Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych nie dla niepełnosprawnych?

Paweł Krulikowski    2013-09-01 20:27:52

Fundacja Szansa dla Niewidomych alarmuje – w budynku SCON brakuje rozwiązań, umożliwiających osobom niewidomym swobodny dostęp i korzystanie z infrastruktury Centrum. Sprawą zajął się poseł Przemysław Wipler interweniując u Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy, nadzorującego SCON. Odpowiedź już jest. I choć sytuacja nie wygląda najgorzej, osoby odpowiedzialne deklarują dalsze działania na rzecz poprawy komfortu korzystania z infrastruktury obiektu.

Fundację Szansa dla Niewidomych, a za nią Przemysława Wiplera zaniepokoiło kilka niedociągnięć i niedogodności, które stawia przed osobami niewidomymi budynek SCON. Niewłaściwe oznakowanie wejścia do siedziby, brak informacji głosowej oraz prowadnic ułatwiających dojście do drzwi Centrum to poważne uchybienia, które w znaczący sposób utrudniają życie ludzi z niepełnosprawnością wzrokową. Zwłaszcza w miejscu, które powinno im służyć pomocą. Jak zauważa Przemysław Wipler – Zapewnienie w budynku informacji głosowej, która jest elementem koniecznym do normalnego funkcjonowania osób niewidomych, jest uprawnieniem gwarantowanym przez Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Polska ratyfikowała tę Konwencję we wrześniu 2012 roku. Lider Republikanów wystosował do Jolanty Sobczak, Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które nadzoruje SCON, pismo z prośbą o podjęcie działań w tej sprawie. – Mamy nadzieję, że tym razem spotka się ono z odpowiednią reakcją i osoby niewidome będą mogły w pełni korzystać z przysługujących im praw do godnego i sprawnego obsługiwania w instytucjach dla nich stworzonych – komentował.

Centrum Pomocy wystosowało do pisemną odpowiedź do Przemysława Wiplera, w której  Dyrektor Sobczak tłumaczy się z obecnego stanu rzeczy, broniąc dotychczasowych dokonań SCON. Jak zauważa, Centrum Osób Niepełnoprawnych funkcjonuje od 2008 roku, zaś w 2011 przeszło gruntowny remont, który ułatwił dostęp do budynku odwiedzającym go osobom z różnymi dysfunkcjami. Dowodem na popularność ośrodka i jego dostępność zdaniem Dyrektor Sobczak jest także fakt, iż w 2012 roku jego interesantami było ok. 80 tysięcy i liczba ta stale rośnie. Odnosząc się jednak do meritum sprawy i zastrzeżeń Posła Wiplera, przedstawicielka SCON zapewniła, że aktualnie osoby niewidome i słabo widzące mogą liczyć na pomoc pracowników. – Pracownicy są przeszkoleni w kwestii zasad postępowania w sytuacjach związanych z obsługą osób niewidomych z widocznymi oznakami niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku (biała laska, pies przewodnik). Osoby niewidome z chwilą wejścia do urzędu nie powinny być pozostawiane same sobie. Pracownicy są zobowiązani do pomocy osobie niewidomej w dotarciu do punktów docelowych, oraz w powrocie do wyjścia.

Jolanta Sobczak zauważa również, że otoczenie budynku zostało dostosowane do potrzeb niewidomych, podając za przykład sygnalizacji świetlnej, którą wzbogacono o sygnały dźwiękowe. Strona internetowa Centrum jest wyposażona w lektora, zaś pracownicy posiadają jeden komputer, który jest przystosowany do pracy dla osoby niewidomej. Niezależnie od tych udogodnień Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, zadeklarowała iż uwagi Posła Wiplera w zakresie obsługi osób z wzrokową niepełnosprawnością zostaną wzięte pod uwagę, a zmiany zostaną przygotowane we współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych. Niezależnie od posła Wiplera, który mamy nadzieję będzie przy wsparciu Fundacji Szansa dla Niewidomych monitorował wprowadzane zmiany, będziemy przyglądać się sytuacji w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, licząc iż stanie się on jeszcze bardziej przyjazny osobom potrzebującym pomocy. 

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...