Afera ochocka? Warszawa straciła 2,5 mln zł!

Jan Kunert    2016-05-10 07:24:25

Wyniki kontroli stołecznego Ratusza są miażdżące dla władz Ochoty. Na sprzedaży lokali użytkowych miasto straciło co najmniej 2,5 mln zł, bo „podstawowym kryterium była wola najemcy do zakupu lokalu”. Tylko u nas wyniki kontroli w urzędzie dzielnicy.

Do władz ochoty trafiło wystąpienie pokontrolne. Urzędnicy stołecznego ratusza sprawdzali sposób sprzedaży przez zarząd dzielnicy 11 lokali użytkowych. Wyniki kontroli nie pozostawiają suchej nitki na ochockich włodarzach.

Co najmniej 2,5 mln zł straty

Kontrolerzy z Ratusza wykazują, że dzielnica gospodarowała nieruchomościami, nie kierując się rachunkiem ekonomicznym. „Ceny zbycia lokali odbiegały od średnich cen rynkowych” - czytamy w dokumencie. To, zdaniem kontrolujących, spowodowało stratę w wysokości co najmniej 2,5 mln zł. 

W dokumencie czytamy o szeregu nieprawidłowości przy przeprowadzaniu operatów szacunkowych. Urzędnicy zarzucają dzielnicy, że były przyjmowane bez rzetelnej weryfikacji, zarówno formalnej, jak i merytorycznej (zgodności z przepisami). Piszą o znalezionych w nich błędach pisarskich, licznych błędach rachunkowych. Zdarzało się również, że dane w operacie dotyczyły innej nieruchomości, niż tej której dotyczyła sporządzana wycena. Kontrolerzy piszą o arbitralności, dowolności i braku jednolitej metodologii przy tworzeniu operatów, co, ich zdaniem, wpływało na ceny sprzedawanych lokali „dalece odbiegały od cen transakcyjnych występujących na rynku nieruchomości” - piszą.

Podają przykłady lokali przy ul. Raszyńskiej, które dzielnica sprzedała za 200 i 254 tys. zł., które zaledwie po 9 miesiącach zostały ponownie sprzedane przez kupujących, ale tym razem już za odpowiednio 650 i 800 tys. zł. 

Kryteria? Jakie kryteria?

Kontrolerzy piszą, że racjonalne gospodarowanie zasobem to dążenie do maksymalizacji dochodów dzielnicy oraz uwzględnianie potrzeb lokalnej społeczności. Jak to się odbywało na Ochocie? Zdaniem kontrolerów, zarząd dzielnicy nie dokonywał oceny racjonalności sprzedaży kolejnych lokali, a „podstawowym kryterium przeznaczania lokalu do zbycia była wola najemcy jego zakupu”.

Kontrolerzy zwracają uwagę, że we wszystkich badanych przypadkach lokale były sprzedawane dotychczasowym najemcom. W wystąpieniu pokontrolnym piszą, że zasadność ekonomiczną wzięto pod uwagę tylko w jednym przypadku. „W pozostałych kontynuowanie najmu, zaledwie w kilkuletniej perspektywie, przyniosłoby m. st. Warszawie większe dochody niż sprzedaż lokali”. Kontrolerzy zwrócili również uwagę, że prawie za każdym razem dzielnica zgadzała się na rozłożenie ceny na znikomo oprocentowane raty, co dodatkowo zmniejszało opłacalność całego przedsięwzięcia.

Podkreślają, że odbywało się to za każdym razem w trybie bezprzetargowym. Wskazują, że przeprowadzanie przetargów pozwala na uzyskanie wielokrotnie wyższej ceny. Jako przykład podają sprzedaż lokalu przy ul. Grójeckiej 62A. Przed sprzedażą rzeczoznawca wycenił tam metr kwadratowy na 6 tys. zł., podczas gdy 5 miesięcy później metr kwadratowy podobnej, sąsiedniej nieruchomości, sprzedano ponad cztery razy drożej, za 27 tys. zł. za metr.

Brak podstawowych danych. Decyzje „arbitralne i uznaniowe”?

