Miasto dorzuci do wyprawki

Karol Szyszko    2013-09-06 09:57:09

Początek roku szkolnego dla rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym wiąże się ze znacznymi wydatkami. Według badań przeprowadzonych przez CBOS na wyprawkę dla jednego dziecka w rodzinie trzeba wydać średnio 766 złotych. Najubożsi uczniowie mogą skorzystać z pomocy miasta, m. in. dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych.

Źródło zdjęcia: Polityka Warszawska

- Z pomocy socjalnej w ramach systemu edukacji (bez wsparcia udzielanego w ramach pomocy społecznej) korzysta około 18 tys. uczniów – pisze w odpowiedzi na nasze pytanie Katarzyna Pieńkowska z wydziału prasowego Urzędu Miasta. Miasto wydaje na ten cel ok. 7 milionów złotych rocznie. Uczniowie mogą ubiegać się o pomoc w ramach „wyprawki szkolnej”, „stypendium szkolnego” oraz „zasiłku szkolnego”.

Wyprawka Szkolna

Uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I-III i V szkół podstawowych oraz w klasach II zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2013/2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

By móc ubiegać się o pomoc trzeba spełnić kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, które wynosi 456 zł netto, a w przypadku uczniów klas I szkół podstawowych 539 zł netto. W szczególnych przypadkach, gdy w rodzinie występuje np. bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba, zdarzenie losowe itp. wyprawkę może otrzymać uczeń niespełniający kryterium dochodowego. Wysokość wyprawki szkolnej zależy od wieku ucznia:

Osoby uprawnione

Kwota dofinansowania

Zakup podręczników

uczeń klasy I - III szkoły podstawowej

225 zł

uczeń klasy V szkoły podstawowej

325 zł

uczeń klasy II zasadniczej szkoły zawodowej

390 zł

uczeń klasy II liceum ogólnokształcącego lub technikum

445 zł

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do dnia 10 września 2013 r.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne to szersza forma pomocy dla uczniów. Przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym Może być przeznaczone na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, książek, wyposażenia ucznia (np. tornistra, stroju WF), zakup biletów komunikacji miejskiej czy pokrycie kosztów dodatkowych zajęć edukacyjnych. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 456 zł netto.

Miesięczna wysokość stypendium uzależniona jest również od dochodu na osobę w rodzinie. Jeśli wynosi on od 364,80 zł do 456 zł wysokość stypendium nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 159 zł. Jeżeli dochód wynosi mniej niż 364,80 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 212 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 należy złożyć w szkole w terminie do dnia 15 września 2013 r.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Kwota zapomogi nie może przekroczyć kwoty 530 złotych. Może zostać ona wykorzystana na wydatki podobne do tych, które dotyczą stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

źródła: www.cbos.pl (raport: Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2012/2013), www.edukacja.um.warszawa.pl, własne

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...