas (nr 3): 1. Ograniczenie tzw. "Janosikowego". 2. Ułatwienia inwestycyjne m.in. Projektów Partnerstwa publiczno-prywatnego. 3. Przyjazne urzędy by służyły ludziom!

- Dagmara Chmielewska (nr 4): Moim głównym zadaniem jest reprezentować Polonię dlatego też cały program oparty jest na sprawach im poświęconych. 1. Gospodarka- Pomoc w budowie rynku Polska - świat. Budowanie relacji biznesowo - edukacyjnych. Wyłonienie produktów promujących Polskę na arenie międzynarodowej.Program współpracy między biznesami polskimi i zagranicznymi. 2. Społeczność- Administracyjne ułatwienia związane z pracą ambasad i konsulatów, ułatwienie rejestracji paszportów, zmian nazwiska itp. 3. Edukacja - wyrównawcze programy szkół podstawowych, 4. Kultura- wsparcie lokalnych instytucji Polonijnych oraz powierzenie funduszy na kulturę osobom, konkretnie zajmującym się kulturą. Zmiana prawa regulującego sponsorowanie wydarzeń kulturalnych. 5. Zdrowie- wprowadzenie programów tłumaczeń dla polskich pacjentów w zagranicznych placówkach, kampanie promocyjne na temat praw i obowiązków polskiego pacjenta. 

- Andrzej Krzak (nr 6): likwidacja 'janosikowego', rozbudowa infrastruktury do uprawiania sportu,

Grzegorz Bogucki (nr 7): 1.Wprowadzenie przepisów umożliwiających walkę z nielegalnymi reklamami. 2.Wspieranie budowy obwodnicy Pragi 3.Wspieranie budowy mostu Południowego.

Jacek Władysław Bartyzel (nr 8): Będę działał na rzecz likwidacji tzw. "janosikowego", niesprawiedliwego podatku nakładanego na lepiej rozwinięte regiony. Będę działał także na rzecz poprawy infrastruktury transportowej w stolicy i na rzecz jej bardziej racjonalnej eksploatacji.

- Maciej Jakacyński (nr 9): Wzmocnienie ładu przestrzennego (wciąż całe fragmenty miasta nie są objęte lokalnymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wypracowanie formuły dla skutecznego przygotowania i realizacji projektów wg formuły partnerstwa publiczno-prawnego.

- Jolanta Zjawińska (nr 10): Podejmę działania na rzecz: a. podniesienia faktycznej znajomość języków obcych, w szczególności języka angielskiego, oraz umiejętności posługiwania się nimi b. odbudowy rzetelnego kształcenia zawodowego c. podniesienia znaczenia sportu w profilaktyce zdrowotnej i kształtowaniu społecznych zachowań młodzieży d. wprowadzenia możliwości odpisu 1% podatku CIT na wspieranie kultury. 

- Anna Biniszewska (nr 12): Będę podejmować działania na rzecz całego kraju, czyli wzmacniające naszą gospodarkę.Dzięki zwiększaniu dochodów biedniejszych gmin, moglibyśmy ograniczać "janosikowe". Chciałabym wprowadzić zasadę 1 przepis przyjęty, 2 wykreślone, by sukcesywnie upraszczać prawo, na czym skorzystają wszyscy.

- Radosław Piontek (nr 14): 1. "Internet w każdym domu" - chcę aby w każdym domu w moim okręgu był dostęp do Internetu, albo darmowy albo tani. 2. Koordynację działań wykorzystujących środki UE na ulepszenie informatyzacji w urzędach; ujednolicenie funkcjonalności 3. Wdrożenie pilotażowe nowego systemu edukacji - począwszy od uniwersytetów do szkoły podstawowej. 4. Wsparcie dla władz Warszawy o nowe środki na kulturę.

- Tadeusz Serafiński (nr 15): Urzędy bardziej przyjazne dla mieszkańców i przedsiębiorców Poprawa stanu czystości i porządku.

