Budżet Partycypacyjny. Instrukcja obsługi

Karol Szyszko    2014-01-19 09:40:36

Od poniedziałku będzie można składać propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego. Gra jest warta świeczki, gdyż do dyspozycji mieszkańców dzielnice przekażą ponad 25 mln złotych. Warto zainteresować się w jaki sposób złożyć wniosek i później zagłosować na najlepsze pomysły.

źródło: um.warszawa.pl

W zależności od wielkości dzielnicy do wydania jest od 270 tys. zł (Rembertów) do 3 mln złotych (na Ursynowie). Ogólna kwota dla danej dzielnicy może zostać podzielona terytorialnie na kilka obszarów (np. osiedla). Projekty mogą dotyczyć wielu sfer życia m.in.  zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury czy komunikacji. Mogą to być inwestycje, jak również imprezy czy zajęcia pozalekcyjne.

Zgłaszanie propozycji projektów

Od 20 stycznia do 9 marca 2014 roku wszyscy zainteresowani będą mogli złożyć na specjalnym formularzu propozycje projektów, które następnie będą weryfikowane przez pracowników Urzędów Dzielnic. Będą oni sprawdzać m.in. kompletność wniosku, realność wykonania pomysłu oraz poprawność kosztorysu. Jeśli stwierdzą braki, poproszą wnioskodawców o uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni. Usunięcie braków będzie możliwe tylko w wypadku, gdy wniosek zostanie złożony nie później niż 16 lutego, gdyż po tym terminie nie będzie można go już uzupełniać. Ważne jest więc, by złożyć wniosek jak najszybciej. Można go przesłać listem, złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dzielnicy lub drogą elektroniczną. Wnioski mogą składać również osoby niepełnoletnie. Można przygotować więcej niż jedną propozycję projektu.

źródło: www.konsultacje.um.warszawa.pl

Wybór projektów poddanych pod głosowanie

Od 11 maja do 24 maja odbędzie się etap preselekcji. Dojdzie do niej w sytuacji, gdy liczba pozytywnie zweryfikowanych wniosków przekroczy 50. Dokonają jej sami projektodawcy, głosując na najciekawsze propozycje na specjalnie w tym celu zorganizowanym spotkaniu. Uwaga! Jeśli projektodawca nie pojawi się na spotkaniu, wówczas jego projekt nie będzie dalej procedowany. Ocenią oni projekty w skali od 1 do 5. Pod głosowanie mieszkańców zostanie poddanych 50 najwyżej ocenionych projektów. Jeżeli ostatnią pozycję na liście rankingowej zajmuje ex aequo kilka z nich, o tym który zostanie poddany pod głosowanie decyduje losowanie. W sytuacji, gdy łączny koszt realizacji zweryfikowanych pomysłów nie przekroczy dzielnicowego limitu, to wszystkie projekty zostaną poddane pod głosowanie z pominięciem etapu preselekcji.

Dyskusja na temat projektów                         

Ostatnim etapem poprzedzającym głosowanie będzie publiczna dyskusja, do której zostaną zaproszeni mieszkańcy dzielnicy. Rozpocznie się ona 25 maja i potrwa do 19 czerwca (tam, gdzie nie odbędzie się preselekcja, dyskusja rozpocznie się już 15 maja). Jej celem jest zapoznanie się z projektami, które poddane zostaną pod głosowanie oraz rozmowa na temat potrzeb i priorytetów w danym obszarze i dzielnicy. W każdej z dzielnic odbędzie się kilka takich spotkań, możemy spodziewać się żywej dyskusji i wzmożonych działań projektodawców w celu promocji swoich pomysłów.  

Głosowanie

Końcowym etapem procesu wyboru projektów jest oczywiście głosowanie. Uczestniczyć w nim będą mogli wszyscy mieszkańcy Warszawy. Głosować można korespondencyjnie, przez Internet lub w wyznaczonych punktach na terenie dzielnicy za pomocą specjalnego formularza. Głosowanie będzie jawne i wymagać będzie podania swoich danych osobowych. Osoby niepełnoletnie będą musiały przedstawić zgodę opiekuna. Spośród projektów będzie można wybrać maksymalnie 5 ogłólnodzielnicowch oraz 5 z jednego z obszarów (jeśli dzielnica została na nie podzielona). Każdy z wybranych projektów otrzyma 1 punkt. Zrealizowane zostaną te z najwyższą punktacją. Jeżeli na dany projekt nikt nie zagłosuje, to nawet pomimo zmieszczenia się w dzielnicowym limicie wydatków, nie zostanie on zrealizowany. Zagłosować można tylko raz. Głosy osób, które zagłosują kilkukrotnie, zostaną uznane za nieważne. Jeśli zagłosuje się na więcej niż 5 projektów z danego obszaru, głos również będzie nieważny.  

15 lipca zostanie ogłoszona lista projektów przeznaczonych do realizacji w 2015 roku. Na łamach „Polityki Warszawskiej” będziemy uważnie śledzić przebieg realizacji budżetu partycypacyjnego i będziemy informować o najciekawszych inicjatywach. Ważne, by o możliwości składania wniosków i wzięciu udziału w głosowaniu dowiedziało się jak największa liczba mieszkańców.

źródła: własne, www.um.warszawa.pl

ZOBACZ TAKŻE:

Budżet w sieci - część 1

Budżet w sieci - część 2

Budżet w sieci - część 3

 

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...