Czas na warszawskich seniorów

Karol Szyszko    2014-07-04 07:59:26

Na wczorajszej sesji Rady Warszawy radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów i nadania jej odrębnego statutu. Nowy organ – jak nie trudno zgadnąć – będzie działał na rzecz rozwiązania problemów mieszkających w stolicy osób starszych, przeciwko ich dyskryminacji oraz na rzecz pobudzenia aktywności obywatelskiej. Rady Seniorów powstaną także w poszczególnych dzielnicach.

Powołanie Rady Seniorów umożliwiła ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z nowymi przepisami, rada gminy może utworzyć taki organ z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk. Tuż po nowelizacji ustawy, Rada Warszawy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu, pt.: "Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013–2020”. Znalazł się w niej fragment poświęcony powołaniu Rady Społecznej Seniorów. Pierwotnie miał ją powoływać prezydent miasta w drodze zarządzenia. By jednak nie dublować organów i dostosować się do wymogów ustawy, radni znowelizowali również program i przemianowali Radę Społeczną właśnie na Warszawską Radę Seniorów.

„Warszawska Rada Seniorów umożliwi warszawskim seniorom udział w realizowaniu polityki m.st. Warszawy na rzecz jej najstarszych mieszkańców. Postulat wzrostu aktywności społecznej osób starszych i zwiększenia ich reprezentacji wobec władz samorządowych zawarty jest w wynikach wielu badań i licznych publikacjach poświęconych problematyce osób starszych” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

W składzie WRS znajdzie się maksymalnie 26 osób, w tym: po dwóch przedstawicieli Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, trzech przedstawicieli Rady Warszawy, jeden przedstawiciel prezydenta miasta, a w przypadku powołania przez dzielnice odpowiednio dzielnicowej rady seniorów, zasili ją także jeden jej przedstawiciel. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat. Kadencja trwa 3 lata.

Ze względu na podział administracyjny stolicy, obok ogólnomiejskiej Rady planuje się powołać również 18 lokalnych, dzielnicowych Rad. Działanie nowych organów wymaga jednak zmiany w dzielnicowych statutach. W związku z tym, radni Warszawy na ostatniej sesji podjęli również uchwałę o skierowaniu owych zmian do zaopiniowania przez poszczególne dzielnice. W "pakiecie aktualizacji" dodano między innymi punkt poświęcony Dzielnicowej Radzie Seniorów, którą powoływać będzie Rada Dzielnicy.

Więcej o „Programie Warszawa Przyjazna Seniorom” można znaleźć na stronie internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl

 

źródło zdjęcia: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/czy-warszawa-jest-przyjazna-seniorom

 

ZOBACZ TAKŻE:

Zadowolony jak warszawiak

Warto czekać na bulwary

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...