- Anna Ambroziak (nr 16): Działania na rzecz sprawnego dokończenia budowy drugiej linii metra oraz planów budowy trzeciej linii. Działania na rzecz budowania tras szybkiego ruchu w Warszawie w tunelach. Rozwiązanie kwestii wysypiska śmieci i kompostowni na Radiowie.

- Anton Bubiel (nr 18): 1. Gospodarka przestrzenna - uporządkowanie i objęcie planami zagospodarowania przestrzennego 2. Większa partycypacja obywateli w podejmowaniu decyzji - organizacja debat i konsultacji, promocja budżetu partycypacyjnego, nagłaśnianie ważnych spraw społecznych 3. Podniesienie rangi ekologii i świadomości obywateli w tym obszarze.

- Piotr Jurkiewicz (nr 20): Likwidacja wysypiska w Radiowie oraz zamknięciem kompostowni, która jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców Chomiczówki, Bielan, Bemowa. Poprawa hospitalizacji to duże wyzwanie (400 tys. osób starszych mieszka w Warszawie). Największa liczba seniorów znajduje się na Woli, Bielanach, gdzie widoczne są problemy z korzystaniem z oddziałów internistycznych. Należy usprawnić system i zatrudnić więcej lekarzy geriatrów, którzy dedykowani byliby do tej grupy osób. Budowa wielopoziomowych parkingów naziemnych w Warszawie to konieczność. Kształtowanie estetyki przestrzeni publicznej (mniejsza ilość reklam). Wzmocnienie kompetencji dzielnic.Ratusz powinien zajmować się tylko problemami dotyczącymi całej stolicy.

- Adam Matusik (nr 21): - Szybkie i sprawne wydatkowanie funduszy unijnych na rozwój Warszawy – przede wszystkim na duże inwestycje infrastrukturalne i kulturalne, napisałem dwie prace magisterskie o funduszach unijnych i przez prawie 3,5 rokua prowadziłem projekt finansowany z funduszy unijnych, tematyka nie jest mi obca. Szczególnie inwestycje komunikacyjne są kluczowe – obwodnica Warszawy, rozbudowa dróg wyjazdowych, dokończenie II linii metra i budowa kolejnych (dla mnie priorytet, mieszkałem przez pewien okres w Madrycie gdzie linii jest 13, korzyści dla rozwoju miasta są ogromne), budowa mostu Południowego, budowa nowych linii tramwajowych do rozwijających się dzielnic i wiele innych. Ważne by Warszawa w sposób sprawny uzyskiwała dofinansowanie.

- Ustawa reprywatyzacyjna – w Warszawie w wielu miejscach wstrzymany jest proces wykupowania przez właścicieli mieszkań komunalnych z powodu roszczeń, często wątpliwej jakości, bardzo często ciągnących się latami. Sprawę trzeba jak najszybciej unormować, proces reprywatyzacyjny musi być sprawny – albo udaje się znaleźć dawnych właścicieli i udowodnić posiadane przez nich prawo własności w rozsądnym czasie i rusza proces odszkodowawczy albo nie należy wstrzymywać przekazywania nieruchomości nowym właścicielom.

- Reforma straży miejskiej – ta instytucja również w Warszawie w odczuciu społecznym nie jest pomocna obywatelom, likwidacja „targetów” na mandaty jest podstawą, następnie należy zastanowić się jakie zadania ma pełnić straż miejska m.in. w Warszawie, bo na razie pełni przede wszystkim funkcje opresyjną, a nie o to chodzi. Obywatele musza czuć w każdym obszarze życia społeczeństwa, że Państwo jest dla nich, nie przeciw nim.

