Europejska debata warszawskich "jedynek"

Dagmara Woś    2014-04-06 21:58:01

4 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się debata pt. „Kierunek: Europa”, organizowana przez Instytut Nauk Politycznych UW i Koło Naukowe „Ars Politica”. W debacie wzięli udział politycy będący „jedynkami” na warszawskich oraz mazowieckich listach poszczególnych ugrupowań: Julia Pitera (Platforma Obywatelska), Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy), Ryszard Kalisz (Europa Plus Twój Ruch), Zdzisław Krasnodębski (Prawo i Sprawiedliwość), Jacek Kurski (Solidarna Polska) i Wojciech Olejniczak (Sojusz Lewicy Demokratycznej). Debatę poprowadzili dr hab. Ewa Marciniak (INP UW) oraz redaktor Jacek Żakowski (POLITYKA).

Bilans dziesięciolecia w UE

Podczas pierwszego panelu dyskutanci próbowali dokonać bilansu korzyści i zagrożeń wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej w trzech aspektach, tj. politycznym, społecznym i gospodarczym.

Pierwszym prelegentem był Wojciech Olejniczak, który zwracał uwagę na fakt, że od momentu wstąpienia Polski do UE wszystkie ważne instytucje państwowe.funkcjonują o wiele lepiej. Również sami Polacy – jego zdaniem – się zmienili, gdyż bardziej dbają o Polskę i o samych siebie. Julia Pitera z kolei odniosła się do tego, że Polacy nie wstydzą się już swojej kultury i pochodzenia w stosunku do państw zachodnich, a kondycja polskiej wsi zacznie się poprawiła. Odpowiedź tę szybko zripostował Ryszard Kalisz wtrącając, że będąc za granicą nigdy nie wstydził się bycia Polakiem. W dalszym toku swojej wypowiedzi stwierdził także, że największym sukcesem Polski w Unii Europejskiej jest  pokolenie młodych ludzi, którzy mogą bez przeszkód rozwijać się w rodzimym kraju. Po wejściu do Unii Polacy poczuli się lepiej, ale jak zauważył, stawianie na kreatywność i nowe technologie nadal przychodzi nam z trudem. Jacek Kurski nieco zdystansował się od wypowiedzi swoich poprzedników, twierdząc, że bilans nie jest jednoznaczny. Według jego słów Europa odchodzi od wspólnoty państw w kierunku dominacji wielkich mocarstw, a sytuację Polski pogarsza traktat lizboński. Reprezentujący PiS Zdzisław Krasnodębski zauważył, że czarna wizja wejścia Polski do UE nie spełniła się, ale też nie możemy mówić o pełnym sukcesie. Zauważył, że nikt nie przewidział, iż euro może być przyczyną kryzysu. Krzysztof Bosak wyeksponował fakt zaistnienia częściowych korzyści. Do negatywnych aspektów polskiego członkostwa w Unii zaliczył pakiet klimatyczny i stawki podatkowe.

Prowadzący debatę: dr hab. Ewa Marciniak (INP UW), redaktor Jacek Żakowski (POLITYKA)

Rola partii i polityków

W drugim panelu poruszono kwestię roli partii politycznych i polityków w wyborach oraz w procesie rządzenia na poziomie Unii Europejskiej. Kandydaci podjęli próbę przeanalizowania postulatów i aspiracji poszczególnych ugrupowań politycznych, wynikających z programów wyborczych.

Zdzisław Krasnodębski zauważył, że obecnie w Europie mamy do czynienia z kryzysem wewnętrznym, dotyczącym m. in. kwestii relacji pomiędzy elementem ponadnarodowym a narodowym. – Polska nie jest w dramatycznej sytuacji, ale musimy wzmocnić element kultury i demokracji – mówił. Jacek Kurski podkreślał, że najważniejszy jest realny interes jaki jest w stanie wywalczyć dany rząd. Przywołał tutaj rzekomą słabość polskiej prezydencji w UE, która w jego opinii nic Polsce nie dała. Słowom Kurskiego sprzeciwł się Ryszard Kalisz, którego zdaniem jednym z sukcesów polskiej prezydencji było wspólne europejskie prawo umów. Dodał, że  UE jest traktowana jako związek państw, gdzie ważne są interesy narodowe, a obywatel ma coś do powiedzenia. Julia Pitera dodała, że wytykanie problemów Unii nie jest krytykanctwem, ale wskazywaniem mankamentów nad którymi trzeba popracować, a takie Unia niestety ma. – Gdyby wszystko było genialne, nie trzeba by było tworzyć nic nowego – mówiła. Wojciech Olejniczak odniósł się bezpośrednio to tytułu panelu, oznajmiając, że jego celem w tej kadencji będzie działanie na rzecz obywateli i wdrażanie dedykowanych im programów ułatwiających pracę i egzystencję. Ostatni głos w panelu należał do Krzysztofa Bosaka, dla którego polska delegacja w Brukseli powinna być strażnikiem respektowania polskich interesów.

