Afera wolska?

Adam Kielar    2014-06-09 10:02:07

Stowarzyszenie Warszawa Społeczna składa do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w wolskim Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami. Zdaniem działaczy stowarzyszenia, przetarg na sprzątanie w dzielnicy Wola mógł być ustawiony poprzez określenie niezgodnej z prawem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zwracają oni także uwagę na duży ubytek sprzętu komputerowego w ZGN Wola – wartości ok. 400 tys. zł – i zakup nowego na kwotę 232 tys. zł. Dotarliśmy do szczegółów zawiadomienia.

– Wydarzenia na Woli, to kolejny dowód na to, iż przez  7 ostatnich lat partia rządząca traktuje Warszawę jak swój prywatny folwark. Władze dzielnicy wraz z jej Radą to w większości politycy Platformy Obywatelskiej. Mimo braku jakichkolwiek wątpliwości, niegospodarnego dysponowania pieniędzmi publicznymi przez ZGN Wola, szemranych przetargów, zawyżonych cen - właściwie nic nie się zmieniło. Dlatego zdecydowaliśmy się złożyć wniosek do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a właściwie kilku. Dotarliśmy do informacji, o których jeszcze nie było wzmianek w mediach – przekonuje Maciej Łapski, prezes Warszawy Społecznej.

Przetarg na usługi sprzątania

Przetarg na sprzątanie na Woli wygrała firma Skromak Sp. z o.o., należąca do ojca Tomasza Skrobskiego, członka zarządu dzielnicowej organizacji PO, chociaż zaproponowała cenę o ponad 1 mln zł większą niż jej kontroferent, którego ofertę odrzucono z powodu rażąco niskiej ceny. – Zamawiający (ZGN Wola) określił warunki mogące dyskryminować potencjalnych wykonawców - zażądał posiadania uprawnień do wykonywania działalności określonej w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. – czytamy w zawiadomieniu. – Zamawiający, bezpodstawnie żądał dokumentów niezwiązanych z przetargiem i tym samym dokonał ograniczenia konkurencyjności podmiotów ubiegających się udzielenie zamówienia publicznego. Istnieje również podejrzenie, iż w sposób istotny wpłynął też na cenę przedstawianą przez oferentów, gdyż usługa wywozu odpadów wpływała na cenę.

To nie koniec możliwych nieprawidłowości. – Istnieją uzasadnione podejrzenia, iż doszło również do złożenia nieprawdziwego oświadczenia przez urzędniczkę ZGN Wola w toku udostępniania informacji publicznej oraz w toku czynności kontrolnych prowadzonych przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy. W trybie dostępu do informacji publicznej nie zostało przedstawione wnioskującemu pismo firmy Impel Cleaning, która zwracała uwagę na niezgodne z prawem warunki przetargu. – mówi Łapski. – Są poważne wątpliwości co do tego, jak wydatkowano prawie 49 tys. zł na  umowę na sprzątanie zawartą na 7 dni w 2013 r.

WS zaznacza, że firma Skromak Sp. z o.o. wielokrotnie wygrywała przetargi w ZGN Wola, a jednocześnie realizowała umowy poniżej progu ustawy Prawo zamówień publicznych. Już w 2010 r. miejskie Biuro Kontroli wykazało, że zamówienia te były udzielane niezgodnie z przepisami.  – W czasie gdy zawierane było konsorcjum Skromak sp. z o.o., Sita Polska oraz MPO, na rzecz wykonywania usług w ZGN Wola, w radzie nadzorczej MPO zasiadała pani Urszula Kierzkowska, obecny Burmistrz dzielnicy Wola. – podkreślają przedstawiciele WS.

Sprzęt komputerowy

W 2012 roku Dział Kontroli Wewnętrznej wolskiego ZGN wykazał, że w ZGN Wola brak jest sprzętu komputerowego na kwotę ok. 400  tys. zł. według cen zakupu. Część zakupionego sprzętu komputerowego miała nigdy nie zostać wprowadzona na stan ZGN Wola. Kontrola dokonana przez Biuro Kontroli miasta potwierdziła nieprawidłowości w gospodarowaniu tym sprzętem. Zwolniony został dyrektor, Jacek Bielecki, jednak jego zastępca, Edmund Kuczyński, dalej sprawuje swój urząd. – Pani Burmistrz Urszula Kierzkowska nie widziała powodu, żeby odsunąć Dyrekcję, w tym pana Edmunda Kuczyńskiego od wykonywania czynności do czasu uzyskania wystąpienia pokontrolnego. Na wystąpienie Biura Kontroli m.st. Warszawy czekano 8 miesięcy. Dzięki temu pan Kuczyński nadal zarządzał ZGN Wola pod nieobecność Dyrektora. – podkreśla Łapski.