Jest wiele zmian na których rzecz będę działał, pomogłoby również Warszawie – usprawnienie działalności Urzędów Skarbowych i ZUS, sprawny aparat sprawiedliwości, również, a może przede wszystkim w obszarze spraw gospodarczych (skoro możliwe są sądy 24-godzinne dla kiboli i 24- godzinny sąd w trybie wyborczym, to możliwe jest również rozpatrywanie w rozsądnym, określonym z góry terminie spraw gospodarczych), reforma służby zdrowia, zwiększenie dostępności do żłobków i przedszkoli – rozwiązanie tych spraw na szczeblu centralnym polepszyłoby znacznie standard życia również w Warszawie.

- Arkadiusz Wójcik (nr 22): Oczyszczenie miasta ze śmieci i reklam.

- Michał Wierzchowiecki (nr 27): Przede wszystkim rozwój Warszawy poprzez napływ kapitału, inwestycji a tym samym wzmocnienie regionu jako miejsca zatrudnienia dla kolejnych osób. Chciałbym aby Warszawa stawała się druga stolica Europy po Londynie - tak rozpoznawalna jak GPW.

- Maria Ewa Branicka (nr 29): Zdrowe starzenie się.

- Katarzyna Kamińska (nr 31): Zmiana ustawy warszawskiej.

- Magdalena Wojciechowska (nr 32) : Będę chciała stworzyć program edukacji dostosowany do rynku pracy, więcej praktyki, mniej teorii oraz wprowadzić praktyki zawodowe w Warszawie, tak by to pracodawcy zabiegali o młodych dobrych pracowników, a nie odwrotnie.

- Przemysław Łuszczki (nr 34): 1. Zmiana w systemie podatkowym dotycząca podatków dla samorządów tak by podatek został w samorządzie gdzie jest praca, a nie zameldowany podatnik. Zwiększy to wpływu budżetu Warszawy. 2. Odrodzenie wspólnoty mieszkańców pod patronatem posła/senatora z okręgu. Życie w dużych miastach jest obarczone zmianą otoczenia. Naturalnego środowiska. W tym pościgu "zmian na lepsze", zapominamy o tym co nas łączy. Jako czwarte pokolenie w powojennej historii Naszej stolicy, wychowany byłem w duchu wartości wspólnoty. Dziś tracimy takie wartości w pogoni za "lepszym jutrem". Warto by ktoś objął patronat nad lokalną społecznością i był aktywnym animatorem. 3. Praca na rzecz wszystkich mieszkańców. Walka o prawa każdego, bez względu na jego wyznanie, pochodzenie, czy przekonania.

- Jacek Zawadzki (nr 36): Zmniejszenie biurokracji i zwiększenie finansowania gmin wraz ze wzrostem zadań.

- Magdalena Sapińska (nr 37): 1. Zmniejszenie regulacji, uproszczenie przepisów, ułatwienie procedur zakładania firm, deregulacja zawodów; 2. Połączenie instytucji, zmiana kultury organizacyjnej urzędów, rozstrzyganie spraw na korzyść podatnika; 3. Wpieranie MSP, rozwój branż kreatywnych, innowacyjnych, współpraca nauki i biznesu.

- Adam Kądziela (nr 39): Zobowiązuję się do budowania polityki dla młodych, a także animowania dialogu międzypokoleniowego - tak, by móc wykorzystać potencjał młodych i doświadczenie seniorów, dlatego: 1) Stworzę w Sejmie zespół ds. Młodych, by politycy zaczęli się liczyć z młodymi; 2) Zaproponuję program nauczania, uzupełniony o profesjonalne doradztwo i praktyki zawodowe, by pracodawcy konkurowali o absolwentów, a nie absolwenci o pracodawców; 3) Będę wnioskował o wsparcie wszystkich młodych na starcie, czyli zerowy ZUS przez pierwszy rok zarówno na etacie, jak i przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

ZOBACZ TAKŻE:

Nowoczesna - warszawscy debiutanci

Zagadkowa rejestracja fundacji „Nowoczesna” w Warszawie

Nowoczesna "kruszy beton"

Zdjęcia: facebook.com/NowoczesnaPL.Warszawa

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...