Od lewej: Julia Pitera, Jacek Kurski, Zdzisław Krasnodębski

Wizje rozwoju

Ostatni panel dotyczył roli Polski w relacjach z państwami członkowskimi UE. Próbowano odpowiedzieć na pytania o kieruek rozwoju naszego kraju oraz jego rolę w kształtowaniu i wyznaczaniu priorytetów unijnej polityki.

Dyskusję rozpoczęła dr hab. Ewa Marciniak, która przytoczyła dane, wedle których w roku 1989 16% Polaków identyfikowało się z Europą, a w 2007 r. odsetek ten spadł do 7%. Według badań europejskich spada także liczba osób, które uważają, że integracja w Unii powinna być jeszcze ściślejsza. Jak w tej sytuacji dalej pokierować rozwojem UE?

Pierwsza głos zabrała Julia Pitera, która zaznaczyła, że mogą się tak bardzo od siebie różnic, ponieważ dzisiaj na zadane w ankiecie pytania odpowiadamy inaczej niż pod koniec lat 80. Mamy przecież inne realia i nowe pokolenie.  Ryszard Kalisz, polemizując z przytoczonymi danymi, zwrócił uwagę, że w latach 80. wszyscy chcieli się wyrwać z marazmu i każdy rząd dążył do tego, żeby wejść w struktury organizacji ponadnarodowych. Wtedy elementem debaty publicznej stała się również ksenofobia. Szansą na jej pozbycie się jest pogłębiona integracja europejska i tworzenie z UE swoistej konfederacji państw, gdzie najistotniejszą rolę będzie odgrywać obywatel. Przeciwnego zdania była Jacek Kurski, który podkreślał konieczność powrotu do formuły  „tyle wspólnych instytucji, ile wspólnych wartości i interesów”. – Nie wchodźmy w coś, co nie jest dla nas opłacalne – przekonywał. Profesor Krasnodębski odnosząc się do przytoczonyc danych stwierdził, że mogą być one interpretowane jako odwrócenie się od Unii, ale musimy też zwrócić uwagę na badania innego typu, według których Polacy wręcz wyróżniają się proeuropejskością, co w żaden sposób nie przekłada się na faktyczną wiedzę. – Europa jest jak rower – mówił. – Musi być w ruchu, bo inaczej upadnie. Musimy jednak pamiętać o zrównoważeniu tego co Unii oddajemy, a tego co od niej dostajemy. Krzysztof Bosak wyróżniłtrzy możliwe scenariusze rozwoju UE. Pierwszy, to dalszy dryf Unii uniemożliwiający radykalną zmianę. Drugi to spadek znaczenia Unii Europejskiej. Trzeci, jego zdaniem najmniej prawdopodobny,to szeroko zakrojona reforma.

Od lewej: Wojciech Olejniczak, Ryszard Kalisz, Krzysztof Bosak

Debata "Kierunek Europa" była jedną z niewielu okazji spotkania ze wszystkimi niemal liderami list wyborczych w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym już pierwszy sukces organizatorów z Instytutu Nauk Politycznych UW i KN "Ars Politica". Drugim był charakter dyskusji. Merytorycznie, o problemach i wizjach Europy, zamiast znanej z codziennych programów publicystycznych klasycznej politycznej kłótni o sprawy drugorzędne. Z pewnością wpływ na taki właśnie obraz debaty miało szczególne miejsce i wymagająca publiczność oraz przede wszystkim osoby moderatorów, którzy czuwali nad dyscypliną wypowiedzi warszawskich "jedynek".

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...