Dwugłos w sprawie Marszu Niepodległości: Bartosz Milczarczyk vs Krzysztof Bosak

Paweł Krulikowski    2013-11-12 22:11:01

W związku z nieustającymi kontrowersjami, jakie budzi wczorajsza demonstracja, oddajemy dzisiaj głos przedstawicielowi Ratusza, Rzecznikowi Bartoszowi Milczarczykowi i reprezentantowi organizatorów Marszu, Krzysztofowi Bosakowi. Zapraszamy do zapoznania się z dwoma punktami widzenia na przebieg wczorajszego zgromadzenia.

Bartosz Milczarczyk:

Wstępnie oszacowano straty po wczorajszej demonstracji na 120 tysięcy złotych. Kto powinien je pokryć?

Ta kwota, o której mówimy, to są wyłącznie straty mienia miejskiego. Nie liczymy tutaj spalonych i uszkodzonych samochodów oraz innych szkód poniesionych przez osoby prywatne. Zatem te straty całościowo są o wiele większe. Natomiast te 120 tysięcy złotych pokryjemy oczywiście my, z budżetu miasta. Nie będziemy czekać na rozstrzygnięcia sądowe z naprawą kostki, znaków drogowych czy przystanków autobusowych. Z pewnością będziemy jednak dochodzili swoich roszczeń w stosunku do organizatorów Marszu i innych osób, które zostaną wskazane przez Policję i inne służby jako sprawcy wszelkiego rodzaju zniszczeń i dewastacji.

Czy miasto zrobiło wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom demonstracji a przede wszystkim postronnym mieszkańcom?

W Warszawie co roku odbywa się ponad 300 zgromadzeń publicznych. Kiedy organizatorzy panują nad ich przebiegiem, nie ma najmniejszych problemów. Doskonałym przykładem mogą być ostatnie demonstracje związkowe, które przebiegły pokojowo i spokojnie. Natomiast gdy organizatorzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, to widzimy takie rzeczy jak wczoraj.

Emocje budzi spalona wczoraj słynna Tęcza z pl. Zbawiciela. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała, że zostanie ona odbudowana. Obciążycie kosztem odbudowy organizatorów Marszu Niepodległości?

Przede wszystkim zechcemy, by koszty poniosły osoby, które bezpośrednio były zaangażowane w to podpalenie. O ile oczywiście uda się je zidentyfikować.

Problem z Marszem Niepodległości powróci za rok. Czy zostały już wyciągnięte jakieś wnioski na przyszłość?

Najważniejsze jest to, żeby ci, którzy przychodzą na takie manifestacje, przychodzili tam rzeczywiście świętować. By faktycznie korzystali ze swoich praw do wyrażania poglądów nie kosztem praw innych. By nie przychodzili demolować, atakować Policji i mieszkańców Warszawy. Dużo zależy więc od organizatorów.

Dziękuję za rozmowę.

 

Krzysztof Bosak

O 16:42 Ratusz oficjalnie rozwiązał Marsz Niepodległości. Jak ocenia to Pan jako organizator?

W ocenie naszego zespołu prawnego i radcy, który był w bezpośrednim kontakcie z miastem, nie zaszły ani formalne, ani merytoryczne przesłanki do rozwiązania zgromadzenia. Uważamy także, że sam sposób podjęcia tej decyzji był złamaniem ustawy o zgromadzeniach publicznych. To znaczy, nie zostało to dokonane po trzykrotnym wezwaniu i ostrzeżeniach, których wymaga ustawa, a przede wszystkim nie zostało to ogłoszone publicznie. Ludzie idący w Marszu nie mieli zatem świadomości, że to zgromadzenie zostało rozwiązane.

Czy uważa Pan, że w obliczu takiej decyzji miasto zrobiło wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo i właściwy przebieg takiej demonstracji?

Do pewnego momentu nasza współpraca z Ratuszem układała się dobrze. Nie rozumiem decyzji rozwiązania zgromadzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w tym roku zajmowała się Straż Marszu Niepodległości, zgodnie z naszą koncepcją usunięcia Policji z trasy manifestacji. I to się znakomicie udało. Mimo rozwiązania zgromadzenia, cała kolumna przeszła całą trasę bez starć z Policją. Nie odpowiadamy natomiast za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w innych częściach Warszawy, w których nie odbywała się nasza manifestacja. To było zadanie Policji. I temu zadaniu nie podołała.

Ratusz najprawdopodobniej przeanalizuje kwestie poniesienia odpowiedzialności przez organizatorów Marszu za poniesione przez miasto straty. Czy Pana zdaniem takie roszczenia będą zasadne?

Przede wszystkim miejscy urzędnicy mają obowiązek w ciągu 72 godzin od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia dostarczyć nam jej uzasadnienie. Wciąż czekamy. Natomiast co do kwestii obciążania nas, Ratusz będzie musiał wykazać, że jakieś zniszczenia zostały dokonane z winy organizatorów. Moim zdaniem będzie to bardzo trudne, ponieważ kolumna marszowa szła we właściwym porządku, pomimo incydentów na obrzeżach naszej manifestacji. Proszę zwrócić uwagę, że w zeszłym roku Ratusz wysłał organizatorom rachunek za sprzątanie po naszym Marszu, po czym, na pytanie jaka jest podstawa prawna żądania zapłaty, tę fakturę wycofał.

Organizatorzy Marszu odbyli już pierwsze spotkania po wczorajszej manifestacji. Czy wyciągnęliście jakieś wnioski na przyszłość? Czy wiecie co poprawić w komunikacji z miastem czy służbami porządkowymi?

Najważniejszy wniosek jest taki, że potrzebujemy jeszcze więcej osób wyszkolonych w naszej Straży Marszu Niepodległości. Konkretnie po to, by bardziej precyzyjnie wyznaczyć granice zgromadzenia. Wtedy bezzasadne staną się zarzuty, że to, co działo się poza trasą Marszu, było jego częścią. Chciałbym zauważyć, że wszelkiego rodzaju wybryki były natychmiast oddzielane od Marszu przez członków Straży, więc gdybyśmy mieli więcej ludzi, działalibyśmy jeszcze skuteczniej. Poza tym inne zakładane przez nas cele zostały osiągnięte.

Dziękuję za rozmowę.

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...