PiS ma własny pomysł na nowy statut Warszawy

Karol Szyszko    2013-05-13 14:15:01

Stołeczni Radni Platformy Obywatelskiej przygotowali szereg poprawek do statutu Warszawy. Swój katalog zmian przedstawiła też główna partia opozycyjna. Mamy nadzieję, że Platforma przyjmie nasze poprawki – komentuje Maciej Wąsik, przewodniczący klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Warszawy.

Źródło: www.um.warszawa.pl

Zdaniem Wąsika proponowane przez PiS zmiany miałyby za zadanie zwiększyć udział obywateli w podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym, czego polityk prawicy nie widzi w działaniach i propozycjach PO: – Platforma ma w nazwie słowo „obywatelska”, a dotychczasowe jej działania są antyobywatelskie. PO nie liczy się z głosem społeczności lokalnych i inicjatywami obywateli. Chcemy by Platforma sięgnęła do swoich korzeni, czyli do obywatelskości – dodaje, zachwalając po chwili projekt swojej partii.

Przykładem działań zwiększających znaczenie obywateli ma być propozycja obniżenia liczby mieszkańców, którzy mogliby wystąpić z obywatelskim projektem uchwały do Rady Miasta. Obecnie, taki wniosek może złożyć grupa co najmniej 15 tys. osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów miasta. Politycy PiS chcą obniżenia tego progu do 5 tys. osób. 15 tys. to 1,2% osób uprawnionych do głosowania, 5 tys. to ok. 4 promili. Myśmy w komisji byli przekonani, że te 4 promile to za mało. Można się zastanawiać za to nad jakąś wartością pośrednią. Te projekty powinny być reprezentatywne – komentuje szef klubu PO w Radzie Miasta, Jarosław Szostakowski.

Szereg z zaproponowanych zmian dotyczy organizacji i funkcjonowania Rady Warszawy. Politycy PiS chcieliby np. aby sesje nadzwyczajne (zwołane głównie z inicjatywy opozycyjnych radnych), które obecnie nie są otwierane z powodu braku quorum, musiały być ponownie zwołane przez Przewodniczącego Rady. Zdaniem inicjatorów musiałby on zwołać taką sesję nie później niż przed rozpoczęciem najbliższej sesji Rady Miasta, zwoływanej zgodnie z aktualnym harmonogramem.

Inną propozycją jest wniosek o zagwarantowanie w miejskim budżecie środków na przygotowywanie ekspertyz i opinii dla Rady miasta, o co mogłoby wnioskować do Prezydenta kluby radnych. Środki przeznaczone na ekspertyzy i opinie miałyby być dzielone proporcjonalnie do wielkości klubów. Krytycznie do tego pomysłu odnosi się szef klubu PO mówiąc: – Uważam, że jest to zapis potencjalnie korupcyjny. Jeśli potrzebujemy do naszej pracy ekspertów, możemy to robić za pośrednictwem komisji lub jako Rada Miasta.

Pomysłem ważnym z punktu widzenia opozycji, jest propozycja zobowiązująca Przewodniczącego Rady Miasta aby na wniosek przedstawiciela każdego z klubów wprowadzał do proponowanego porządku obrad minimum jeden ze zgłoszonych mu przez klub punktów. Dodatkowo projekt PiS zakłada wyklucza możliwość pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przez osobę wybraną z listy wyborczej, z której mandat uzyskał Przewodniczący Rady Miasta.

Politycy PiS mają zamiar przekonywać do swoich pomysłów inne środowiska polityczne: – Nasi Radni będą proponować te poprawki na sesjach rad dzielnic, będą przekonywać Platformę do poparcia naszych propozycji – zapewnia Maciej Wąsik, dodając: – Liczymy na mądrość radnych w dzielnicach.

Przed nami sesje Rad Dzielnic. Nie można oprzeć się wrażeniu, że zmiany proponowane przez PiS mają za zadanie ułatwić opozycji funkcjonowanie w Radzie Miasta zdominowanej przez Platformę. Ciekawe czy podobną determinację radni prawicy ujawnią względem pomysłów zmierzających do innych zmian w organizacji prac Rady Warszawy, które chciałyby upodobnić jej obrady do prac polskiego Sejmu. Nas szczególnie niepokoi pomysł przeniesienia dyskusji do komisji oraz ograniczenie debaty na forum Rady do wystąpień w imieniu klubów. Stąd też będziemy dokładnie przyglądać się dalszym pracom nad najważniejszym warszawskim dokumentem – stołeczną konstytucją.

 

Rewolucja czy drobna korekta? O zmianach w warszawskim statucie

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...