Pełnomocnik ds. dostępności

Polityka Warszawska    2017-01-28 15:28:29

Od stycznia Warszawa ma pełnomocnika ds. dostępności. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała Donatę Kończyk na to stanowisko. Pełnomocniczka czuwa nad dostosowaniem przestrzeni stolicy, wydarzeń, dokumentów do potrzeb wszystkich mieszkańców, w tym osób z ograniczoną mobilnością - osób z niepełnosprawnościami, seniorów, czy rodziców z małymi dziećmi.

Jak mówi, jej misją jest poprawa dostępności w Warszawie. – Moją misją jest Warszawa jeszcze bardziej dostępna dla wszystkich, bez względu na wiek i sprawność. Do końca tego półrocza wprowadzimy dokument „Standardy dostępności", który zawiera wytyczne dotyczące projektowania uniwersalnego. W jego stosowaniu pomoże zespół koordynatorów – obecnych pracowników miejskich biur, jednostek i dzielnic – przekonuje Donata Kończyk.

Jej zadania to między innymi określanie wytycznych i monitoring w zakresie standardów dostępności infrastruktury miejskiej w odniesieniu do zasad projektowania uniwersalnego, standardów dostępności wydarzeń miejskich (np. kulturalnych, sportowych), dostępności dokumentów i stron internetowych m.st. Warszawy, monitoring prac i dostępności środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji lub remontów dotyczących likwidacji barier, koordynacja działań związanych z obsługą wydarzeń miejskich w zakresie zapewnienia dostępności m.in. dla osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu, inicjowanie i monitorowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących dostosowania infrastruktury miejskiej do standardów dostępności oraz zwiększenia dostępności usług do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Kończyk jest z wykształcenia tyflopedagogiem, instruktorem orientacji przestrzennej i rehabilitantem wzroku. Była wieloletnim pracownikiem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, w którym kierowała i koordynowała wsparcie technologiczne osób z niepełnosprawnością oraz sprawdzaniem uniwersyteckich inwestycji, w tym architektonicznych pod kątem dostępności do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami

Zadania pełnomocniczki będą wspierane przez zespół ds. dostępności, który składa się z koordynatorów z 18 miejskich biur, 11 miejskich jednostek, wszystkich dzielnic oraz części spółek miejskich. Do podstawowych zadań koordynatorów należą wszystkie działania związane z wdrożeniem standardów dostępności w jednostkach, w których pracują na co dzień oraz koordynacja i monitoring ich praktycznego stosowania w codziennej pracy urzędu. W sumie jest o 68 osób.

Miasto co roku wydaje ponad milion złotych na likwidację barier architektonicznych, które utrudniają poruszanie się osobom starszym, niepełnosprawnym oraz z małymi dziećmi. Ratusz chwali się także nowoczesnym taborem komunikacji miejskiej, który pozwala na wygodne i bezpieczne przemieszczanie się. W ciągu ostatnich dziesięciu lat na stołeczne ulice i tory wyjechało aż 281 tramwajów niskopodłogowych, 1067 niskopodłogowych autobusów, 35 pociągów metra Inspiro i 28 nowoczesnych pociągów SKM. Obecnie wszystkie linie autobusowe są obsługiwane przez pojazdy niskopodłogowe, wciąż rośnie również liczba niskopodłogowych tramwajów.

AK/um.warszawa.pl

Zdjęcie: materiały prasowe

Zobacz także:

Happening antysmogowy pod Ratuszem

Sąd Najwyższy odmówił odpowiedzi na pytanie o definicję ulicy

Skwer „Gryfa” czy „Gwary Warszawskiej”?

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...
Białołęka
2017-04-04 18:04:45
Wraca spór o władzę na Białołęce. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ...
Bielany
2017-04-03 22:46:38
Już drugi raz mieszkańcy kamienicy przy ul. Schroegera 72 wygrywają w sądzie...
Rozmaitości
2017-04-03 18:32:46
Jak można było się spodziewać, w poniedziałek, 10 kwietnia w Warszawie będ...
Rozmaitości
2017-03-30 07:43:43
W środowy wieczór Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego...
Ustrój Warszawy
2017-03-27 20:08:23
Poniedziałek 27 marca to nie tylko piękna, wiosenna pogoda. To także kilka ba...
Ustrój Warszawy
2017-03-25 16:17:41
Można powiedzieć – wreszcie, lub z drugiej strony zapytać, czemu dopiero te...
Rozmaitości
2017-03-23 07:56:54
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza w przyszł...
Rozmaitości
2017-03-20 18:59:01
Ministerstwo Rozwoju pracuje nad zmianami w ustawie o partnerstwie publiczno-pry...
BLOGI
2017-03-16 07:28:08
O czym dzisiaj? Trochę o tym co ostatnio się dzieje – o dalszym zamieszaniu ...