Ankieta wyborcza Polityki Warszawskiej: prof. Zdzisław Krasnodębski (Prawo i Sprawiedliwość)

Karol Szyszko    2014-05-23 08:40:13

Celem ankiet "Polityki Warszawskiej" jest przybliżenie warszawiakom sylwetek kandydatów do Parlamentu Europejskiego i ich oferty programowej. Dziś w ostatnim dniu kampanii na nasze pytania odpowiedział prof. Zdzisław Krasnodębski, nr 1 na warszawskiej liście partii Prawo i Sprawiedliwość.

Dlaczego startuje Pan do Europarlamentu?

Od dawna jestem zaangażowany w sprawy publiczne, w politykę, choć w inny sposób niż w tej chwili. Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która swoim programemi działaniami najbardziej mi odpowiada. To partia, która chce zmienić Polskę, przywrócić powagę polskiej polityce, wzmocnić nasze Państwo. Zdecydowałem się kandydować do Parlamentu europejskiego, bo uważam, że w Brukseli i Strasburgu  powinni nas reprezentować ludzie, którzy chcą i potrafią walczyć o polskie interesy, idee i wartości, o naszą wizję Europy. Ludzie, którzy potrafią przekonująco przedstawić nasze racje innym Europejczykom. Unia Europejska wywiera coraz większy wpływ na los Europy, a w związku z tym Polski i Polaków. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na bierność, słabość i niekompetencję ludzi, których zdecydujemy się wysłać do Parlamentu Europejskiego, żeby nas reprezentowali. Silna, a więc skuteczna, aktywna i kompetentna reprezentacja polskich europosłów, to mocny głos w Unii i Europie. Tylko w ten sposób - stawiając na wiedzę i skuteczność - możemy realnie zadbać o polskie interesy w Brukseli. Mam nadzieję, że swoimi dotychczasowymi działaniami oraz podejmowanymi wyborami przekonałem Państwa, że mam cechy potrzebne do tego, żeby godnie reprezentować nasz kraj w Parlamencie Europejskim.

Jaka powinna być pozycja Polski w UE?

Pozycja Polski w UE będzie w znacznej mierze zależała od tego czy polskie władze będą prowadziły podmiotową politykę, bo tylko taka polityka może zapewnić należne nam miejsce w Europie. Uczestnictwo w Unii wymaga od nas polityki aktywnej, kompetentnej, obecności w gremiach europejskich nie tylko na forum instytucji europejskich, ale w europejskiej sferze publicznej. Polska potrzebuje odważnej przemyślanej polityki, a nie bierności oraz kierowania się wolą i rozumem państw najsilniejszych. Jako największe państwo Europy Środkowo - Wschodniej i jedno z największych w Unii Europejskiej powinniśmy walczyć o to, żeby z naszym zdaniem się liczono. Jeśli np. Rosja, w akcie zemsty politycznej, zamyka swój rynek na polskie produkty, to instytucje unijne w imieniu Polski powinny temu przeciwdziałać.

Nie może być tak, że na miejsce naszych przedsiębiorców wchodzą firmy z innych krajów UE. Powinna tutaj obowiązywać solidarność. Jeśli polskie władze nie potrafią wymóc na instytucjach unijnych polityki solidarności, to znaczy, że nasza pozycja jest bardzo słaba. O sile danego państwa w Unii Europejskiej nie decyduje to jak często i jak serdecznie szefowie państw i rządów poklepują premiera czy prezydenta. O pozycji państw w strukturach UE decyduje wiele czynników: potencjał gospodarczy, ludnościowy, umiejętność zawiązywania koalicji do przeprowadzenia ważnych dla danego państwa inicjatyw. O pozycji i sile danego państwa świadczy też, ilu jego przedstawicieli zajmuje wyższe pozycje w unijnej biurokracji. Niestety pod rządami Donalda Tuska pozycja Polski w Unii Europejskiej, wbrew pozorom, osłabła. Jesteśmy postrzegani jako klient Berlina i Paryża, a nie jako państwo prowadzące samodzielną politykę.

Czy powinniśmy przyjąć Euro?

Polska nie powinna wchodzić do strefy Euro. Zwłaszcza teraz w sytuacji kryzysu, trochę tylko złagodzonego. Nie jesteśmy zobowiązani żadnymi terminami wprowadzenia Euro. Przyszłość strefy euro jest niepewna. Obecność w strefie euro wiązałaby się z obowiązkiem finansowego udziału Polski w programach ratunkowych dla państw euro w tarapatach. Proces wprowadzania euro naraża Polskę na atak spekulantów na złotówkę. Gdy będziemy w systemie ERM II przez dwa lata Polska będzie musiała utrzymać stabilny kurs walutowy niewykraczający poza poziom wahań (+/-15%) wobec ustalonego kursu do euro. Strefa euro jest strefą wolnego rozwoju, strefą, która jeszcze wychodzi z kryzysu. Euro nie jest obecnie źródłem dynamizmu, ale kłopotów, rozsadza Unię.

Dzięki temu, że byliśmy po za strefą euro dużo łagodniej przeszliśmy przez kryzys. Wejście do strefy Euro wiąże się
z utratą prowadzenia samodzielnej polityki pieniężnej przez NBP. Polska pozbywa się na rzecz EBC możliwości prowadzenia własnej polityki pieniężnej. To EBC będzie decydował o stopach procentowych. Euro było przede wszystkim projektem politycznym, a nie ekonomicznym. Trudno wprowadzać jedną walutę  w krajach o tak różnych gospodarkach oraz o różnych systemach podatkowych.

