Partia Razem dla Warszawy

Karolina Wiśniewska    2015-10-22 07:51:15

Polityka mieszkaniowa i rozwiązanie problemu reprywatyzacji – to główne postulaty, które dla okręgu warszawskiego mają dziś kandydaci startujący z ramienia Partii Razem. Główne, ale niejedyne... czego jeszcze możemy dowiedzieć się o młodym ugrupowania dzięki ankietom MamPrawoWiedziec.pl?

Po raz kolejny sięgamy do formularzy MamPrawoWiedziec.pl i tym razem sprawdzamy kandydatów Partii Razem. Niestety wypełniło je zaledwie 13 spośród znajdujących się na liście 27 nazwisk, a na omawiane przez nas pytanie odpowiedziała tylko dziewiątka Propozycji jest zatem stosunkowo niewiele, ale w końcu pojawiają się hasła, których nie znaleźliśmy w postulatach pozostałych ugrupowań, jak chociażby bardzo ważne dla miasta uregulowanie problemu reprywatyzacji.

Ustawa reprywatyzacyjna to priorytet m.in. znajdującego się na 11 miejscu Jakuba Rozenbauma, który przekonuje, że dokument wygasi roszczenia do nieruchomości, ograniczy nadużycia i oszustwa związane ze zwrotami nieruchomości i uniemożliwi przekazywanie nieruchomości zamieszkanych lub realizujących cele publiczne. W zamian za to, jego zdaniem, spadkobiercy powinni dostawać częściowe rekompensaty pieniężne. Identyczne stanowisko prezentuje startujący z numerem 3 Tomasz Rawski, który w swojej ankiecie dodaje, że takie działanie i odpowiednie regulacje prawne umożliwią realną obronę lokatorów przed eksmisjami komorniczymi.

Polityka mieszkaniowa w stolicy powinna ulec poważnym zmianom. Działacze Razem zgodnie przekonują, że brakuje tanich mieszkań komunalnych, mieszkań na wynajem. Chcą walczyć o ochronę lokatorów i bardziej prospołeczne podejście ze strony władz. „Konieczne jest (…) stworzenie państwowego programu budowy mieszkań pod wynajem finansowanego bezpośrednio z budżetu centralnego” – przekonuje m.in. Marek Pokropski z numerem 5.

Oprócz kwestii mieszkalnictwa, kandydaci deklarują działania na rzecz walki z gentryfikacją miasta, rozbudowy infrastruktury socjalnej uczelni publicznych czy też dbałość o ład przestrzenny oraz likwidację barier dla niepełnosprawnych.

W przeciwieństwie do omawianych wcześniej przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, Razem nie mówi o wielkich inwestycjach infrastrukturalnych ani o „janosikowym” (które do tej pory bezwzględnie wygrywało w najczęściej obiecywanych zmianach). Choć spraw związanych z komunikacją nie brakuje. Tu na plan pierwszy wysuwają się propozycje Marcina Małeckiego (nr 13), który deklaruje działania na rzecz uwolnienia rynku komunikacji publicznej, ograniczenia poruszania się samochodem w centrum miasta, a także likwidację parkometrów.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej cytujemy wybrane odpowiedzi: 

Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?

Kataryna Paprota, nr 2: Zwrócę przede wszystkim uwagę na walkę z gentryfikacją miasta.

Tomasz Rawski, nr 3: Będę walczyć o prospołeczną politykę mieszkaniową w Warszawie, przede wszystkim o: (a) tanie mieszkania na wynajem budowane ze środków publicznych, (b) rozbudowę infrastruktury socjalnej uczelni publicznych, (c) zakończenie kwestii reprywatyzacji poprzez wypłacanie właścicielom prawomocnych roszczeń rekompensaty w formie symbolicznych odszkodowań pieniężnych, (d) realną obronę lokatorów przed eksmisjami komorniczymi.

Marek Pokropski, nr 5: Dużym problemem Warszawy jest rynek mieszkań i niekontrolowana, a często zwyczajnie złodziejska reprywatyzacja. Konieczne jest więc uregulowanie kwestii reprywatyzacji ustawą oraz stworzenie państwowego programu budowy mieszkań pod wynajem finansowanego bezpośrednio z budżetu centralnego.

Jakub Rozenbaum, nr 11: - Dążenie do wprowadzenia ustawy reprywatyzacyjnej, która 1. wygasi roszczenia do nieruchomości; 2. ograniczy nadużycia i oszustwa związane ze zwrotami nieruchomości; 3. uniemożliwi przekazywanie nieruchomości zamieszkanych lub realizujących cele publiczne (w zamian spadkobiercy dostaną częściowe rekompensaty pieniężne). - Działania na rzecz stworzenia programu budowy mieszkań komunalnych.

Anna Halbersztat, nr 12: Zadbanie o ład przestrzenny, w tym praca na rzecz likwidacji barier przestrzennych. Utworzenie programu budownictwa społecznego/komunalnego. Wzmocnienie partycypacji społecznej.

Marcin Małecki, nr 13: Przede wszystkim podniesienie pensji nauczycielom wszystkich szczebli szkół publicznych (w tym nauczycielkom przedszkola) oraz odtworzenie takiej ilości miejsc w przedszkolach publicznych by termin zapisu nie przekraczał pół roku. Z czego? Napisałem powyżej:) Większość moich propozycji ma charakter ogólnokrajowy jednak Warszawa ma poważne problemy komunikacyjne. Chcę dążyć do likwidacji parkometrów w Warszawie i wprowadzenia zamiast nich opłat za wjazd do centrum miasta - jak to jest wielu europejskich stolicach. Przy jednym dniu w tygodniu do bezpłatnego wykorzystania oraz bezpłatnych weekendach powinno to zmniejszyć poziom korków w stolicy. Jednocześnie należy uwolnić rynek komunikacji publicznej - na podobnych zasadach na jakich uwolniono rynek przesyłek pocztowych. Wprowadzenie ograniczonej, kontrolowanej i subwencjonowanej konkurencji podniosłoby jakość usług transportowych w stolicy. Dotowane byłyby pakiety tras, a nie jeden dostawca usług. Pakiety tras składałyby się z tych mniej i bardziej dochodowych - odzwierciedlając zapotrzebowanie miasta na transport.
 

Ligia Domańska, nr 18:  Dostęp do tańszych, budowanych za pieniądze w budżetu, mieszkań, lepszy dostęp do powszechnej opieki zdrowotnej, urealnienie zasiłków z opieki społecznej tak, aby ich pozyskanie nie blokowało możliwości podjęcia pracy.

Tomasz Piątek, nr 21: - Dążenie do upowszechnienia dostępu do żłobków i przedszkoli w obszarze metropolitalnym miasta Warszawy. - Stawianie oporu dalszym próbom prywatyzacji sieci szkolnej i podstawowych usług świadczonych w szkołach (np. wyżywienie). - Zobligowanie szkół niepublicznych do większego wsparcia szkolnictwa publicznego, tak aby metody tam wypracowywane służyły wszystkim, a nie tylko wybranym. 

Katarzyna Partyga, nr 24: Budowa mieszkań komunalnych, dzięki którym młodzi ludzie nie będą uzależnieni od kredytów na starcie Zapewnienie większej ilości lepszych żłobków i przedszkoli.

 

Zdjęcie: Facebook.com/partiarazem

ZOBACZ TAKŻE:

Razem zwiera szyki

Razem – polityka nowych twarzy

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...