Afera na Woli? Ratusz odpowiada, społecznicy podtrzymują zarzuty

Adam Kielar    2014-06-10 19:40:38

Wczoraj rano obszernie opisaliśmy zawiadomienie, jakie do prokuratury złożyło stowarzyszenie Warszawa Społeczna, wskazując na liczne nieprawidłowości w wolskim ZGN. Na postawione przez społeczników zarzuty otrzymaliśmy odpowiedź przedstawicielki urzędu dzielnicy. Jej wyjaśnienia nie przekonują jednak autorów zawiadomienia. Jednym z nich jest Marek Rogowski, dziś członek Warszawy Społecznej, a jeszcze niedawno pracownik Biura Kontroli Wewnętrznej wolskiego ZGN, który w rozmowie z nami potwierdził i podtrzymał wszystkie stawiane zarzuty.

Ratusz się broni...

W komentarzu przesłanym "Polityce Warszawskiej" na naszą prośbę rzeczniczka dzielnicy Wola, Monika Beuth-Lutyk przekonuje, że większość opisanych w zawiadomieniu spraw było już przedmiotem zainteresowania Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola. – Wszystkie te zarzuty są już stare, wielokrotnie komentowane i wyjaśniane, a przede wszystkim nieprawdziwe. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone 19.05.2014 r. Zawiadomienie do prokuratury nie jest wielkim newsem, warto poczekać na to, jakie działania podejmie prokurator – ponieważ jedno zawiadomienie w opisanych tu sprawach już było i prokuratura postanowieniem z dnia 19 maja umorzyła sprawę. – mówi.

W oświadczeniu, rzeczniczka cytuje także fragmenty uzasadnienia prokuratury. – „(…) na podstawie analizy całego materiału dowodowego (…), tj. na podstawie zeznań przesłuchanych w sprawie świadków oraz dołączonej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego przetargu oraz inwentaryzacji sprzętu komputerowego stwierdzić należy, iż przedmiotowy stan faktyczny nie wypełnia znamion czynów zabronionych stypizowanych w art. 305 § 1 k.k. oraz art. 231 § 1 k.k.”

Prokuratura badała też opisaną w zawiadomieniu kwestię sprzętu komputerowego uznając, że w istocie ewidencje były przeprowadzane bez należytej staranności. Stwierdzenie przez kontrolerów "niedoborów" sprzętu komputerowego potwierdza też Pani rzecznik. – Działania podejmowane w czasie inwentaryzacji sprzętu, jak również działania podejmowane w okresie poprzedzającym inwentaryzację celem jego likwidacji, miały na celu uporządkowanie dokumentacji w zakresie ewidencji posiadanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy sprzętu komputerowego – pisze Monika Beuth-Lutyk i zaraz dodaje – Niemniej jednak działaniom pracowników Zakładu nie można przypisać świadomości, że przekraczając uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działali na szkodę interesu prywatnego lub publicznego. (...) Z całą pewnością podejmowane przez nich działania nie miały na celu działania szkodę interesu publicznego, tj.Z GN w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Zawarte zaś w protokołach pokontrolnych wnioski odnosiły się do braku właściwego prowadzenia dokumentacji w zakresie ewidencjonowania posiadanego sprzętu oraz właściwej jego likwidacji – zaznacza.

Prokuratura badała także kwestię przetargu na sprzątanie na Woli nie znajdując znamion przyjęcia korzyści majątkowej. "Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, aby zarówno osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie (…) jak i pracownicy podmiotu go organizującego podejmowały w celu osiągnięcia korzyści majątkowej działania mające na celu udaremnienie przetargu, tj. działania mające prowadzić do udaremnienia odbycia lub osiągnięcia celów przedmiotowego przetargu" – przywołuje fragment rzeczniczka wolskiego urzędu. 

Panią rzecznik zapytaliśmy także o kwestię likwidacji biura kontroli wewnętrznej w ZGN na Woli. – Odnosząc się do zarzutu likwidacji Działu Kontroli Wewnętrznej informuję, iż organizacja pracy każdej jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy  jest wyłącznie wewnętrzną sprawą tej jednostki. Menedżerowie zarządzający – w tym przypadku Dyrekcja ZGN – decydują o strukturze organizacyjnej i ponoszą za to pełną odpowiedzialność. Zdaniem Dzielnicy Wola działania kierownictwa ZGN zmierzające do zmian organizacji pracy w ZGN Wola i likwidacji – między innymi – Działu Kontroli Wewnętrznej w ZGN Wola, były działaniami racjonalnymi, znajdującymi swoje podstawy w konieczności postępowania według zasady rzetelności, celowości i gospodarności. – pisze Beuth-Lutyk, dodając, że działanie to było realizacją postulatu związków zawodowych z warszawskich ZGN-ów, które miały chcieć likwidacji małych, 2-3 osobowych komórek, a taką właśnie jednostką było między innymi biuro kontroli.