Kontrolerzy zarzucają dzielnicy brak oceny racjonalności zarówno przy sprzedaży lokali, jak również dużo wcześniej, przy sporządzaniu planu gospodarowania lokalami użytkowymi za lata 2014 - 2016. Takie plany zgodnie z wytycznym Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz mają stanowić podstawę do podejmowania strategicznych decyzji, aby wykorzystać pełnię potencjału zarządzanymi przez dzielnice nieruchomościami. Tymczasem plan ten na Ochocie, zdaniem kontrolujących, nie został nawet formalnie zatwierdzony przez zarząd dzielnicy, a podpisy pod nim należą tylko do naczelnika wydziału zasobów lokalowych i jego podwładnego. Co więcej kontrolujący w treści planu nie znaleźli podstawowych danych. Brak tam było konkretnego wskazania które, kierując się obiektywnymi kryteriami, lokale sprzedać, a które zostawić ze względu na to, że są dochodowe i przydatne lokalnej społeczności, a to, jak czytamy: „może stanowić podstawę zarzutu arbitralności i uznaniowości”. Jak czytamy dalej: ”Decyzja o zbyciu lokalu musi być oparta o racjonalne przesłanki, a więc m.in. uzasadniona względami ekonomicznymi, co powinno jednoznacznie wynikać ze stosownej oceny dokonanej przed przeznaczeniem lokali do sprzedaży.”

26 tys. zł. rocznie straty na jednym lokalu

Kontrolerzy ze stołecznego Ratusza sprzedaż lokalu przy ul. Lindleya, nazwali „najbardziej rażącym przykładem braku ekonomicznej zasadności”. Wysokość rocznej raty, płatnej przez dziesięć lat, ustalono na 17 391 zł. Tymczasem roczny czynsz z najmu wynosił 44 402 zł. „Nie dość, że miasto wyzbyło się prawa własności lokalu, to jeszcze jego roczne dochody są niższe o przeszło 26 tys. zł.” - czytamy w dokumencie.

Bank pojawia się i znika

Lokal przy ul. Grójeckiej 56/58 dzielnica wynajmowała od 1998 roku. Jednak najemcy podnajmowali go w całości bankowi. Było to niezgodne z przepisami, ponieważ możliwy był podnajem tylko połowy lokalu. Podnajem stwierdziła kontrola dzielnicowego wydziału zasobów lokalowych w 2010 roku. Jednak w 2013 już nie. Urzędnicy ratusza wątpią teraz w rzetelność tamtych ustaleń, ponieważ przez cały czas, nieprzerwanie działał tam bank. Działa zresztą do tej pory. Tym razem już w sprzedanym przez dzielnicę lokalu. Jak piszą kontrolerzy „zamiast rocznego czynszu w wysokości 119 548 zł., nabywcy uiszczają o przeszło 26 tys. zł. niższe roczne raty z tytuły nabycia lokalu, wynoszące 92 601 zł.”

Polecą głowy?

Raport z imienia i nazwiska wymienia odpowiedzialnych urzędników. Jest to naczelnik wydziału zasobów lokalowych, jego pracownicy, wiceburmistrz Krzysztof Kruk, odpowiedzialny za nadzór nad tym wydziałem, a także ówcześni: drugi wiceburmistrz Piotr Żbikowski (obecnie jest wiceburmistrzem Pragi Południe, gdzie nadzoruje wydział gospodarki nieruchomościami) oraz burmistrz Wojciech Komorowski. Kontrolerzy przekazali dzielnicy szereg zaleceń pokontrolnych. Do końca maja urzędnicy mają poinformować stołeczny ratusz, w jaki sposób je wypełnili. Kontrolerzy nie zdecydowali się na skierowanie sprawy do prokuratury.

Na wtorek, 10 maja, zaplanowano posiedzenie Rady Dzielnicy. Zarząd na nim przedstawić informację na tematów wyników kontroli.

„Ochocianie” informują, prokuratura sprawdza

Jako pierwsi o nieprawidłowościach przy sprzedaży lokali użytkowych na Ochocie powiadomiło w połowie lutego stowarzyszenie „Ochocianie Sąsiedzi”. Opublikowało szczegółowy raport, którego zarzuty teraz potwierdzają kontrolerzy ze stołecznego ratusza. Miejscy aktywiści zawiadomili Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pokłosiem tego zawiadomienia było wszczęcie w połowie kwietnia, śledztwa przez stołeczną prokuraturę.

O nieprawidłowościach przy sprzedaży lokali użytkowych, tym razem na Śródmieściu, alarmowało z kolei w marcu stowarzyszenie „Miasto jest Nasze”.

W rozmowie z TVN Warszawa, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zadeklarowała, że zaapeluje do miejskich radnych, aby wprowadzić zakaz bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych.  

Zdjęcie: Fanpage Ochota - dzielnica m.st. Warszawy

Zobacz także:

Nie będzie wycinki na Polu Mokotowskim. Na razie...

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...