Przetarg zakończony, przegrani walczą dalej

Paweł Krulikowski    2014-08-19 08:00:11

Historia przetargu na wywóz nieczystości na terenie miasta stołecznego Warszawa trwa. Tym razem Sąd Okręgowy wznawia sprawę, decydując, że rozpatrzy skargę złożoną przez przedsiębiorstwa Byś i Remondis na postępowanie i stronniczość Krajowej Izby Odwoławczej.

Od momentu podjęcia decyzji przez KIO, przyznającej około 60% rynku śmieciowego firmie MPO, jej konkurenci, Byś i Remondis regularnie wnoszą skargi na kolejne decyzje podejmowane przez Izbę. Przypomnijmy, że to właśnie ze względu na konieczność rozpatrzenia roszczeń odwoławczych, zgłaszanych przez te dwa przedsiębiorstwa ustawowy system wywożenia śmieci wprowadzano w Warszawie na raty.

Zarzuty Bysia i Remondisa dotyczyły wielu aspektów śmieciowego przetargu. W uzasadnieniu dla swoich skarg pisali między innymi, że MPO nie posiada odpowiedniego doświadczenia w ekologicznym gospodarowaniu odpadami, że pojazdy, którymi dysponuje nie spełniają europejskiej normy emisji spalin, a przede wszystkim, że Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wraz z firmą Lekaro zawarły zmowę przetargową.  Obie firmy dowodziły też, że MPO zaoferowało rażąco niską cenę, co stało się jedynym kryterium przetargowym. – Odpowiedzialna gospodarka odpadami nie może opierać się wyłącznie na najniższych cenach. Takie podejście to błąd, za który prędzej czy później przyjdzie nam wszystkim zapłacić. Najniższe ceny dzisiaj oznaczają wyłącznie wysokie koszty w przyszłości. – mówili, składając odwołania od decyzji KIO, przedstawiciele firmy Byś.

Pomimo tych zarzutów Krajowa Izba Odwoławcza zdecydowała się w całości odrzucić skargę. W kwietniu podjęła decyzję o uprawomocnieniu wyników przetargu i wprowadzeniu w całej stolicy ustawowego trybu wywożenia odpadów. Zamknęło to jakąkolwiek procedurę odwoławczą dla Bysia i Remondisa, pozostawiając im jedynie furtkę w postaci złożenia skargi do sądów cywilnych.

I to właśnie uczynili przedstawiciele obu firm. Zwrócili się z pozwem do Sądu Okręgowego w Warszawie, a ten zdecydował o rozpatrzeniu zarzutów stawianych przez przegranych w przetargu. Tym razem, do wskazywanych wcześniej potencjalnych nieprawidłowości, dołączyła kolejna kwestia – Byś i Remondis twierdzą, że KIO wybiórczo potraktowała opinię biegłego, powołanego podczas rozprawy przed obliczem Izby. Przypomnijmy, że powołany przez KIO ekspert w swoich opiniach przypuszczał, że MPO wykonując usługi po zaproponowanej w przetargu cenie, będzie ponosiło straty.

Sąd wystąpił w związku z tym z wnioskiem do warszawskiej prokuratury, by ta przekazała mu ustalenia w postępowaniu o finansowych przepływach między MPO a bankiem PKO BP. Ekonomiści ze Szkoły Głównej Handlowej mają zająć się wykonaniem ekspertyzy, która ustali czy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w swojej ofercie w przetargu na wywożenie śmieci nie zastosowało rażąco niskiej ceny. Pozwoli to jeszcze raz zweryfikować zasadność decyzji KIO.

Warto jednak zauważyć, że nawet gdy stołeczny sąd uzna skargę Bysia i Remondisa za zasadną, nie zmieni to decyzji KIO i obecny system gospodarowania odpadami będzie funkcjonował w przyjętym już kształcie. Obie spółki mogą jednak uzyskać wielomilionowe odszkodowania, stąd najprawdopodobniej będą walczyć do końca, wyczerpując wszystkie możliwe instancje odwoławcze.  

Źródło: PAP, TVN24, Gazeta Prawna, własne

Zobacz także:

Śmieciowa telenowela

Warszawa dwóch śmieciowych prędkości

Bez decyzji w sprawie śmieci. Znowu

Śmieci. Niekończąca się opowieść

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...