Rewolucja czy drobna korekta? O zmianach w warszawskim statucie

Karol Szyszko    2013-05-12 17:39:13

Dwóch kadencji trzeba było na przyjęcie statutu Warszawy. Choć ustawa warszawska weszła w życie w 2002 roku, statut przyjęto dopiero w 2008. W najbliższym czasie czekają nas poważne zmiany w tym dokumencie.

Źródło: www.um.warszawa.pl

Na ostatniej w kwietniu sesji Rady Warszawy, radni przyjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Rad Dzielnic o zaopiniowanie zmian w miejskiej konstytucji – Statucie m.st. Warszawy. Radni Platformy Obywatelskiej proponują wprowadzenie aż dwudziestu ośmiu poprawek. Według nich, nowelizacja statutu jest niezbędna ze względu na konieczność dostosowania brzmienia statutu do obecnie obowiązujących przepisów prawa, czy choćby usprawnienia pracy instytucji i organów Warszawy. Jakie zmiany są proponowane?

Jedną z propozycji jest usunięcie przepisu umożliwiającego głosowanie imienne na wniosek radnych. Proponuje się także, aby władze dzielnic nie zajmowały się sprawami geodezji i kartografii oraz kwestiami związanymi z zakładaniem i prowadzeniem żłobków. Po przyjęciu zmian, dzielnice nie będą również formalnie odpowiedzialne za ewidencję działalności gospodarczej, ewidencję ludności i dowodów osobistych, oraz prawa jazdy i rejestrację pojazdów. Na szczęście nie oznacza to, że po nowy dowód będziemy musieli udać się na plac Bankowy. Jak uspokaja Jarosław Szostakowski, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta – Będzie tak jak do tej pory, są to kompetencje, które z przepisów ogólnych nie mogą być przekazane dzielnicom. Po prostu porządkujemy je zgodnie z przepisami prawa.

Jak się okazuje, radni chcą nie tylko zabrać nieco zadań dzielnicom, ale też dostarczyć im nowych. Takim nowym zadaniem dzielnic miałaby być na przykład konieczność współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (co w praktyce już się odbywa).

Jednymi z najpoważniejszych proponowanych zmian są ograniczenie czasu wystąpień do ośmiu minut oraz wprowadzenie rozpatrywania projektów uchwał w dwóch czytaniach. Celem wspomnianych regulacji miałoby być poprawienie jakości procesu legislacyjnego i zwiększenie roli Komisji Rady Warszawy, na którą miałby spaść główny ciężar pracy nad uchwałami. Taka procedura obowiązuje w Sejmie, Sejmiku Mazowieckim, w radach m.in. Poznania, Krakowa czy Gdańska. Ona powoduje, że większość dyskusji merytorycznych przenosi się do pierwszego czytania, które odbywa się w komisjach – przekonuje Szostakowski.

Proponowane zmiany statutowe zakładają także zagwarantowanie mieszkańcom stolicy wpływu na jej podział administracyjny. Z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia dzielnic, czy zmiany ich granic, będzie mogła wystąpić grupa co najmniej 30% mieszkańców danej dzielnicy. Zamiar wprowadzenia ewentualnych zmian, będzie wymagał konsultacji z mieszkańcami.

Proponowane jest także podwyższenie progu liczby mieszkańców dzielnic w zakresie tworzenia jednostek niższego rzędu. Obecnie, by utworzyć na przykład Radę Osiedla potrzeba wniosku min. 5% mieszkańców. Po zmianach, próg miałby być podwyższony do 10%.

Swoje propozycje zmian w statucie opracowało też Prawo i Sprawiedliwość. Warszawski PiS krytycznie ocenia większość zmian proponowanych przez Platformę. Jak zapewnia Maciej Wąsik, szef klubu PiS w Radzie Miasta – Są to zmiany neutralne, czysto kosmetyczne. Niejednokrotnie służące ograniczeniu debaty. Tymczasem powinna być zachowana swoboda dyskusji i zadawania pytań, bo to jest niezwykle ważne dla opinii publicznej. Jest to antydemokratyczny pomysł – mówi Maciej Wąsik.

Na razie zmiany w statucie wywołują dyskusję tylko wśród warszawskich samorządowców. Ciekawe jak zareagują na nie mieszkańcy Warszawy, szczególnie ci licznie przychodzący na sesje Rady Miasta. Na komisjach, na które ma spaść ciężar merytorycznego rozpatrywania uchwał i stanowisk, będzie zapewne mniejsza liczba obserwatorów, a co za tym idzie mniejsza kontrola społeczna wprowadzanego prawa.

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...