Jaka Europa - więcej integracji czy więcej izolacji?

Jestem zwolennikiem Unii rozumianej przede wszystkim jako związek państw narodowych. Powinniśmy przeciwstawiać się dążeniom zmierzającym do uczynienia z Unii superpaństwa lub do dalszego jej federalizowania. Unijne instytucje ponanarodowe takie, jak Komisja i Parlament, powinny działać w ramach określonych przez traktaty, stać na ich straży, a nie dążyć do rozszerzenia swoich kompetencji. Parlament powinien kontrolować i czynić przejrzystymi decyzje podejmowane w Unii, a także stać się miejscem kształtowania się idei i politycznej woli Europy. Unia nie powinna dłużej kojarzyć się obywatelom państw członkowskich z absurdalnymi ograniczeniami, z restrykcjami, ani z agresją kulturową, jak niestety dzieje się coraz częściej. Nie chodzi o to, by było „więcej Europy” za wszelką cenę, lecz o to, by była ona lepsza, co znaczy niekiedy „mniej Europy”, a więc mniej biurokracji i mniej ingerencji w wewnętrzne sprawy państw członkowskich.

Czy powinniśmy stworzyć europejską armię?

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie, agresja rosyjska na niepodległe państwo pokazują, że Rosja jest państwem, które zagraża bezpieczeństwu swoich sąsiadów i nie wyzbyła się imperialnych zakusów. Uważnego obserwatora polityki Putina nie powinno to dziwić, skoro prezydent Rosji rozpad ZSRR nazywał największą tragedią geopolityczną XX wieku. Co dla wielu narodów oznaczało odzyskanie lub uzyskanie niepodległości Putin uważa za rosyjską katastrofę. Oczywiste jest to, że robi wszystko by powrócić do czasów istnienia Związku Radzieckiego. Dlatego państwa europejskie powinny wspólnie przeciwstawiać się imperialnej polityce Kremla.

Podstawą bezpieczeństwa Polski jest udział naszego państwa w strukturach NATO, a w jego ramach bliska współpraca z USA. W ramach naszego członkowstwa w NATO powinniśmy dbać o odpowiednie uzbrojenie i wyszkolenie Wojska Polskiego. Musimy zabiegać o to, żeby w naszym kraju znajdowały się Natowskie instalacje obronne, które sprawią, że nasze bezpieczeństwo będzie chronione nie tylko traktatowymi zapisami. Pożądane byłoby także stacjonowanie w Polsce wojsk amerykańskich, to byłaby bariera trudna do przekroczenia dla potencjalnych agresorów. Państwa europejskie powinny wyciągnąć wnioski z rosyjskiej agresji na Ukrainę i przeznaczać odpowiednie środki na swoje armie. Dzisiaj stworzenie armii europejskiej jest mało realne. Stworzenie armii europejskiej jeśli miałoby się dokonać w przyszłości, to musiałoby opierać się na strukturach NATO, nie powinna to być konkurencja dla Paktu Północnoatlantyckiego.

Największy problem/wyzwanie dla Unii Europejskiej?

Unia Europejska stoi przed wieloma wyzwaniami o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości kontynentu. Wśród kwestii które zadecydują o tym jak Unia Europejska i Europa będzie wyglądać za 10, 20 czy 30 lat wymienię tylko kilka najważniejszych:

Czy Unia Europejska będzie związkiem suwerennych państw narodowych, czy będzie zmierzać ku federalizacji?

Czy UE oprze się pokusie wewnętrznych podziałów, integracji dwóch prędkości, podziału na państwa strefy Euro i pozostałe?

Czy Unia Europejska będzie związkiem równych i solidarnych państw, czy będzie poddana hegemonii Berlina, a poszczególne państwa członkowskie w relacjach zewnętrznych będą kierowały się tylko własnymi interesami gospodarczymi, zapominając o zasadzie solidarności?

Czy Unia Europejska będzie Unią obywateli państw członkowskich czy Unią biurokracji, która nie ma mandatu demokratycznego, ale uzurpuje sobie prawo do regulowania każdego aspektu życia ludzkiego i pozatraktatowego poszerzania swoich kompetencji?

Czy Unia Europejska będzie związkiem państw, które w sprawach religijnych, kulturowych, obyczajowych zachowują pełną suwerenność, czy będzie instytucją promującą i wymuszającą na państwach członkowskich wprowadzanie różnego rodzaju eksperymentów w tych dziedzinach niezgodnych z ich historią, tradycją?

Czy Unia Europejska będzie potrafiła zmierzyć się z kryzysem demograficznym?

W naszym interesie jest, żeby Unia Europejska była związkiem suwerennych, równych, solidarnych państw narodowych, gdzie biurokracja unijna działa w ramach traktatów i nie wtrąca się niepotrzebnie we wszystkie sprawy, nie reguluje wszystkich przejawów ludzkiej aktywności. Chcę Unii, która wspiera państwa członkowskie w polityce prorodzinnej i nie narzuca im szkodliwych eksperymentów w sferze kultury i obyczajów. O takie oblicze UE będę zabiegał, jeśli zostanę wybrany do Parlamentu Europejskiego.

Źródło zdjęcia:

Zobacz poprzednie ankiety:

Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy)

Jacek Kurski (Solidarna Polska)

Wojciech Olejniczak (Sojusz Lewicy Demokratycznej)

Jarosław Krajewski (Prawo i Sprawiedliwość)

Jacek Wilk (Kongres Nowej Prawicy)

Kinga Gajewska (Platforma Obywatelska)

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...