Profesor prawa łamie prawo

Daniel Nowak    2014-03-22 08:24:35

20 lutego Generalny Inspektor Danych Osobowych, Wojciech Wiewiórowski, przekazał mediom informację o wynikach kontroli projektu Karta Warszawiaka. Jednak dopiero 6 marca została wydana decyzja administracyjna o wszczęciu postępowania w Urzędzie m. st. Warszawy oraz warszawskim Zarządzie Transportu Miejskiego. O znaczenie tej decyzji oraz o nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych warszawiaków pytamy radcę prawnego i radnego Prawa i Sprawiedliwości, Dariusza Lasockiego. Radny nie ma wątpliwości - Hanna Gronkiewicz-Waltz złamała prawo.

Dlaczego, Pana zdaniem, decyzja administracyjna z 6 marca o wszczęciu postępowania w ZTM i Urzędzie m. st. Warszawy ma większe znaczenie niż informacje przekazane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na konferencji prasowej 20 lutego?

W postępowaniu administracyjnym najważniejsze są dokumenty i pisma. Informacje przekazane na konferencji prasowej nie miały jeszcze pisemnej podstawy, a były jednie wnioskami z kontroli przeprowadzonej w sprawie projektu Karta Warszawiaka. Decyzje o wszczeciu postępowań są już konkretną podstawą.

Jaki obraz działań Ratusza wyłania się z tych pism?

Pisma, które dostałem w ramach dostępu do informacji publicznej, są druzgocące dla władz Warszawy. Cytuję: „Prezydent m. st. Warszawy nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji programu Warszawska Karta Rodziny”, dalej: „należy stwierdzić, że Prezydent m. st. Warszawy jako administrator danych osób ubiegających się o hologram nie realizuje w pełni obowiązku informacyjnego w zakresie dotyczącym informowania osób, których dane dotyczą, o celu zbierania tych danych”. Jeżeli mamy sytuację, w której dr Wiewiórowski wskazuje na przepisy konstytucji, to ja – jako prawnik – mogę skomentować to jednym zdaniem: to jest bardzo poważne zastrzeżenie do władz Warszawy i do Zarządu Transportu Miejskiego.

Te decyzje o wszczęciu postępowania są bardzo rozległe. One piętnują wiele niedociągnięć, działań i zaniechań Zarządu Transportu Miejskiego i Urzędu m. st. Warszawy. Co więcej, na końcu tych zawiadomień są też sugestie jak się Urząd powinien zachować, bo ma po prostu luki i braki w dokumentacji. Ktoś po prostu nie zna ustawy o ochronie danych osobowych

Mamy tutaj do czynienia z sytuacją bez precedensu, kiedy to profesor prawa Hanna Gronkiewicz-Waltz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, łamie prawo. I nie stwierdza tego radny Lasocki, tylko stwierdza to dr Wojciech Wiewiórowski, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Odwołanie do konstytucji jest jednak dość ogólne, bo chodzi o zasadę legalizmu, czyli o działanie w granicach i na podstawie prawa. To nie jest zarzut o niekonstytucyjność samego projektu, tylko o brak podstawy prawnej. Czy to jest aż tak duża przywara tego projektu?

Ja uważam, że jeżeli mamy sytuację, w której uchwała Rady m. st. Warszawy albo innego organu, czy też inny akt prawa miejscowego, jest niezgodny z prawem lub też nie reguluje w pełni danego zakresu, to mamy do czynienia z nierzetelnym ustawodawcą, czy też uchwałodawcą. Jako obywatele mamy prawo do dobrej legislacji. Jeżeli więc mamy renomowanych prawników, z tytułami profesorskimi, którzy doradzają Radzie Miasta i pani profesor Hannie Gronkiewicz-Waltz, to uważam, że naruszenia prawa nie powinny mieć miejsca. Któż jak nie władza publiczna i władza samorządowa ma stać na straży przestrzegania prawa?

Jest też tak, że świadomość prawna ludzi jest, ogólnie rzecz biorąc, niska. W tym momencie bardzo niewielka liczba osób jest w stanie o swoje prawa bić się czy gwarantować ich przestrzeganie.  Uważam, że rola radnych, społeczników czy mediów lokalnych – takich jak Polityka Warszawska – jest nie do przecenienia. Musimy się domagać przestrzegania prawa na tych podstawowych poziomach, jeżeli chcemy mieć dobrą legislację w Sejmie.