W zawiadomieniu można znaleźć szczegóły kolejnego zamówienia, którego dokonał Kuczyński. – Poprzez swoje zaniechanie umożliwił dokonanie przez ZGN Wola, reprezentowany przez pana Edmunda Kuczyńskiego, zakupu kolejnego sprzętu komputerowego na kwotę ponad 232 000 zł. Pan Edmund Kuczyński, działający w zastępstwie Dyrektora, pana Jacka Bieleckiego, dokonał zamówienia publicznego, a następnie podpisał umowę na zakup 58 szt. komputerów, 3 laptopów oraz 25 drukarek laserowych. – czytamy. – W ZGN Wola na części stacji roboczych zainstalowany jest system operacyjny Windows XP, dla którego skończyło się wsparcie techniczne producenta, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa systemów oraz przetwarzanych w nich danych osobowych. Zakup 58 szt. zestawów komputerowych nie pokrył zapotrzebowania. Za kwotę przeznaczoną na zakup monitorów, klawiatur i myszy, istniała możliwość zakupu większej ilości stacji roboczych, faktycznie wspomagających system przetwarzania danych. Dyrekcja ZGN Wola wyposażona była w działające laptopy. Wymiana laptopów na wyposażone w monitorami 17,3 cala z rozdzielczością Full-HD, HD Audio z głośnikami stereo i parametrami wymaganymi dla gier komputerowych, nie miała żadnego uzasadnienia faktycznego. Pan Edmund Kuczyński, dokonał więc zakupu niecelowego, nieoszczędnego i nieefektywnego dla funkcjonowania jednostki na kwotę o znacznej wartości. – przekonują działacze WS. – Ostatni zakup i związana z nim wymiana sprzętu prawdopodobnie miał pokryć braki ujawnione przez Dział Kontroli wewnętrznej ZGN Wola.

To nie koniec zarzutów pod adresem Kuczyńskiego. Wątpliwości wzbudza sposób, w jaki dokonał on wewnętrznych przekształceń w ZGN. – Dokonał przekształceń wewnętrznych w zakładzie, których legalność budzi duże wątpliwości, m.in. likwidując Dział Kontroli Wewnętrznej. Jak można łatwo się domyślić, to właśnie ten dział pierwszy odkrył nieprawidłowości. Zarząd Dzielnicy Wola uważa, iż takie „przekształcenie” przyczyni się do efektywniejszego zarządzania zakładem. – mówią przedstawiciele Stowarzyszenia. Krytykują oni też Audytora Generalnego Warszawy, Bożenę Stomę, wraz z miejskim Biurem Kontroli Wewnętrznej i Biurem Audytu, które, zdaniem WS, nie widzą konieczności funkcjonowania wewnętrznej kontroli w ZGN Wola.

Maciej Łapski uważa, że sprawa Kuczyńskiego ma jeszcze jeden wątek. – Co do wicedyrektora Kuczyńskiego – to oburzające, że w państwie prawa mają miejsce takie sytuacje. Łatwo nasuwa się myśl, iż pan wicedyrektor nie podzielił losu swojego szefa, ponieważ za chwilę przejdzie na emeryturę, a jego odprawa to ogromna suma, szacowana na prawie 100 tysięcy złotych. Składamy wniosek do prokuratury i mamy nadzieję, że jeśli nasze podejrzenia się potwierdzą, pan Kuczyński w ramach odpowiedzialności urzędniczej, pokryje z własnych pieniędzy straty. Co do zwalnianych pracowników kontroli ZGN Wola, to są to w dodatku członkowie związku zawodowego, objęci ochroną. Wiadomo, że Sąd przywróci ich do pracy, a ZGN będzie musiał wypłacić odszkodowania. – uważa szef WS. Łapski liczy, że władze miasta zareagują na zgłaszane przez Warszawę Społeczną nieprawidłowości. – Mieszkańcy Woli i całej stolicy czekają na reakcję władz miasta, w związku z kolejną aferą w warszawskim samorządzie. Miejmy nadzieję, że już niedługo ją zobaczą.

Źródła: własne

Zobacz także:

PiS chce kontroli wolskiego ZGN

Na Woli tylko PO znajomości?

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...