Poznaj swojego burmistrza!

Karol Szyszko    2013-11-03 17:54:38

Warszawa składa się z 18 dzielnic. W każdej z nich organem wykonawczym jest zarząd dzielnicy składający się z burmistrza oraz jego zastępców. To na nich spoczywa odpowiedzialność zarządzania dzielnicą i wytyczania kierunku jej rozwoju. Warto zainteresować się jak poszczególni burmistrzowie wypełniają swoje zadania.

Obecnie, w Warszawie 67 osób sprawuje funkcje w zarządach dzielnic. Do obsadzenia jest 18 foteli burmistrza i aż 49 stanowisk wiceburmistrzów. W zależności od wielkości dzielnicy zarządy liczą od 3 do 5 członków. Wybierani są oni przez Rady Dzielnic. Tylko w szczególnej sytuacji, gdy radni nie są w stanie samodzielnie wybrać zarządu dokonuje tego urzędujący prezydent m.st. Warszawy. Powszechną praktyką wśród warszawskich burmistrzów jest łączenie posady w zarządzie dzielnicy z mandatem radnego Sejmiku Mazowsza. Aż dziesięcioro z nich pełni obie te funkcje.

Zarząd dzielnicy jest organem wykonawczym w dzielnicy. Jego kompetencje są szczegółowo wymienione w statutach dzielnic oraz w uchwale kompetencyjnej Rady Warszawy, przekazującej dzielnicom szereg zadań do wykonania. Do jego domeny należy m.in. wykonywanie uchwał Rady Miasta i Rady Dzielnicy, prowadzenie gospodarki finansowej dzielnicy oraz sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi miasta znajdującymi się na terenie dzielnicy (np. nad szkołami). Sam wybór zarządu dzielnicy przez Radę Dzielnicy nie nadaje mu z mocy prawa kompetencji do podejmowania decyzji. Każdy z członków zarządu otrzymuje od Prezydenta m.st. Warszawy szereg imiennych pełnomocnictw, na mocy których może wykonywać powierzone mu zadania.

W jaki sposób mieszkańcy mogą skontaktować się ze swoim burmistrzem? Podobnie jak radni, członkowie zarządów dzielnic organizują dyżury, podczas których spotykają się z zainteresowanymi mieszkańcami. Zazwyczaj odbywają się one raz w tygodniu (w poniedziałki). Na spotkanie trzeba umówić się telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem. Często trzeba na nie czekać nawet kilka tygodni. Inną formą kontaktu z burmistrzem i jego zastępcami jest droga elektroniczna. Na stronach internetowych urzędów dzielnic można znaleźć ich adresy mailowe. – Ja przeżyję te kilkadziesiąt czy nawet kilkaset maili – przekonywał ostatnio wiceburmistrz Pragi Południe Robert Kempa, zachęcając mieszkańców do przesyłania pytań poświęconych przyszłości Jeziorka Gocławskiego.

Jednak najszybszą drogą, by bezpośrednio spotkać się z burmistrzem jest wzięcie udziału
w sesji Rady Dzielnicy. Członkowie zarządu są zazwyczaj na nich obecni i każdy przybyły na posiedzenie mieszkaniec dzielnicy może w odpowiednim punkcie obrad (wolne wnioski) zadać nurtujące go pytanie. Z doświadczenia wiem, że często są to bardzo emocjonujące wypowiedzi ludzi, których spotkała jakaś krzywda. Niemniej, postawienie swojego problemu na forum Rady często jest momentem zwrotnym w drodze do jego rozwiązania. Nie raz widziałem, jak po takim spotkaniu burmistrzowie kontaktują się z taką osobą i próbują rozwiązać sytuację.

Rola burmistrzów dzielnic, pomimo, że ograniczona pośrednim sposobem wyboru oraz wymogiem uzyskania imiennych pełnomocnictw od prezydenta m.st. Warszawy pozostaje jednak znacząca. Na członkach zarządu spoczywa duża odpowiedzialność kierowania bieżącymi sprawami danej dzielnicy i wytyczania celów na przyszłość. Wykonywanie tych zadań może w znaczny sposób ułatwić bezpośredni kontakt z mieszkańcami, dlatego warto poznać swojego burmistrza.

 

Zobacz także:

Poznaj swojego radnego

Z samorządem na ty - Rada Dzielnicy

Sejmik Burmistrzów

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...