Kto pańskim zdaniem powinien ponieść konsekwencje tej złej legislacji? Czy odpowiada za nią personalnie Hanna Gronkiewicz-Waltz czy też zawinili urzędnicy, którzy przygotowywali ten projekt?

Polityczną odpowiedzialność na pewno ponosi Hanna Gronkiewicz-Waltz, która jest już dwie kadencje na stanowisku Prezydenta m. st. Warszawy. Co więcej, wydaje mi się, że odpowiedzialni są poszczególni dyrektorzy biur, którzy nie zwrócili uwagi bądź też przyczynili się do błędów. Na pewno zawiniła też część kolegów prawników, którzy po drodze źle zinterpretowali przepisy i narazili wrażliwe dane mieszkańców Warszawy, w tym także moje i mojej rodziny. Ja się czuję zagrożony, bo moje dane osobowe nie są odpowiednio chronione.

Co grozi osobom odpowiedzialnym, jeżeli zostaną uznane za winne?

Ustawa o ochronie danych osobowych jest aktem prawnym, który zawiera przepisy karne. One mówią wprost, że kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne, albo przetwarza dane, do których przetwarzania nie jest uprawniony podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Katalog sankcji za nieprzestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych jest dość szeroki. Zgadzam się w pełni z panem inspektorem Wiewiórowskim, że możliwe jest i byłoby zasadne, żeby właściwe organa ścigania zajęły się tą sprawą.

Jaki Pana zdaniem będzie teraz los projektu Karty Warszawiaka?

Daleki jestem od tego, żeby mówić, że Karta Warszawiaka powinna zostać wstrzymana czy zawieszona. Myślę, że nawet przy tych naruszeniach prawa nikt się na to nie zdecyduje, bo to jest dobry projekt. Promuje osoby, które związały się z Warszawą.  

Podkreslę jeszcze raz: moim zdaniem Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka to jest dobry projekt. Takie projekty w miastach być powinny. Prawo i Sprawiedliwość zawsze optowało za takimi rozwiązaniami, które pozwalałyby mieszkańcom aktywnie spędzać czas. Nie sprzeciwiam się w żaden sposób temu, żeby ten projekt był kontynuowany. Natomiast jako prawnik, jako radny i w końcu jako mieszkaniec miasta stołecznego Warszawy, sprzeciwiam się temu, żeby taki projekt prowadzony był niechlujnie w zakresie procedury prawnej.

Ale jak wydawać hologramy czy Karty, jeżeli to jest niezgodne z prawem?

Ja proponuję Hannie Gronkiewicz-Waltz, żeby w poszczególnych biurach rzuciła hasło „wszystkie ręce na pokład”. Powinna w tej sprawie podjąć energiczne działania na rzecz sanacji rozwiązań w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Co by Pan doradził osobom, które złożyły wniosek o Kartę Warszawiaka i w związku z tym ich dane osobowe były przetwarzane w nieprawidłowy sposób?

Stroną postępowania administracyjnego może być każdy, kogo interes prawny bądź faktyczny został naruszony. Sprawa danych osobowych w projekcie Karta Warszawiaka dotyczy około 400 tysięcy osób. Każdy, kto zaufał władzy powierzając jej swoje dane osobowe i dane swoich dzieci, powinien być zainteresowany tą sprawą. Można wystąpić z wnioskiem do GIODO o włączenie jako strona do postępowania. Wystąpienie jako strona daje każdemu możliwość wglądu w pełną dokumentację tej sprawy. Będzie wiadomo jak Generalny Inspektor prowadzi to postępowanie.

Przy okazji przestrzegam warszawiaków przed tym, żeby dbać o dane osobowe. Żebyśmy nie dawali nieuprawnionym osobom trzecim pożywki do tego, żeby zasypywali nas różnego rodzaju niechcianą korespondencją. To jest niebezpieczne.

Źródło zdjęcia: pragapld.waw.pl/ztm.waw.pl

 

ZOBACZ TAKŻE:

Karta warszawiaka niezgodna z prawem?

Karta Warszawiaka nie dla wszystkich?

Warszawiaku! Odbierz kartę!

Co z tą Kartą Warszawiaka?

 

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...