Stwórz budżet partycypacyjny w swojej dzielnicy

Karol Szyszko    2013-10-04 17:39:12

Ruszył otwarty nabór do zespołów ds. budżetu partycypacyjnego. Takie zespoły powstaną w każdej warszawskiej dzielnicy. Ich zadaniem będzie opracowanie zasad współdecydowania mieszkańców o wydatkowaniu części budżetu dzielnic. W skład każdego zespołu wejdą przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych oraz urzędnicy.

Osoby prywatne i organizacje zainteresowane wzięciem udziału w pracach zespołów mogą przesłać swoje zgłoszenie na adres mailowy zamieszczony na stronie internetowej odpowiedniego Urzędu Dzielnicy lub osobiście w siedzibie Urzędu (Uwaga! Termin składania zgłoszeń może różnić się w poszczególnych dzielnicach, zazwyczaj nie później niż do 10 października). Wystarczy podać imię i nazwisko, kontakt mailowy lub telefoniczny oraz zaznaczyć czy jest się przedstawicielem organizacji czy mieszkańcem.

Aby zostać członkiem zespołu, nie wystarczy jednak tylko zgłosić swoją gotowość do pracy. Po zebraniu wszystkich kandydatur zostanie zorganizowanie spotkanie z zainteresowanymi osobami i organizacjami. Spośród tych dwóch grup wybranych zostanie po 5 przedstawicieli do zespołu. W przypadku NGO, jeśli będzie więcej chętnych niż miejsc, to zostaną oni poproszeni o wybranie spośród siebie reprezentantów. Natomiast, w przypadku zgłoszenia się większej liczby osób prywatnych zostanie przeprowadzone losowanie.

W skład zespołu wejdzie również 5 przedstawicieli Urzędu Dzielnicy wyznaczonych przez burmistrza oraz po jednym przedstawicielu klubów działających w Radzie Dzielnicy, wytypowanych przez klub. Dodatkowo, jeśli na obszarze danej dzielnicy funkcjonują Rady Osiedli, to w składzie zespołu znajdzie się również po jednym ich reprezentancie. Mieszkańcy i przedstawiciele organizacji nie będą pobierali wynagrodzenia za pracę, urzędnicy i radni będą uczestniczyli w spotkaniach zespołu w ramach obowiązków służbowych. Zespół zostanie powołany uchwałą Zarządu Dzielnicy do 15 października.

Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego wypracują zasady funkcjonowania i organizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy, które zostaną następnie poddane konsultacjom społecznym. Każdy z mieszkańców będzie mógł zgłosić swoje pomysły i uwagi do zaproponowanego harmonogramu. Następnie, na podstawie wyników konsultacji, członkowie zespołu opracują ostateczny kształt budżetu partycypacyjnego w danej dzielnicy.

Przed zespołami stoi nie lada zadanie. Muszą wypracować takie standardy działania, by zachęcić jak największą liczbę osób do zaangażowania się w to przedsięwzięcie. Muszą dać ludziom wiarę we własne siły i pokazać, że zwykli mieszkańcy mogą włączyć się w proces sprawowania władzy w swoim miejscu zamieszkania. Nie boję się merytorycznych efektów pracy zespołów. Wierzę, że poradzą sobie z tym zadaniem. Obawiam się natomiast o dotarcie do adresatów z odpowiednim przekazem. Potrzebna jest dobrze przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna, by poinformować mieszkańców o idei budżetu partycypacyjnego.

 

Źródła: www.konsultacje.um.warszawa.pl, www.mac.gov.pl

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...