Konkludując, rzeczniczka Dzielnicy Wola powtarza, że opisywane przez nas zarzuty formułowane wobec wolskiego ZGN przez Warszawę Społeczną są nieprawdziwe. – Mając na względzie ustalenia Prokuratury jeszcze raz podkreślam, że rewelacje opisane w artykule powielają absurdalne zarzuty, pozbawione podstaw merytorycznych i prawnych. Jak wykazano powyżej domniemane „zarzuty” zostały zweryfikowane przez niezależną prokuraturę, która umorzyła śledztwo wykazując, że brak jest podstaw do postawienia komukolwiek jakichkolwiek zarzutów. Powielają Państwo również plotki, jak np. informacje o „ogromnej sumie, szacowanej na 100 tys, złotych”, którą ma otrzymać odchodzący na emeryturę dyrektor, która to informacja jest równie prawdziwa jak ta o niedoborach sprzętu na kwotę 400 tys. zł. – podkreśla rzeczniczka.

Autorzy wniosku podtrzymują zarzuty

Pierwsza wymiana opinii między rzeczniczką Woli,a działaczami Warszawy Społecznej i "Konfederacji Pracy" OPZZ miała miejsce już wczoraj po opublikowaniu na naszym portalu artykułu Afera Wolska?:

Dziś rozmawialiśmy z Markiem Rogowskim, byłym pracownikiem Biura Kontroli Wewnętrznej w wolskim ZGN, a teraz działaczem Warszawy Społecznej, który potwierdza, że wszystkie zarzuty postawione w zawiadomieniu do prokuratury są prawdziwe. Odpowiadając Pani rzecznik słusznie stwierdza, że WS nie formułuje zarzutów korupcyjnych i nie interesuje się kwestią ewentualnych korzyści majątkowych, czym w poprzednim postępowaniu na wniosek prokuratury zajmowała się Policja. W nowym zawiadomieniu autorzy zwracają uwagę na inny aspekt: nieprawidłowości i złe gospodarowanie finansami publicznymi w ZGN Wola.

Rogowski odrzuca też inną sugestię rzeczniczki Woli jakoby likwidacja Biura Kontroli Wewnętrznej w ZGN Wola była realizacją postulatu związków zawodowych. – To kolejna nieprawda – mówi – w tym czasie w Zakładzie były trzy związki zawodowe: „Solidarność”, „Konfederacja Pracy” oraz Związek Pracowników Gospodarki Komunalnej. Dwa ostatnie, które były w sporze z dyrekcją nie wyraziły zgody na likwidację jakichkolwiek działów! Przyjmując nowy regulamin wzięto jednak pod uwagę jedynie opinę "Solidarności", która popierała usunięcie małych działów. – dodaje. Jego zdaniem, regulamin został zresztą wprowadzony w sposób niezgodny z prawem, bowiem według obowiązującego statutu mógł go wprowadzać jedynie dyrektor, a nie jego zastępca, czyli w tym wypadku jeden z głównych zainteresowanych p. Edmund Kuczyński. 

Statut ZGN Wola w tej kwestii brzmi następująco:

§ 9 (…)

3.Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zakładu określa regulamin organizacyjny. Regulamin organizacyjny zatwierdza Dyrektor w uzgodnieniu z Prezydentem m.st. Warszawy po zaopiniowaniu przez Zarząd Dzielnicy. 

Były pracownik wolskiego ZGN potwierdza także, że szacowana kwota "odprawy" jaką po odejściu na emeryturę ma dostać Edmund Kuczyński jest prawdziwa. – Jeśli policzyć wszystkie „składniki” tego, co on dostanie, to dają one w sumie ok. 100 tys. zł. – podkreśla Rogowski.

Członek Warszawy Społecznej, który przez wiele miesięcy pracował w Biurze Kontroli Wewnętrznej wolskiego ZGN, nie ma wątpliwości, że nowa „afera wolska” jest nieporównywalnie większa niż niedawna "afera bemowska", która doprowadziła do spektakularnych rozliczeń personalnych. Dziwi się też, że w sprawie, o której mniej lub bardziej oficjalnie mówi się od ponad roku władze Warszawy pozostają bierne. – Miasto potrafiło zadziałać ws. afery bemowskiej, siedem głów poleciało. Tymczasem na Woli jeśli liczyć wszystkie lata działalności pana Kuczyńskiego oraz firmy Skromak, która nawiasem mówiąc zatrudnia tylko pięć osób, chodzi o miliony złotych – przekonuje zdenerowany.

 

Zobacz także:

Afera wolska?

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...